söndag 29 januari 2012

Du, bror och Expo

.
Några månader inför riksdagsvalet 1988 rev jag ur och satte upp på anslagstavlan en teckning ur en av våra två svenska "kvällstidningar", vilken det var minns jag inte helt säkert, och den teckningen sitter än i dag, svårt gulnad efter 24 år, kvar på anslagstavlan. Det har hittills inte funnits någon anledning att ta ned den då den aldrig varit inaktuell.

Att jag rev ur den ur tidningen berodde på att den i en enda tecknad ruta sammanfattade socialdemokratin på ett sätt som var oerhört träffande. Teckningen visar två mycket besuttna direktörsfarbröder med rejäl vällevnadsrondör, cigarrer och konjakskupor varav den ene säger:

- Jaha, käre bror, vi röstar väl på socialdemokraterna igen så vi får behålla vårt välstånd.

Som sagt, en riktig fullträff gällande det statsbärande parti som åtminstone sedan andra världskriget sprungit näringslivets ärenden både öppet och i lönndom, vänt ut och in på sig självt i sin iver att tillfredsställa storfinansens, globalisternas, minsta nyck och ständigt i val efter val blåsa sina trogna, sina kärnväljare.

Inte är det konstigt att Svenskt Näringsliv nu gör tummen upp för globalisten Stefan Löfven, en "följsam" europakramare som är väl insatt i och har ingående förståelse och medkänsla för näringslivets hårda, kalla och djupt orättvisa villkor. En person som vet betydelsen av att hålla nere löner, diskriminera kvinnor, att ösa in skattemedel i havererade storbolag och som rasar när kriminellt belastade personer inte ges tillträde till det svenska näringslivets syltburkar. Löfven är i sanning en riktig klassiker, en socialdemokratisk arketyp. Lagom historielös, aningslös, och totalt insiktslös om de mer obskyra påtryckningsmetoder han utsatts och kommer att utsättas för.

Somliga såg sin chans, och dribblade inte bort pucken:

Aschberg och Löfven: "Gå inte på försöken att skrämmas"

IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven och Robert Aschberg, styrelseledamot i Stiftelsen Expo, har tillsammans skrivit en debattartikel som handlar om Sverigedemokraterna. Läs hela artikeln här.

Vi två har olika erfarenheter, yrkesbakgrunder och verkar på olika arenor. Den ena av oss är journalist och styrelseledamot i Stiftelsen Expo som arbetar mot rasism och högerextremism. Den andre är ordförande för fackförbundet IF Metall.
Vi har olika åsikter i en rad frågor. Men vi har en sak gemensamt – vi tar tydligt avstånd från alla former av rasism och främlingsfientlighet och därför vill vi inte se att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen i höstens val. Våra organisationer samarbetar just nu och besöker ett 100-tal gymnasieskolor för att slå hål på främlingsfientliga myter.
Stiftelsen Expo liksom fackföreningsrörelsen står var för sig för ett orubbligt krav på att alla ska behandlas utifrån tanken om att alla människor är lika värda. Sverigedemokraternas tankar, idéer och förslag bygger till stor del på att problemen i vårt samhälle beror på speciella grupper av människor som kommer från andra länder och har en annan hudfärg eller religion. SD visar med all önskvärd tydlighet att de tycker att vissa människor är mindre värda än andra vilket är raka motsatsen till vår övertygelse.
Ingen har bett oss men vi tycker det är viktigt att påminna om var Sverigedemokraterna har sina rötter och vad deras åsikter grundar sig på, trots deras ivriga försök att mörka och ge en annan bild av verkligheten.
Låt oss ge några exempel:
- Även om SD de senaste 15 åren har jobbat hårt på att tvätta bort sitt rasistiska och nazistiska förflutna kvarstår faktum att partiet har sina rötter i den rasistiska organisationen BSS (Bevara Sverige Svenskt). Många av SDs tidigare företrädare var samtidigt aktiva i öppet nazistiska grupperingar. I dag sker stödet till nazister och rasister i det fördolda. Till exempel har Tidskriften Expo avslöjat att flera lokala företrädare för partiet donerat pengar till militanta nazistgrupper under de senaste åren.
- SD säger sig vara ett demokratiskt parti. Begreppet demokrati innefattar bland annat rätten för varje människa att tro och tycka vad man vill, var man än befinner sig i världen. Men SD anser att invandrare i Sverige ska tvingas ta avstånd från sin ursprungliga kultur och religion för att få ses som fullvärdiga medborgare. Detta tankesätt är inte förenligt med begreppet demokrati.
- SD tycker och skriver uttryckligen i sina officiella texter att mångkultur är ett hot mot Sverige. Så sent som 1999 slopade SD kravet på att alla invandrare som kommit till Sverige efter 1970 skulle utvisas. Faktum är att mångkulturen har bidragit till att Sverige är som det är i dag. Invandrare som kommit hit har bidragit med arbetskraft och kunskaper som vi inte hade klarat oss utan. Den svenska industrin hade stått sig slätt utan till exempel valloner och jugoslaver.
Självklart finns det problem i det svenska samhället. Men gå inte på Sverigedemokraternas försök att skrämmas och måla upp hotbilder. Vi löser inga problem genom att peka ut syndabockar.
Sverigedemokraterna tror att vårt samhälle mår bättre av att vi alla tycker och tänker likadant. Vi vet att det inte är så.
För oss är det riktigt svenska mångfald - inte enfald!
Robert Aschberg, styrelseledamot Stiftelsen Expo
Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall
Uppdaterad 2010-09-14
Källa: IFMETALL

Well, well, vi får se hur det kommer att gå för den intet ont anande Löfven. Jag utgår helt kallt ifrån att han inom en snar framtid kommer att få en uppenbarelse när han inser vilka sängkamrater han i sin naiva enfald tumlar runt med i sänghalmen.

Det var det där med historielös, aningslös och insiktslös. Goda egenskaper hos en som skall styras runt på den politiska scenen av "andra intressen". Springpojkar, är väl det snällaste de brukar kallas.


lördag 28 januari 2012

- Vad sa du, Ullenhag?


Den makalösa manicken och pellejönsen till integrationsminister, Erik "Myten" Ullenhag, tycks inte tröttna på att förtala och kränka svenskar. Ånyo agerar Ullenhag dyngspridare och påstår i ett antal svenska dagstidningar att

En undersökning av Forum för levande historia från 2010 pekar på att svenska ungdomars inställning mot judar har blivit mer negativ.

Naturligtvis refererar Erik Ullenhag här till sin käraste snuttefilt, den fundamentalistiska Bibel som profeten för Forum för levande historia, Eskil Franck, står bakom. Överintendenten Franck som bl.a. vill tvångsutbilda föräldrar till att ha "rätt" åsikter inom hemmets fyra väggar.

Enligt Ullenhag och hans snuttefilt är det alltså svenska ungdomar som trakasserar, hotar och förföljer den judiska minoriteten. Märkligt . . . Är alla vi andra så felunderrättade, eller ljuger de direkta källorna, de utsatta - d.v.s. judarna själva? De påstår nämligen att förövarna är muslimer.

Så här säger Fredrik Sieradzki, ordförande i informationskommittén i Judiska församlingen i Malmö i Världen i dag:

Frågan, vilka det är som ligger bakom hetsen, besvarar han utan att sväva på målet:

– Det är uteslutande muslimer. Vi har ett problem i Malmö; att här finns muslimer som inte gillar judar. Men det är något som media väljer att förtiga. Att tala om det anses inte politiskt korrekt och man är väl rädd för att framstå som rasistisk. Men man måste ju ändå säga sanningen.


Så här säger Peter Rubinstein, Malmö, i en artikel på Newsmill:

Ifall makthavarna önskar en fortsatt judisk närvaro i Malmö måste man se till att det sker en attitydförändring bland delar av den muslimska befolkningen gentemot judar. Att antisemitiska uppfattningar är utbredda bland muslimer är inget nytt och inte unikt för Sverige.

Så här säger rabbi Shneur Kesselman i en intervju i Dagens juridik:

- För det mesta är det unga muslimer som uttrycker hat och det borde ingen blunda för. Det är tragiskt att det ska vara så, att hat ska frodas i religiösa kretsar.

Stycke ur Judiska Centralrådets sakframställan till JO:

Ca 15-20 meter från huvuddemonstrationen samlades med Polismyndighetens goda minne en grupp motdemonstranter, nedan motdemonstrationen, stödjande av FN deklarerade terrororganisationer som Hamas och Hizbollah, skrikande antisemitiska slagord samt stöd för ovan nämnda terrororganisationer.

Sydsvenskan intervjuar bl.a. Judiska församlingens ordförande Fred Kahn och imamen Saeed Azam:

– Det finns problem i Malmö idag, mellan judar och muslimer, säger Saeed Azam.

Naturligtvis kan jag fortsätta att rada upp exempel efter exempel både från Sverige och världen. Jag kan också lägga upp t.ex. historisk, religiös och politisk litteratur. Jag kan lägga upp filmer, bilder, radioinslag och gud vet vad. Dock tror jag inte att integrationsminister Erik Ullenhags patologiska tillstånd av denial (förnekelse) kommer att rubbas. Han är fast besluten att föra dialoger med nyanlända och arrangera ceremonier.

- Du luktar, Ullenhag. Förbannat illa.


HD GD VLT FP FT SYS NWT AP SvD

Significant rise in Sweden

.
I fredagens (27/1) P1-morgon intervjuas riksdagsledamot och före detta kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) angående striden om partiledarposten. Odell går återigen till hårt angrepp mot nuvarande partiledaren Göran Hägglund och det egna garantipartiet kristdemokraternas slätstrukenhet och allmänna luddighet. Mats Odell har till skillnad från Göran Hägglund varit ute och lyssnat på och talat med "verklighetens folk", d.v.s. det folk som lever i, tar del av och ofrivilligt utsätts för det han kallar "dagens samhällsutmaningar", varav den "fundamentalistiska arbetslinjen" är en, den eskalerande brottsligheten en annan.

En av "samhällsutmaningarna" som Mats Odell tar upp får dock media att gå i dubbelt spinn, och det är den skrämmande statistiken över våldtäkter i Sverige. Eller rättare sagt, att Odell i P1-morgon säger att

- Unga tjejer blir våldtagna på löpande band.

...vilket får reportern Lasse Johansson att reagera med ryggmärgsreflexen. Att Odell i samma mening nämner att människor varje vecka skottskadas och skjuts till döds i Malmö framkallar dock ingen som helst reaktion från reportern. Men det torde ligga i sakens natur då läget i Malmö slutligen kommit till allmänhetens kännedom såväl i Sverige som internationellt.

Antalet våldtäkter i Sverige, däremot, har inte kommit till den svenska allmänhetens kännedom i någon större utsträckning, men till den europeiska och utomeuropeiska allmänhetens. I en rapport av FN-organet UNODC, publicerad 2009, fastslås att Sverige år 2008 låg på andra plats, tvåa alltså, i antalet anmälda våldtäkter i världen, 53,2 per 100 000 invånare - märk väl att mörkertalet de facto ligger på förskräckande 80-90%*. Etta låg Lesotho i södra Afrika med 91,6 per 100 000 invånare. I Europa leder Sverige våldtäktsligan vilket konstaterats i en rapport av EU-projektet Daphne II. Och i Eurostats senaste rapport kan man läsa följande under rubriken "Violent crime"

At country level, the picture is mixed, with significant rises in Cyprus, Denmark, Luxembourg, Greece and Sweden

EU-kommissionen har även riktat skarp kritik mot Sveriges höga våldtäktssiffror och låga uppklarningsprocent samt kräver åtgärder å det snaraste. Ett problem är dock att man inte låtsas om  våldtäkterna i Sverige och media t.ex. föredrar att skriva om de ökade våldtäktsfallen i Norge och annorstädes och är således inte något stöd för allmänheten. Kvinnoorganisationerna inkluderat FI är upptagna med demokrati-, antivålds- och jämställdhetsprojekt framför allt i tredje världen och ägnar inte svenska kvinnor en sekunds tanke i frågan.

De enda som uttalar sig är naturligtvis BRÅ:s desinformatörer, d.v.s. deras så kallade "experter", som i vanlig ordning även denna gång med emfas avvisar och förnekar de resultat som presenteras

– Att det sker våldtäkter på löpande band vill jag inte hålla med (sic). Det finns inget bevis som säger att det är så, säger Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå.

Well, Klara Hradilova-Selin, det är inte för inte som Riksrevisionen redan i sammanfattningen av sin decemberrapport Att hantera brottmål effektivt – En utmaning för regeringen och rättsväsendet uttrycker följande angående BRÅ

Regeringen bör också vidta åtgärder för att förbättra kunskapsstödet och se över Brås roll som kunskapscentrum för rättsväsendet.

Jag kan bara säga: Tack, Riksrevisionen. Kan ni även se till att få tyst på riksförnekaren Jerzy Sarnecki och Hasse "Munkavlen" Aro också så blir jag riktigt glad. Bea Ask lämnar vi därhän då hon med största sannolikhet är upptagen med annat.


DN 2 SvD 2 FT AP SVT DN 2 SvD 2 DN FT DN SvD

* Enligt Niklas Långström, professor i psykiatrisk epidemiologi och chef för Centrum för våldsprevention vid Karolinska institutet.


onsdag 25 januari 2012

I främmande land?

.
En liten snabbgenomgång av de senaste dagarnas medier ger vid handen att jag tycks befinna mig i främmande land. Vid eventuellt upphittande av mig, uppenbarligen vilse i världen, vänligen återbörda mig till mitt hemland, Sverige. Tack på förhand.

Svenska politikers och några övriga aktörers engagemang och fokusområden

Erik Ullenhag: etableringsreformen för invandrare, myter och svenska medborgarskap

Nyamko Sabuni: skammord och tvångsgiften

Beatrice Ask: kriminella ungdomar och skärpt vapenbrottslag

Hillevi Engström: kompetensen hos utrikes födda

Gunilla Carlsson: utrikes bistånd, Medelhavsunionen, demokrati och mänskliga rättigheter utrikes

Maria Larsson: skamvåld

Sten Tolgfors: kvinnor och barn i krig

Annie Lööf: 40 miljoner invandrare, framtid i Skåne,

Lena Adelsohn-Liljerot: romers kultur

Carl Bildt: Turkiet, demokrati och mänskliga rättigheter utrikes, Turkiet, spy över "företagshatande svenskar", Turkiet

TobiasBillström : arbetskraftsinvandring

Lena EK: rovdjur (invandrade?)

Ewa Björling: handelsutbyte med östafrika

Fredrik Reinfeldt: fängslade svenska journalister, surar på judarna, och hittepåståenden

Birgitta Ohlsson: våldsam extremism

Anders Borg: sprider desinformation om europakten

Svenska Kyrkan: Sydsudan, Armenien, Haiti, Centralamerika

SVT: apartheid, enbart den vita rasen får dominera i Rapports sändningar

SR: Egypten, Somalia, asylsökande

SvD 2 3 DN DN AP EXP SR FT

En svensk tiger

.
Då var det dags igen då . . . att anklaga vanliga Svenssons för "främlingsfientlighet". Well, well, folk har börjat vänja sig efter 40 års grundlösa anklagelser men det är, som jag skrev i inlägget  Rasism, intolerans och . . . Ullenhag, förbannat tröttsamt.

I dag får vi via DN och SVT nedkört i halsen att Avpixlat uppmanar folk att infiltrera organisationen Asylgruppen Lund för att dels komma åt och dels ange illegala invandrare till polisen. Enligt DN:s demoniserande tolkningsföreträde är Avpixlat "en sajt där hätska rasistiska utfall mot svensk asyl- och flyktingpolitik är det genomgående temat.", och enligt SVT:s är Avpixlat "känd för sina främlingsfientliga inlägg". Tja, riktigt präktiga klassiker som lyser rubbad maktbalans i eldskrift.

Nåväl, SSU:s Jytte Guteland förgyller även i dag vår läsupplevelse via debattartikeln S måste sluta skylla ifrån sig i vilken hon riktar sund och välgrundad kritik mot moderpartiet. Dock blir Guteland lika tröttsamt papegojlik som för fem dagar sedan då hon i debattartikeln Ullenhag lägger ansvaret på de utestängda anklagar svenskarna för att vara fördomsfulla, rädda och rasistiska. I dagens debattartikel kritiserar Guteland det statsbärande partiet för att ha misslyckats med att formulera en politik för jobb, miljö, eurokris, främlingsfientlighet, homofobi och sexism.

Ah, Jytte Guteland är i sanning en värdig arvtagare efter rikshataren Mona "halalhippien" Sahlin, s-rörelsens mest svenskfientliga partiledare efter Olof "Mångkulturen" Palme. Sahlin kan med andra ord i lugn och ro dra iväg till ILO i Genève där hon kan spy ut sitt hat från en ny, världsomspännande plattform då Sverigehatet vilar i trygga händer.

- Det är bra Jytte, fortsätt så. Varje handling har, som vi vet, en motsatt reaktion. Och tack och lov så  hade han rätt, gubben Newton.Dags för en ny Svensk Tiger.
En som återtagit den av media och politiker 
konfiskerade yttrandefiheten.
Bild: Coolspotters


DN 2 SVT 3 4 2 SVD SSV

lördag 21 januari 2012

Var och vart?

.
Så har då Håkan Juholt (s) gjort det enda rätta - avgått som partiordförande för socialdemokraterna. Ett uppdrag som han, med sin bristande erfarenhet och kompetens, aldrig skulle ha tagit på sig. En mindre lämplig partiordförande kan rimligen inte ha funnits inom partiet, och så gick det som det gick.

Det handlar om partiet med hegemonisk makt, enpartistaten, det parti som omfattas av begreppet statsbärandes bägge definitioner, såväl den mer neutrala som den mindre smickrande.

Var är det, och vart skall det gå, det statsbärande partiet?

Sanningen är att ingen vet. Det statsbärande partiet har ingen politik. Det statsbärande partiet har inte haft någon politik på mycket, mycket lång tid. Det statsbärande partiet har förlorat sin grund längs vägen, och med den även sina värderingar. Det statsbärande partiet vet inte var det befinner sig, och inte heller vart det skall gå.

Jag föreslår det statsbärandet partiet att det i första hand skall se till att hitta vägen hem, innan det ger sig ut i den overkliga verklighet som råder i Sverige i dag.


Sverige i ruiner
DN 2 3 4 5 SvD 2 3 4 Exp 2 FT 2 SVT SR 2 DN SvD 2 3 4 DN 2 EXP SVT
Bild: Hisaharu Motoda's lithograph "Neo-Ruins".

fredag 20 januari 2012

Statligt anbefalld gemenskap

.
Jag såg SVT:s inslag från mångkulturalisten och integrationsministern Erik Ullenhags presskonferens där han tisdagen den 17/1 kungjorde tillsättandet av medborgarskapsutredningen (Dir 2012/2), och kunde konstatera att Ullenhag helt bytt strategi. Uttalandet var för ovanlighetens skull helt befriat från nyckelorden rädsla, främlingsfientlighet, okunskap och fördomar, d.v.s. de egenskaper vi svenskar enligt politiker är i besittning av. Däremot var uttalandet fullt av lexikaliska upprepningar i form av nyckelorden "rättigheter", "tillhörighet", "mångfald", "integration" och "gemensamma värderingar" - ett gammalt klassiskt grepp vid propagandabildning.

Förutom att åskådliggöra själva strategibytet formulerade integrationsministern tre frågeställningar som utredningen skall besvara - eller rättare sagt utredare Gunnar Strömmer (CFR) med all säkerhet skall konstruera svar på.

Erik Ullenhags frågeställningar är pinsamt besvärande och förutom det så klargör Ullenhag i två av dem, genom uttrycket "mera mångfald", att han kommer att fortsätta att utöka Sveriges befolkning via massinvandring. Därom råder ingen tvekan, och det bekräftas även av att Ullenhag vid flera tillfällen uttrycker att samhället, d.v.s. du och jag och alla andra, skall vara tydligt med att

- Vi vill att människor skall komma till vårt land för att stanna.

Ovan nämnda utsaga är inte bara mycket märklig utan även synnerligen oroande då integrationsminister Ullenhag självsvåldigt tar sig rätten att påstå att det är min vilja utan att jag - som varande en enhet i berörda samhälle - har tillfrågats. Med andra ord kan vi utgå ifrån att detta säregna påstående är en, i Leissnersk stil, statligt anbefalld kollektiv uppfattning.

För att återgå till de frågeställningar som integrationsminister Erik Ullenhag formulerade vid presskonferensen, kan de omedelbart avfärdas som ideologiskt svammel då de är omöjliga att besvara på ett konstruktivt sätt. Det frågeställningarna däremot gör är att de avslöjar Ullenhags agenda.

Vi tar en titt på dem.

1. ...vad är den grund, vilka är de gemensamma värderingar som skall bygga ett samhälle?

Frågan är omöjlig emedan gemensamma värderingar och normer, såväl dolda som öppna som informella, växer fram samtidigt som uppbyggnaden av ett samhälle och inte på några villkors vis kan konstrueras i efterhand. Gemensamma normer, värderingar och moraluppfattning är en del av alla samhällen, och det är det som är  grunden, fundamentet. Samhällen vilar på, de är, de gemensamma normerna och värderingarna och det är en odelbar storhet.. Det är i det här fallet själva svenskheten, det som vi bär inom oss, det som är en del av oss, eller vi är en del av. Naturligtvis slutar aldrig ett samhällsbygge och naturligtvis förändras det, men den gemensamma grunden består.

Vad gäller existensen av konstruerade gemensamma normer i samhällen så finns det ett slag, och det är de formella normerna, d.v.s. varje samhälles lagstiftning. Alltså de normer som i lag reglerar vad du får och inte får göra, och vid en överträdelse (skall) bestraffas.

2. ...vad skall hålla samman i ett samhälle av mera mångfald; vilka grunder eller vilka värderingar, vad innebär det svenska medborgarskapet?

Lika omöjlig frågeställning att besvara som 1, men med tillägget att allt för vitt skilda kulturer, med diametralt olika värderingar, normer, uppfattningar och världsbilder aldrig kommer att kunna enas om några gemensamma värderingar som skall hålla samman människor i ett samhälle. Vad skulle det finnas att utgå ifrån när öppna, dolda och informella normer varierar från samhälle till samhälle? Vad skulle finnas att utgå ifrån när de formella normernas uppbyggnad, d.v.s. lagstiftningen, har sin utgångspunkt i helt olika synsätt? Vad finns att utgå ifrån när ett samhälles lagstiftning är detsamma som dess religion och politik, och det andra samhället särskiljer religion från politik och lagstiftning?

3. ...vad är det som bygger en gemenskap i ett samhälle av mera mångfald?

Ytterligare en omöjlig frågeställning. Det finns inget att utgå ifrån när det gäller kulturer som i alla hänseenden har diametralt motsatta uppfattningar och levnadsmönster. Individer är språkliga, sociala och kulturella varelser som är sina språk, sina sociala kontexter och sin kultur.

I och med det paradigmskifte som vi befinner oss i, d.v.s. systemskiftet till det totalitära, nyliberala Sverige, är Ullenhags strävan att på Reinfeldts ruiner av Det Gamla Sverige bygga Det Nya Pluralistiska Sverige där det statliga påbudet ser till att alla genomgått en rekordsnabb externaliseringsprocess och internaliserat de nya, konstruerade gemensamma värderingarna och fortsättningsvis uppträder som ett lydigt kollektiv i ett samhälle där det naturliga urvalet härskar.

Av en slump ser jag att Jytte Guteland, f.d. SSU-ordförande, i dag (20/1) går ut med debattartikeln "Ullenhag lägger ansvaret på de utestängda", i vilken hon går till hårt angrepp mot integrationsministern som hon anklagar för att bedriva en politik som leder till en "farlig utveckling" á la Danmark. Men, i motsats till Erik Ullenhag så håller Jytte Guteland stilen, och reproducerar envetet och papegojlikt de av socialdemokraterna väl inarbetade fördomarna att vi svenskar lider av "rädsla", "rasism", "främlingsfientlighet" och "fördomar".


- Sorry, Ullenhag och Guteland, but you're both out.SR: Sverige lämnar Nordiska samarbetsrådet för kriminologi.
DN 2 3 SvD 2 SVT 2 FT DN 2 3 SvD


måndag 16 januari 2012

Pukor, trumpeter & ceremonier . . .

.
. . . eller burkor, bomber och bidrag.

Det kom ett pressmeddelande från regeringen den 9 januari som omtalade att Erik "Myten" Ullenhag skulle på blixtvisit till Oslo den 10 januari för att gå en snabbkurs i hur Norge agerar för att motverka "främlingsfientlighet och rasism". Och min första tanke var att "nu är det slut". Ja, inte slut på problemen med invandringen alltså utan att det var slut för Ullenhags del. Jag utgick helt kallt ifrån att han skulle ha vare sig fysisk eller psykisk styrka nog att kunna hantera den norska sanningsenligheten, den omörkade brottsstatistiken och de krav man ställer på invandrare i Norge. Jag förutspådde att Ullenhag skulle traumatiseras svårt, krökas i fosterställning och sluta sitt unga liv som "grönsak" på ett av Caremas vanvårdshem.

Enligt ett pressmeddelande nu på förmiddagen framgår att Norgebesöket inte blev fullt så illa för Erik "Myten" Ullenhags del, utan efterräkningarna sträckte sig till ett (drogframkallat?) drömliknande tillstånd vilket utmynnade i ett snyftromantiskt, floskelspäckat  idealiserande av, det av invandrare hett åtrådda livslånga, svenska våld-, kriminalitets-, terrorfrihets- och bidragsmedborgarskapet.

Värre smörja får man leta efter, och dessutom är smörjan formulerad som vore den en punkt i fp:s partiprogram, strösslad med de förhatliga nyckelorden "integration", "mångfald", "tillhörighet", "medborgaranda" och allehanda övriga utfyllnader. Till råga på allt har han helt ogenerat och utan att skämmas även publicerat pinsamheterna på Svenska Dagbladets debattsida.

Erik "Myten" Ullenhags senaste genidrag är alltså att pampiga medborgarskapsceremonier skall verka uppmuntrande för alla invandrare att vilja vara svenskar. Förutom det statliga påbudet om ceremonier så tillsätter pellejönsen och integrationsministern Ullenhag en - Tadaaaa! - medborgarskapsutredning, vilken skall ledas av Gunnar Strömmer, jurist vid CFR, och lägligt nog f.d. MUF-ordförande.

Man kan naturligtvis undra till vilken dag denna nationella medborgarskapsceremoni skall förläggas.  Nationaldagen är ju som vi vet sedan flera år inmutad för medborgarskapsutdelning till nysvenskar och inte för att svenskar skall manifestera sin eventuella stolthet över landet. Stolthet och stolthet, förresten, den som haft mage att uttrycka minsta form av nationell stolthet har omedelbart attackerats å det grövsta och anklagats av hatfolket med Mona Sahlin (s) i spetsen för att vara rasist. Utöver det publicerar man till råga på allt en gnällig anklagelse på sweden.se angående "svenskarnas något  avmätta förhållande till nationalstaten" och att nationaldagen i princip enbart märks genom att lokaltrafiken smyckar sina bussar med flaggor.

Well, i sin ödmjuka strävan att vara så jämlik som möjligt har ceremonimästare Ullenhag via regeringens hemsida utlyst en tävling om bästa klädnad som skall bäras av honom och arbetsmarknadsminister Hillevi "FAS3" Engström vid medborgarskapsceremonin. Sista datum för röstningen är den 10 mars 2013 då skämtet till utredning skall vara klar den 1 april 2013.


Förslag 1
Förslag 2
Engström och Ullenhag testar dräkter.
Komittédirektiv här.

SVT SR AP SK NK TV4 DN CW GP MN EXP

söndag 15 januari 2012

Hundrädsla i riksdagshuset

.
I SvD:s blogg Politik direkt publicerades i dag inlägget Inga rondellhundar i riksdagen  i vilket man redogör för en rundringning till sjuklöverpartiernas gruppledare i riksdagen. Rundringningen rörde huruvida gruppledarna stöttar Sverigedemokraternas begäran till talmannen om en utställning av konstnären Lars Vilks rondellhundsteckningar i riksdagshuset eller ej.
Lars Vilks teckning Rondellhund
         Källa: vilks.net

Sverigedemokraternas önskemål om en utställning grundar sig på försvaret av ett av våra viktigaste demokratiska fundament - yttrandefriheten - och syftet är enligt Björn Söder, sd:s gruppledare i riksdagen, att "visa sitt ovillkorliga stöd för yttrandefriheten".

Önskemålet är inte behandlat ännu emedan riksdagens talman och ledamöter fortfarande har jullov, men det förhindrar inte en majoritet av gruppledarna från att avfärda önskemålet som "provokation", "kvalificerat trams", "medieutspel", "skändning av muslimer" och diverse andra nedlåtande uttalanden. Mest sanningsenlig, förmodligen utan att veta om det, är dock centerns gruppledare Anders W Jonsson som - vad man får anta - uttrycker sin rädsla via uttalandet

- Det skulle få stora diplomatiska konsekvenser i hela arabvärlden.


"Diplomatiska konsekvenser"? Jag har väl aldrig hört på maken till kvalificerad B.S. På vilket sätt skulle tillämpningen av en grundlagsskyddad demokratisk fri- och rättighet kunna få "diplomatiska konsekvenser" - och vad skulle det spela för roll? Rätten att uttrycka sig fritt via text, tal, musik, konst etc. är betydligt viktigare att slå vakt om än att mota medeltida politisk-religiösa fundamentalisters gnäll- och kränkningskör. Men Anders W Jonsson är uppenbarligen räddare för islamska fundamentalisters förtjusning i att lösa konflikter med bomber än han är rädd om vår grundlagsskyddade yttrandefrihet.

Jag hör inte till sjuklöverns räddhågsna skara, det skall gudarna veta. Rätten till det fria ordet är för mig viktigare än själva livet, och inget kan få mig att backa från den uppfattningen, eller sänka garden i mitt försvar av den rätten. Glöm inte att yttrandefrihen är hårt beskuren och ständigt utsätts för ytterligare inskränkningar och försök till detsamma. Försvara din rätt och glöm inte att dess existens föregicks av modiga människors långa kamp, deras blod och liv för tillblivelsen av denna demokratiska fri- och rättighet. Den är inte gratis, den kostade och kostar fortfarande mycket, men det är den värd.

Inte är jag hundrädd heller, vare sig för riktiga hundar eller rondellhundar.

Överfull e-brevlåda

.
Det skulle vara intressant att veta hur många e-brev Skånskans politiske redaktör Lars J Eriksson (c) fått efter gårdagens (14/1) publicering av artikeln "Sluta prata, börja agera".  .  . Samma sak undrade jag i höstas när jag läst hans debattartikel på Newsmill, "Centerns planer på ökad invandring är orealistiska" (12/9). 

Det är inte utan att man drabbas av lätt svindel när man i traditionell "gammelmedia" kan läsa rejält invandringskritiska och fullständigt eufemismfria debattartiklar och ledare av en centerpartistisk redaktör. Artiklar som inte innehåller nyckelorden "berikande", "mångfald", "lönsamt", "tillgång" och "arbetskraftsinvandring" i samband med invandring är i sanning lätträknade men ack så befriande att läsa.

Att det är just en centerpartistisk redaktör som tar bladet från munnen är förstås inte helt oväntat då en majoritet av centerpartisterna och -väljarna måtte ha drabbats av en smärre psykos när Annie "Frihetligheten" Lööf började med sitt 40-miljonersprat. Snacka om att de tog Fan i båten när hon valdes till partiledare! Nu sitter de antagligen i hemlighet och smider planer om hur de skall slippa ro Fanskapet i land.

Slipa knivarna också, grabbar och tjejer, för kampen lär bli hård, enär även Annie "Frihetligheten" Lööf är innehavare av nyliberalernas fula tryne.


Tvättäkta nyliberal/neoliberal/libertarian.DN 2 SvD FT AP GP DNfredag 13 januari 2012

Brevbärare Olsson

.
Jag tror att många brevbärare i Malmö drömmer om den idylliska, varma och gängfria gatumiljö som brevbärare Olsson i Söderkåkar hade nöjet att arbeta i. Hans värsta problem var ärkerivalen konstapel Karlsson, vilken likt Olsson var alldeles sjukt betuttad i hembiträdet Malin. Förvecklingarna var förstås många och stor dramatik utspelades då de kärlekskranka herrarna stred om den åtråvärda Malins gunst.

Det halvt förnöjsamma problemet har inte dagens brevbärare i Malmöstadsdelen Seved; deras problem är att de inte kan dela ut posten på grund av att "uttråkade" invandrare - som inte har "någonstans att vara" - trakasserar och hotar postisarna och dessutom stjäl posten. Kommunens eminenta lösning på problemet är att lägga över postutdelningen i Seved till två "lokalförankrade" personer, alltså två Sevedsbor.

Ja, vad kan man säga om det - att man löser problemet, eller att man låtit de kriminella vinna slaget om Seved? Enligt mitt sätt att se det så har man gett upp och låtit de kriminella invandrarna ta över stadsdelen.

Brevbärare Olsson är bortjagad från reviret och snart är det nog dags för konstapel Karlsson att lägga benen på ryggen också. Åtminstone om livet är honom kärt.

Jag stöttar alla som vägrar utföra sitt jobb på grund av att de utsätts för hot, misshandel, obehag, hotfulla attityder och övriga besvärligheter av invandrare. Ingen skall vara rädd för att gå till sitt arbete på grund av dylikt. Det är fullkomligt oacceptabelt, och ingenting att snacka om.


Frv. Mille Schmidt som brevbärare Olsson, Monica Zetterlund som Malin och Sune Mangs som konstapel Karlsson.
Bild: Aftonbladet
LAT SR SvD SvT DN

onsdag 11 januari 2012

Anpassning till döds

.
...om de lättkränkta får bestämma alltså.

RENSKAV
I dag får vi oss till livs via Aftonbladet och Ekot att kombimodellen Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson är kränkt av Per Morbergs skämt i matlagningsprogrammet Sveriges mästerkock. Man får inte dra så kallade "lappskämt" i tv längre för då krackar samerna i bitar. DO lär väl få en anmälan om kränkning, då samerna fortfarande lyckas klänga fast vid att de är en "förtryckt minoritet", och TV4 lär väl få en riktig käftsmäll så att de anpassar sina program till de lättkränktas skara i fortsättningen.

Ack-ja, ack-ja, ytterligare en kategori som jämte zigenarna skulle ha en egen landplätt där de kan leva isolerat och slippa alla diskriminerande, kränkande och barbariska* Svenssons.

KANNIBALISM
Metros chefredaktör Per Gunne gör en "Fazer" i dag och böjer sig dubbel i sin iver att krypa för Timbuktu, som upprörts å det grövsta av att Metro publicerat en "rasistisk seriestripp" tecknad av Norges, Skandinaviens och Europas seriekung nummer 1, Frode Överli. Den "rasistiska" serierutan föreställer två "kannibaler" i samtal om huruvida den ene ber om dotterns hand eller lår.
Dock är det som sagt slut med humor i Metro då man anpassar sig efter läsarna och i fortsättningen enbart kommer att publicera tomma serierutor.

Ett tips till dig, Timbuktu, är att connecta lite med samerna så kanske du får en fristad i sameland. Men tills dess så ska du ge fan i Frode Överli och Pondus.

FACE-SHOW
DN bjussar på informationen att Skolverket har bestämt att "visst slöjförbud" får införas i vissa situationer, vilka dessa särskilda situationer kan vara tycks vara upp till den stackars enskilde läraren att avgöra på egen hand och med livet som insats. Dock säger Skolverket

Så långt det går ska skolorna försöka anpassa undervisningen, anser Skolverket.

Svenska skolor skall alltså anpassa och utforma undervisningen utifrån en politisk-religiös, totalitär och medeltida ideologi . . . (Gud vare lov att man inte har ungar i skolåldern!). Men hur i hela vida världen går nu det här ihop med Erik "Myten" Ullenhags fjärde paragraf som helt fräckt och ogenerat påstår

Att undervisningen ska vara icke-konfessionell, det vill säga fri från religiösa inslag, har gällt länge och har ingen koppling till invandringen.

Well well, är inte slöja ett politisk-religiöst inslag så vet inte jag.

HEMLIGA FINANSIÄRER
I ett inslag i SVT:s Rapport säger sig Sveriges farligaste man, Fredrik Reinfeldt, vara orolig över att det inte blir något femte jobbskatteavdrag, då det saknas reformutrymme och marginalerna krymper. Reinfeldt kan i dagsläget inte säga huruvida jobbskatteavdraget kommer att införas 2014, då han anser det vara svårt att "diskutera det som kommer på sikt".

Tja, vi vet ju vad som kommer på sikt; ett ökat inflöde av kulturberikare vilket leder till ett utökat och aldrig avtagande utflöde av skattemedel ur den statliga kassakistan. Men frågan är vilka "finansiärer" som skall deporteras till Reinfeldts gaskammare den här gången? Ungdomar, sjuka, arbetslösa och pensionärer har han ju redan offrat.

* Man får anta att det var Schlingmann som läst Esaias Tegnér och tipsat Reinfeldt om att dra den där om "barbariet". I sin helhet lyder citatet på följande sätt: All bildning står på ofri grund till slutet, blott barbariet var en gång fosterländskt.

tisdag 10 januari 2012

Människojakt

.
Det blir bara knepigare och knepigare . . . det där med den invandrade arbetskraften, alltså.

För ett tag sedan skrev jag om min arbetskraftsförvirring i blogginlägget - Hallå Ullenhag!, i vilket jag undrade varför i hela friden Skanova raggar upp 80 tekniker i Polen och Lettland istället för plocka åt sig 80 stycken på hemmaplan. Enligt vissa tungor är ju Sverige så nedlusat av invandrade begåvningar  att det bara är att beställa de man vill ha så levereras de till dörren.

I dag späddes min förvirring på ytterligare då jag läste i en artikel på Ekot att folktandvården i Dalarna  packade väskorna och åkte på jaktresa till Portugal för att jaga tandläkare, eftersom det råder stor brist på tandläkare i Sverige. Man hade inte - alla invandrade storbegåvningar till trots - lyckats få tag i en enda tandläkare. Dock var jaktlyckan till synes god i Portugal då man lyckades fälla 10 byten som man medförde på återresan till Sverige.

Okay, vi kan alltså konstatera att den massimporterade arbetskraften således inte innefattar några tekniker eller tandläkare.

Fullkomligt makalöst!

Vad månne saknas mer i nämnda skara, tro? Ja, det vill säga, förutom läs- och skrivkunniga alltså . . .


SvD 2

måndag 9 januari 2012

Koleriska hatare

.
På SvD:s ledarsida publiceras i dag Claes Arvidssons något märkliga "nyhetsnotis" Sluta med bidrag till hatet i vilken han tar upp att regeringens mest anonyma, icke-arbetande minister - Nyamko Sabuni - nu har uppdragit åt statliga Ungdomsstyrelsen att skärpa rutinerna för utbetalning av bidrag.

Som du säkert minns så blev det i somras ett fruktansvärt rabalder efter att SvD:s ledarskribent Per Gudmundson i en ledare avslöjat hur statliga Ungdomsstyrelsen frikostigt och okritiskt strösslade skattemedel i form av bidrag över antidemokratiska och hatiska muslimska organisationer som på sina hemsidor uppmanar (-de) sina muslimska medlemmar att bl.a. hata och döda alla icke-muslimer och homosexuella. 

Nåväl inslaget som Claes Arvidsson (inte) refererar till i dagens "ledare" är ett nyhetsinslag i gårdagens ( 8/1 -12)  Ekosändning Ungdomsstyrelsen ska se över regler för bidrag, och i den tas bland annat upp hur en man trakasserades för sin homosexualitet inom  pingströrelsen. Inte med ett ord nämner man att det i huvdsak handlade om muslimska organisationer som öppet på sina hemsidor uppmanar (-de) medlemmarna att hata och döda. Efter avslöjandet läste jag själv på hatsajterna och såg att innehållet överensstämde helt och hållet med det återgivna.

I ekot nämner man sist i inslaget helt kort något om de "religiösa organisationer" som extragranskades efter avslöjandet, och på frågan hur det gick, om de skulle återbetala bidragen, svarar Ungdomsstyrelsens Fredrik Wikström

– Vi kunde inte se några brister i deras ansökningar eller redovisningar, så de har fortsatt bidrag.

Samma svar fick jag i retur per e-post i somras då jag skrev till Ungdomsstyrelsen och krävde att de skulle återkräva de skattemedel som staten konfiskerat av mig och som delats ut till dessa odemokratiska, politisk-religösa, fientliga hatorganisationer.

Svaret är i sig inte upprörande då dessa muslimska hatorgansisationer och andra som t.ex. Expo och AFA precis som t.ex. det nyinrättade förbundet Kopimisterna sett till att, på papperet, uppfylla de uppställda kriterier som anges för ansökan av bidrag/medlemskap eller vad nu ansökan gäller. Samma tillvägagångssätt gäller för ansökningar av t.ex. forskningsmedel. Men vad som sedan sker bakom draperierna efter ansökningar av olika slag beviljats - ja, det mina vänner är en helt annan sak.


Se även:

Skr. 2010/11:145, punkt 49. Redovisning av fördelning av medel ur Allmänna Arvsfonden.

Birgitta Olsson, Justitiedepartementet 9/12 2011, om Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

ESV: Regleringsbrev Ungdomsstyrelsen 2012

DN FT

lördag 7 januari 2012

- Skämmes Gunvor G!

.
I SR-inslaget "Kommuner har inte råd med familjeåterföreningar" hör vi kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, Göran Dahlström (s) säga det vi alla vet och är hårt drabbade av men ingen får säga - att det varken finns pengar eller lägenheter till de invandrare som skall komma. Katrineholm har inte råd, helt enkelt, vilket ingen eller få svenska kommuner har.

Göran Dahlström hyser en högst befogad oro över att tvingas dra in på kommunens service till medborgarna eller höja skatten för att kunna finansiera kostnaderna för de 400 ankommande somalierna. Han menar att grupp kommer att ställas mot grupp i och med att socialbidragen skall betalas ut i första hand, och andra verksamheter kommer i andra hand.

Kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm anser att motsättningarna kommer att öka bland annat på grund av att de svenska barn som t.ex. är i behov av särskilda insatser i skolan kommer att få stå tillbaka på grund av att de somaliska barnens behov kommer att bedömas som större än deras. Något som vi också får ge Dahlström alldeles rätt i då invandrares behov och rättigheter alltid överstiger svenskars. Dahlström är helt sanningsenlig när han säger att de flesta somalier inte kan läsa och skriva samt att ingen som kommer kan svenska. D.v.s. uteslutande analfabeter, vilket vi är smärtsamt medvetna om.

Man får i och för sig gratulera Katrineholm till att de tycks ha klarat sig så bra hittills, vilket de facto inte är många svenska kommuners verklighet. De flesta kommuner har redan dragit ned på samhällsservicen, skola, vård och omsorg till ett minimum för skattebetalarna då försörjningsbördan för invandrare sedan länge är både orimlig och ohanterlig. Dahlström är hittills en av ytterst få politiker som vågat yttra vad många velat yttra sedan länge, att man gärna tar emot inflyttare men de skall ha jobb och betala skatt.

– Vi behöver inte människor i Katrineholm som vi ska betala för att de bor här, säger han.

Nej, vilken kommun behöver det? I den kommun jag bebor överskred socialbidragsutbetalningarna redan i augusti 2011 budgeten med femtio (50) miljoner kronor, och då är all samhällsservice, infrastruktur, skola, omsorg och vård sedan länge nära noll. Skottning och sandning är i dag i princip helt obefintlig, och man har, hur det nu är möjligt, redan aviserat ytterligare neddragningar inför nästa budgetår. I dagsläget finns hos det kommunala bostadsaktiebolaget 12 lediga lägenheter - samtliga i samma hus som Migrationsverkets flyktingboende. Att tillägga att dessa lägenheter har varit "lediga" i över ett år är egentligen överflödig information, men för formens skull så adderar jag det.

I ovan nämnda inslag om Katrineholm kan vi höra miljöpartisten Gunvor G Ericson säga att Göran Dahlström (s) är trångsynt och inte förstår sig på att prioritera (rätt...), samt att regeringen har avsatt 850 miljoner kronor för reformen med anhöriginvandring. Ericson hävdar dessutom helt skamlöst att kommunerna får "full kostnadstäckning" från staten - d.v.s från dig, mig och alla övriga skattebetalare - och tycks i sin monumentala enfald faktiskt tro att de medel varje kommun tilldelas kommer att täcka kommunernas kostnader. Gunvor G Ericson ångar vidare i uttalandet med det klassiska hittepåståendet att man faktiskt tillför resurser till kommunen, inte att man tar. Ett resonemang som uppvisar en makalös naivitet, enfald och okunnighet samt visar på den fundamentala oförmågan att väga samman alla de kostnader - ekonomiska och sociala - som man vet att invandringen för med sig.

Och i egenskap av ny sängkamrat till moderaterna bör man givetvis hålla lakanen varma och sälla sig till Billströms, Ullenhags och Lööfs allianskör och sjunga lönsamhetens lov:

– Initialt så kostar det. Men man måste också se att det här är lönsamt för samhället i stort.

Nej, Gunvor G Ericson, det är inte lönsamt och det kommer heller aldrig att bli lönsamt med massinvandring, men det är antagligen väldigt lönsamt för miljöpartiet att pippa med regeringspartiet.

Lycka till, men kom ihåg att det för varje handling finns en motsatt reaktion.


DN 2 3 4 5 6 7 8 DN SvD 2 3 4 5 SvD SVT 2 FT 2 EXP SR AP NM DN SvD

onsdag 4 januari 2012

-Yes, we have failed

.
Stephen Sackur intervjuar EU-kommissionär Cecilia Malmström i BBC:s HARDtalk den 17 augusti 2011.

HÄR kan du se inslaget, och höra Cecilia Malmström säga

- Yes, there is a problem with integration.

- Yes, we have failed in integration a lot.

Och slutligen, det pinsammaste uttalandet av dem alla

- I don´t know what it means that multiculturalism has failed.

- But we do, Cecilia, we do know what it means.


FT SvD 2 3 DN AP

- Hallå Ullenhag!

.
Jag får inte ihop det. Ja, alltså det där du, Ullenhag, och Billström, Maudan och Reinfeldt med flera envisas med att repetera - att vi har en enorm outnyttjad resurs av invandrade ingenjörer, hjärnkirurger, tekniker och gud vet allt. Och fler behövs också, säger ni. 

Okay, men förklara då för mig varför Skanova hyr in 80 teletekniker från Polen och Lettland för att klara av teleproblemen efter Dagmars framfart. Finns det verkligen inte en enda teletekniker i skaran av importerade arbetslösa kulturberikare inom landets gränser??

Helt otroligt!

Som sagt, jag får inte ihop det. Får ni andra det?


SvD GP HD SR EK

måndag 2 januari 2012

Men för helvete Ullenhag!

.
I blogginlägget Kollektiv skuldbeläggning diskuterar jag Bo Hazells debattinlägg (DN 29/12) angående tillsättandet av en oberoende sanningskommission gällande hur romerna/resandefolket/zigenarna "behandlats" i Sverige de 500 år de vistats här. Jag tar även upp regeringsdelegationens absurda krav på att vi svenskar kollektivt skall skämmas och känna skuld över hur dessa folkslag behandlats.

Jag efterlyser nu som då en nyanserad bild av romernas/resandefolkets/zigenarnas femhundraåriga vistelse i Sverige. Den totala tystnad som råder angående hur ovan nämnda folkslag behandlat "majoritetsbefolkningen", d.v.s. svenskarna, är kriminell. Att det inte ens sotto voce eller i en bisats någonstans talas om att romer/resandefolk/zigenare själva har bidragit till de negativa attityder de möts av är en ren praktskandal.

I dag replikerar pellejönsen och integrationsministern Erik Ullenhag på Hazells inlägg med artikeln "2012 skall bli en nystart för romer i Sverige" och jag kan bara konstatera att denne unge, rosige herre är helt oförmögen att greppa den skrämmande, overkliga verkligheten och befinner sig i ett förlamande tillstånd av total förnekelse (se: denial).

- Listen to me, Ullenhag! Once again: Inse fakta, det är inte OSS det hänger på utan på DEM.

FT

Skrattgaranti

.
Alliansen i Stockholms stad lyder garanterat under stark dominans av garantipartiet kristdemokraterna. I en debattartikel i gårdagens SvD-Brännpunkt går företrädare för stockholmsalliansen nu ut med en kvalitetsgaranti för missbruksvården.

Låt oss se vilka garantier Allianspartierna under inflytande av kristdemokraterna utfärdat under sin tid i regeringsställning (här kan du läsa kd:s garantibevis till väljarna år 2006. Hahahahahaa).

Akutgaranti, värdighetsgaranti, jobb- och utvecklingsgaranti, färdighetsgaranti, rehabiliteringsgaranti, bostadsgaranti, vårdgaranti, parboendegaranti, kögaranti, ungas jobbgaranti, tjänstegarantier, BB-garanti med platsgaranti, inkomstgaranti, lånegaranti, hyresgaranti, lärargaranti i högskolan, trygghetsgaranti, elevhälsogaranti, förskolegaranti, eget rum-garanti, gå ut-garanti, pensionsgaranti, förlåtelsegaranti, arbetsmarknadsgaranti, läsa-skriva-räkna-garanti  . . . -åååååhahaahahaaha . . .

. . . nej, hahahaha, jag klarar inte fler garantier, för då måste jag utnyttja vårdgarantin för behandling av patologisk skrattkramp.

Men håll med om att det man garanterat får av framför allt kristdemokraterna är en riktigt stabil, hållbar skrattgaranti!

- Garantera mera!

-Öh, är det Konsumentverket som skall hålla reda på om garantierna efterlevs, eller har regeringen utfärdat s.k. "trestegsgaranti"?

söndag 1 januari 2012

Räddningsplankan TT

.
Det nya årets första dag serveras vi det svenska väljarindex som  Novus sammanställer för Sveriges Radio Ekot en gång per månad. Sammanställningen är en s.k. poll of polls, vilket betyder att det index man får fram är en sammanvägning av resultaten från opinionsinstituten Skop, Demoskop, TNS-Sifo, Ipsos/Synovate och Novus.

Tja, eftersom tillvägagångssättet i vanlig ordning inte redovisas så är den här sammanställningen lika ointressant som de resultat den baseras på. Men det intressanta är hur media krånglar och slingrar för att slippa röra vid resultatet för just ett speciellt riksdagsparti. Ja, givetvis Partiet med stort P: Sverigedemokraterna. Klar beröringsskräck som helt klart i många fall grundar sig på försvarsmekanismen denial, d.v.s. ett fenomen som uppstår när individer konfronteras med företeelser, fenomen och fakta som är så obekväma (läs: svårsmälta) att de hotar att rasera den egna trygga världsbilden. Man är alltså inte kapabel att fejsa verkligeten som den ser ut, därtill är man inte stark nog eller har det rörliga intellekt som krävs.

Eftersom TT, Tidningarnas Telegrambyrå, känner till att de sköra mediamänniskorna blir oroliga i sinnet av att konfronteras med det faktum att Sverigedemokraterna är ett demokratiskt valt riksdagsparti så väljer TT omtänksamt nog att inte nämna partiets namn i sin nedkokade nyhetsflash. TT utgör då tacksamt nog det alibi media kan gömma sig bakom, men inget konstigt i det, då TT är medias eget "Coop".

Well, vi får väl se om någon övervinner beröringsskräcken, fördjupar sig i siffrorna och presenterar någon närmare analys, men jag skulle inte satsa några stålar på det.


DN SvD Expr SvT TV4 AB FT Ekot GP SSv AP HD