söndag 26 februari 2012

Skumt, skummare, skummast

Nu blir jag lur . . . Två tunga företrädare för det sedan länge hibernatiserande SAP uppträder helt plötsligt och utan förvarning som oppositionspolitiker, och båda med fokus på svenska förhållanden. Okej okej, därmed inte sagt att de skulle fokusera på just svenskar - men det är skumt att varken Veronica Palm (s) eller Gabriel Wikström (SSU) i sina respektive debattartiklar på SvD nämner invandrare, nysvenskar,  flyktingarasylsökande, papperslösa etc. med ett enda ord.

Som sagt, debattartiklar som inte tar upp ovan nämnda obligatoriska kategorier bör man närma sig med största försiktig- och misstänksamhet, i synnerhet som båda debattörerna skriver om högst aktuella och brännande ämnen som bostadsbrist och arbetslöshet. D.v.s. två områden som reserverats exklusivt för den stadigt växande och ständigt krävande bidragsöverklass som strömmat till Sverige under snart 40 års tid (jubileum 2015, prop. 1975:26).

Man kan förstås spekulera i vilka orsakerna är till dessa plötsliga utelämnanden av de kategorier som SAP, i alla avseenden utom skattekonfiskation, prioriterat framför svenskarna sedan år 1971*. Dock är spekulation inget jag tänker ägna mig åt, då jag anser det vara uppenbart att det enbart handlar om att i Reinfeldtsk stil underlåta att yppa vissa "känsliga" ämnen. D.v.s. att i sann partipropagandistisk anda undertrycka information, men att internt vidhålla sina cementerade åsikter. Det är nämligen impopulärt och lockar inte väljare att öppet vurma för mångkultur och hata allt som är svenskt längre. Alltså tiger man om det, och det är som vi vet en av SAP:s verkliga paradgrenar. Tigandet.

Att mångkulturalismens ivrigaste förespråkare börjat tona ned sina predikningar bryr sig Sveriges farligaste man, Fredrik Reinfeldt, däremot inte det bittersta om, och vad han har i kikaren har jag undrat över bra länge. Antingen jobbar han medvetet på att öka sin impopularitet eller också har han drabbats av Caligula-syndrom. Jag vet inte än vilket av det som gäller, men jag är övertygad om att det snart visar sig.

Läs också Johannes Forssbergs indignerade ledare i Expressen. Snacka om att Forssberg börjat inse att han är förd bakom ljuset av Sveriges farligaste man. Och i och med detta förstår vi även att han är en i skaran av Reinfeldts lättlurade Avdragsjudas - de som sålde sin själ för några hundra jobbskatteavdragsspänn mer i månaden.


*SAP:s partistyrelse ägnade sig åt och verkade för särbehandling (ekonomiskt, socialt, kulturellt, språkligt etc.) av invandrare redan 1971.

  

SvD 2 EXP SVT 2 FT 2 DN 2 3 4 SvD 2 3 4 SR 2

lördag 25 februari 2012

Romer, reformer och tonårsmorsor...

.
Jag undrar hur länge svensk media skall bre ut sin rojalistiska yra över sidorna i syfte att agera mörkläggningsgardin så regeringen får pyssla ifred med sina obskyra affärer. Spaltmillimetrarna mellan bebisyran och schlagertramset fylls ut med typiska pseudonyheter som att delar av Visby ringmur* har rasat, en domare blivit biten av en hund, Vatikanen skall betala skatt och att "hen" riskerar att sabba könsrollerna så människorna slutligen tappar kollen på vad de är. En helt normal dag med skatteunderstödda pseudomedia alltså . . .

Personligen tycker jag det är betydligt intressantare att läsa t.ex. rapporter från Arbetsförmedlingen, särskilt som de handlar om utfallet av Ullenhags makalösa etableringsreform. Rapporten är förhållandevis transparent, även om det mumlas i vissa avseenden, och klargör tydligt att resultatet är som väntat - katastrof. Inte fullt femtio procent av de 7 954 inskrivna individerna har orkat masa sig till aktiviteter, utbildningsnivån är förkrossande låg, många tar semester och drar utomlands, de flyttar utan att meddela sig och 261 "försvann". Myndighetens handläggare har även till övervägande del fått agera som ledsagare, tolkar och allmänna privatassistenter. Sammantaget framgår att de allmänt är något svårhanterliga. Inget nytt under solen, inget konstigt och inget uppseendeväckande med andra ord.

Dock är rapporten i ett avseende mycket uppseendeväckande; det går inte att få fram om någon de facto erhållit någon form av varaktigt arbete genom miljardprojektet. Det enda som uttrycks är att ett antal personer haft instegsjobb (209), nystartsjobb (63) och arbete utan stöd (129). Inget annat än att dessa personer haft någon form av jobb går att få fram, vilket inte kan tolkas på annat sätt än att ingen har fått ett varaktigt eller längre, reguljärt arbete. Det anser jag vara en nyhet.

Integrationsminister Erik Ullenhag låter meddela i ett pressmeddelande att reformen är till hans stora belåtenhet i alla avseenden utom på en punkt - att det är förenat med vissa dröjsmål för kommunerna att servera bostäder till dem som skall etableras. Något som en bister Ullenhag klargör att han inte accepterar och kommer att lösa genom att ta fram det tunga artilleriet. Att det saknas hundratusentals bostäder i landet reflekterar han inte ens över, men det är högst plausibelt att han inte känner till det.

Andra intressanta nyheter är t.ex. att vi fått en ny kategori "ensamkommande barn" i form av unga damer som är både gifta och har barn, och har både make, barn och svärföräldrar med sig när de kommer till Sverige. Att de betraktas som "ensamkommande barn" i Sverige beror på att de är under 18 år och saknar "vårdnadshavare". Tidningen City Malmö uppger att ett nytt asylboende till tonårsmorsornas ära kommer att byggas någonstans i mångkulturens och kriminalitetens högborg. Malmö, alltså.

En annan synnerligen överraskande nyhet är att den i huvudsak utrikes hyperaktiva Svenska Kyrkan inte anser det vara acceptabelt att det svenska folket, enligt Leissners och Ullenhags krav (se Kollektiv skuldbeläggningMen för helvete Ullenhag!), skall gå i säck och aska och gråta blod över de historiska "oförrätterna" som begåtts mot romer. För övrigt anser inte heller Rikspolisstyrelsen, Justitiekanslern samt några övriga remissinstanser att vi skall företa någon kollektiv, livslång canossavandring för romernas hemska öde, vilket ju är väldigt tacksamt. Somliga av oss har allt för många mardrömslika minnen och negativa upplevelser av romers framfart under årens lopp för att anse att säck och aska är passande klädsel. I övrigt lär vi nog bli smärtsamt varse Ullenhags romska inkludering i det samhälle de under 500 år aldrig velat bli en del av.

Den nyhet jag har vissa besvär med att få ihop är den att landsbygdsminister Eskil Erlandsson (c) skall åka till New York för att delta i FN:s kvinnokommissions årliga maratonmöte. Jag kan inte placera in honom i årets huvudtema, vilket är "kvinnor på landsbygden och deras roll i att bekämpa fattigdom och hunger". Det känns som att den svenska landsbygdsministern kommer en sisådär 150 år för sent in i den diskussionen - åtminstone om diskussionen rör Sverige. Dock slipper vi höra honom tala om "kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter", vilket är ämnet för den svenska generaldebatten. Utbildningsdepartementets statssekreterare Amelie "Kuvertet" von Zweigbergk tar resolut hand om sexet och graviditeterna, så att inga eventuella svenska drängfasoner hamnar på YouTube.

Vad Carl "Wikileaks" Bildt har för sig kan man aldrig så noga veta, men just nu verkar han ha fingrarna i Syrien. Eller åtminstone har han haft det i alla fall.* Ja, jag vet att ringmuren är en fornlämning och jag värnar om dem, men hävdar ändock att det är en pseudonyhet i sammanhanget.

SvD 2 3 4 5 DN 2 3 4 5 6 SVT 2 SR 2 FT 2 AP

onsdag 22 februari 2012

Mer av samma sak

.
Jag antar att många satte lunchsalladen i halsen i dag när de läste i Expressen att Sveriges farligaste man, Fredrik Reinfeldt, anser att fortsatt massinvandring skapar ett starkare Sverige - eller, ursäkta, inte "skapar" utan "bygger" skall det vara. Allianspartierna har ju hakat på centertrenden och blivit byggmästare allesammans. Det skall byggas här och byggas där, men det enda vi ser är rivning.

Jag tänker inte gå särskilt mycket djupare in på Expressens utfrågning av Reinfeldt, det han säger är inget nytt utan följer bara skolboken. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: det enda han gör är att följa sin nyliberala* agenda, vilken är att skapa motsättningar och slå sönder Sverige i syfte att utjämna skillnaderna mellan Sverige och övriga EU-länder. Snart är Helveteseuropa, eller Europahelvetet - välj själv, komplett.

Det systemskifte Sverige har genomgått har tyvärr gått många, kanske en majoritet, helt förbi, då de fortfarande förtvivlat söker med lupp efter den flydda moderata politik de är "inlästa" på och vana vid. Inte många kan tolka och förstå vad de ser då de saknar referensramar, något att relatera till. Liknande politik har inte förts i Sverige tidigare; nyliberalismen dundrade in som ett expresståg med Fredrik Reinfeldt 2006, och den är i stort sett okänd för en majoritet av svenskarna. Dock är ideologin inte okänd ute i övriga Europa där nyliberala vindar blåst både hårt och länge.

Det går inte bra för Sverige, inte bra alls. Företagens flyttkarusell började för länge sedan, men har eskalerat och så ser det ut i hela Europa. 25 000 bankjobb flyttar t.ex. från Storbritannien och Frankrike till Kina, HSBC, Europas största bank drar ner med 30 000 anställda och Nordea drar ned med drygt 600 anställda i Sverige. Många andra verksamheter inom tjänstesektorn har också flyttat, till Asien, Afrika och forna östblocket. Industrier läggs ned och/eller drar iväg som flyttfåglar hela tiden. Men mantrat är dock detsamma.

-Det Går Bra För Sverige.

Få kan få ihop hur det kan gå bra för Sverige medan man parallellt säger att resurser saknas till i stort sett alla områden inom den s.k. "välfärdssektorn". Den enda sektor som växer är industrin kring invandringen orsakad av den allt mer svällande och omfångsrika invandrade bidragsöverklassen. Fredrik Reinfeldts egen privata armé.

Ekvationerna Alliansen strör omkring sig skapar mycket ilska, oro och huvudbry, och allt för många tror och väntar sig lösningar. Tyvärr finns det inga lösningar på ekvationerna, de går inte att lösa, så väntan är fruktlös. Det är upp till dig och mig att handskas med nyliberalernas frihetliga läge. Överlev eller inte - det är din och min sak och angår inte politikerna. Fredrik skiter i vilket och har inga ambitioner att "lösa" någonting, så där har du inget att vänta. Förutom mer av samma sak. Och du och jag betalar.

Den stackars okunnige och naive expressenjournalisten Karl-Johan Karlsson har ingen aning om vad han lyssnar till - han förstår ingenting alls och de "följdfrågor" han ställer är uttryck för hans egen förvåning. Han får inte ihop det, kan inte lösa ekvationerna.

Karl Johan Karlssons sista fråga till Fredrik Reinfeldt är tämligen lustig i sammanhanget då den avslöjar att den är en följd av ett antal outtalade frågor. Karlsson frågar hur mycket "stryk" regeringen klarar innan "regeringsdugligheten riskerar att ifrågasättas på allvar", vilket avslöjar att Karlsson inte "får ihop det".

Det skall bli intressant att se om den s.k. "oppositionen" har någonting alls att säga om det här (migrationspartiet undantaget). Förutom att Jonas Sjöstedt pluggar tågtidtabeller och Stefan Löfven fokuserar på laguppställningar så har jag hört några enstaka uttalanden om att den främsta prioriteringen är att få ned arbetslösheten och återställa välfärssystemen. Samtidigt uttalar man sitt oförminskade stöd för bidragsöverklassens fortsatta tillväxt.

Jag väntar ivrigt på att få höra lösningen på den ekvationen.* Kallas även neoliberalism, libertarianism.
P.s. Här kan du läsa om hur Grekland bygger rakbladsvasst stängsel för att hålla ute migranter.EXP  FT DN 2 3 SvD 2 SVT 2 3 4 SR 2 AP SvD 2 DN 2 3 4 SvD DN SVT SR FT 2 3 DN 2 SvDtisdag 21 februari 2012

Snedvriden näringspolitik

.
Jaha, då var det dags för avsnitt II av Mauds romantiska drama "Nybyggarsamhället". Företagare och nyföretagare i redan etablerade svenska Little Italys och Chinatowns skall ges oanade möjligheter att konkurrera ut svenska företag genom att enklaverna skall ombildas till ekonomiska frizoner, i vilka bl.a. skattelättnader och annan särlagstiftning på olika områden skall gälla. Integrationsminister Erik Ullenhag avser att klistra etiketten "Nystartszoner" på våra svenska ghetton och sedan skall alla icke nämnbara problem vara som bortblåsta.

Integrationsminister Erik Ullenhag försvarar och berättigar snedvridningen på marknaden genom att återigen referera till sina historiska favoriter; 1650-talets valloner, Bonniers och 1950- och 1960-talets sydeuropeiska arbetskraftsinvandrare. Ullenhag hänvisar än en gång till den arbetskraftsinvandring som var såväl efterfrågad som kompetent, läskunnig och välkommen. Den arbetskraft som bidrog till att bygga det Sverige som en gång var känt för sina framgångar inom i stort sett alla områden. Men det var då. I dag är det historia.

Den som på allvar vill stadfästa att särskilda lagar och regler skall gälla i starkt segregerade problemområden ber om fullständig och total anarki. Den romantisering som via Maud Olofsson växt fram kring, och Ullenhag nu tagit över, filmvärldens pittoreskt och charmigt framställda etniska enklaver är rent livsfarlig enfald. Ghettoisering, slum, mord, droger, prostitution, människohandel och andra allt för hårda och kalla verkligheter förpassas och döljs effektivt bakom filmens publikvänliga kulisser. Det är synnerligen märkligt att integrationsministern inte insett det.

- Och du, Ullenhag, jag är vallonättling, och jag skulle uppskatta om du ger fan i att kladda ner mig och min släkt genom att likställa de hantverkskunniga hårt arbetande vallonerna med Sveriges invandrade bidragsöverklass.
DN 2 3 4 SvD 2 3 4 AP 5 SR NSK FT SR SvD GP SK FT SvD 2 3 4 5 6 DN 2 3 FT 2 3 SVT 2 SR

                   

söndag 19 februari 2012

Nyttiga idioter

.
Migrationspartet de grönas ena språkrör, Åsa Romson, upprörs å det grövsta i dagens Expressen över att det framkommit att utrikesminister Carl Bildt (m) kvirrat utrikespolitik i smyg med SAP:s partiordförande(n) sedan regeringsskiftet år 2006. Romson utbrister harmset att utrikesministern genast måste inställa sig för en förklaring av sitt extraordinära beteende. 

- Det här är uppseendeväckande i det politiska läge vi har. Vi har ju tidigare samverkat med regeringen i flera frågor, då är det rimligt att vi också deltar i sådana här samtal, säger Åsa Romson.

Jag kan bara skratta åt Åsa Romsons indignerade, och ack så naiva uttalande. Hon är lika ettrigt upprörd som det andra språkröret, Gustav Fridolin, var när han i december 2011 krävde omedelbar audiens hos infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd, men blev brutalt uppmärksammad på att regeringen ansåg miljöpartiet vara ungefär lika viktigt som en samling trädgårdstomtar. Expressens Niklas Svensson skyndade dock till Fridolins försvar, torkade tårar, snöt Fridolins näsa och avslöjade regeringens "dubbelspel" över hela mittuppslaget i papperstidningen.

Märklig upprördhet förresten, Gustav Fridolin själv säger ju att han inte har något intresse av vem som prasslar med vem bakom riksdagens draperier, i dess förråd och städskrubbar. Så här sade han i Expressen apropå mötet mellan Jonas Sjöstedt (v) och Håkan Lj . . . Juholt (s) i januari i år

- Nej, jag ägnar ganska lite tid åt ”vem-tar-vem-lekarna” i riksdagen.

Mhm, men det kan vi konstatera att Romson i alla fall tycks göra.

En skadeglad Mona Sahlin bekräftar även mycket belåtet i dagens artikel att samtal förekommit "mycket regelbundet" och att det hela har skötts "oklanderligt" av Carl Bildt. Den pösigt självgoda Sahlin syftar naturligtvis på att Bildt haft vett nog att inbjuda enbart det statsbärande partiets ledare att prassla i sänghalmen. Den egna viktigheten kan inte nog betonas och dessutom bekräftas den ju av självaste regeringspartiet. Tänka sig . . .

Inte så lite av den Sahlinska självgodheten är dessutom sprungen ur det faktum att utrikesminister Carl Bildt konsekvent blockerat och nonchalerat Mona Sahlins hatobjekt nummer 1 - Sverigedemokraterna. Partiledare Jimmie Åkesson har sedan sd:s riksdagsinträde år 2010 inte ansetts lämpad att få ta del av de utrikespolitiska känsligheterna någon enda gång.

- Det vore fullständigt förödande för Sveriges relation till andra länder om Sverigedemokraterna fick tillgång till den känsliga information som passerar UD, säger en av utrikesministerns medarbetare.

Man får därmed utgå ifrån att alliansregeringen med dess ledarhund i spetsen bedömer att Sverigedemokraterna är ett avsevärt hot mot rikets säkerhet. Uttalandet ovan medger nämligen inga andra möjliga slutsatser.

Nå, för att återgå till Romsons och Fridolins indignation så tycks det inte ha gått upp för "rören" att Migrationspartiet de gröna utgör lämpligt "samarbetsparti" enbart när det gagnar Sveriges farligaste man, Fredrik Reinfeldt. Rören har ännu inte förstått att de knappast skall göra sig besvär med att ställa krav eller påkalla uppmärksamhet från alliansens håll, då viftas de bort som irriterande blomflugor.

Som sagt, nyttiga idioter var det. Eller trädgårdstomtar med makalös hybris.


Migrationspartiet på kongress i det gröna.Statsminister Fredrik Reinfeldts
bemötande av Migrationspartiets
samarbetskrav. Dnr:2012:1Exp DN 2 SvD 2 3 SR SVT

fredag 17 februari 2012

Lek och lär, Hanif!

.
Den moderate Twitterekvilibristen och knapptryckardrängen Hanif Bali.är i farten och pratar persis... persilja igen, och man må imponeras av hans förmåga att reta upp sig på än det ena än det andra. Och reta upp än den ena, än den andra.

Nå, mig retar han inte - tvärtom - han roar mig när han med sin sprättigt snobbiga attityd försöker provocera. Bali kör med billiga trick; kläcker ur sig härligt feta fördomar och yppiga stereotyper i syfte att väcka uppmärksamhet, synas, illumineras.

Hanif Bali har efter idogt arbete och djupt seriösa efterforskningar kunnat fastslå att arbetslösa inte kan klockan, är ohygieniska och i alla avseenden är fullständigt dysfunktionella.

Att som Hanif Bali, vid 25 års ålder, fortfarande lyckas upprätthålla attityden hos en bortskämd, obstinat sjuåring kräver ihärdighet och kraft. För detta må han belönas.


Pekbilderboken Lär dig klockan.
Med interaktiv klocka.
Pekbilderboken Bada av Liesbet Slegers
- Öh, ja just det. Ifall du inte är torr än, Hanif, så är det bäst att du får den här boken också.Bilderboken Leo på pottan. Linne Bie.Ylva Johansson (s) replikerar på Hanif Balis pamflett här.

onsdag 15 februari 2012

Islamofobi - överutnyttjat begrepp

.
Socialantropologen och deltagandeobservatören Aje Carlbom har djupstuderat rapporterna Mångfaldsbarometern 2011 och BRÅ:s Hatbrott 2010, rapport 2011:8. Utifrån nämnda rapporter drar Carlbom bl.a. en del anmärkningsvärda slutsatser som i dag publiceras på Expressens "Sidan 4". Debattartikeln Islamofobi-myten är en samhällsfara är rätt intressant, framför allt för att den är oväntad. 

I stora drag kan man väl säga att Aje Carlbom i princip varnar för samma sak som jag; d.v.s. att driva något så hårt att det slutligen får motsatt effekt*. I det här fallet är Carlbom inne på det allt mer flitigt använda uttrycket islamofobi, och han hävdar att politikers och aktivisters larm om den rekordartade utbredningen av islamofobi i Sverige är falska. Tvärt om, säger Carlbom, så är en majoritet av svenskarna neutrala samt även positiva till islam och muslimer, och det påstådda muslimhatet är en "alarmistisk överdrift". Vilket jag är synnerligen benägen att skriva under på.

Aje Carlboms artikel är dock behäftad med ett antal brister av den karaktär att den inte kan ses utgöra något direkt tillskott till den debatt och diskussion som många vill ha till stånd när det gäller invandringen. Den politiska och kulturella naivitet som präglar artikeln är besvärande och avgörande problematiseringar uteblir. Mångfaldsbarometern och BRÅ:s rapport kan heller inte sägas vara lämpligt material, då det redan i dem finns frågeställningar och tveksamheter som bör diskuteras och ifrågasättas innan de eventuellt kan utgöra några tillförlitliga faktaunderlag. Att Riksrevisionen dessutom ifrågasätter BRÅ:s roll som "kunskapscentrum" gör också att man lämpligen bör avstå från att använda det jag vanligen ser som politiskt korrekta partsinlagor, d.v.s. BRÅ:s "rapporter".

Vad brister då i Carlboms artikel? Utan att rangordna bristerna väljer jag att för det första rikta kritik mot Aje Carlboms slarviga användande av begreppet islamofobi, vilket är en rent semantisk konstruktion som, förutom att sakna vetenskaplig förankring och urvattna den faktiska betydelsen av fobi, är såväl ologisk och omöjlig som ogrundad. Mig veterligen har heller inga vetenskapliga undersökningar gjorts som  slagit fast att det existerar ett svårt ångestsyndrom baserat på grav rädsla för islam eller muslimer.

För det andra hänför Carlbom islam till religioner, vilket är synnerligen remarkabelt. Islam är en totalitär politisk-religiös ideologi, d.v.s. ett statsskick som inte är möjligt att separera i tro och politik. Islam är helt enkelt inte delbar; islam är tro och politik, politik och tro, och skall förstås utifrån rätt perspektiv då synen annars blir förvrängd och föreställningarna felaktiga. Islam reglerar människors liv ekonomiskt, socialt, kulturellt, rättsligt, andligt, politiskt och individuellt. Islam reglerar människors liv på alla nivåer och det är inte förhandlingsbart. Islam är ett statsskick och ett levnadssätt samtidigt, det är ett. Med andra ord låter sig islam inte ens beskrivas på det sätt jag gör, d.v.s. med ett och. Islam är helt enkelt islam.

Förutom att man som invandringspolitiskt kritisk och/eller intresserad blir påklistrad en mängd nedsättande epitet blir man även klassad som obegåvad och okunnig. Att godtyckligt fastslå att kritik av invandrings- och asylpolitik är detsamma som hat och kritik av människor med andra religioner, annan hudfärg, annan härkomst än ens egen, är oerhört farligt. Det vittnar om grav okunnighet, ren dumhet, historielöshet och en intellektuell rigiditet som saknar motstycke i alla andra frågor. Det är ytterst anmärkningsvärt att alla försök till konstruktiv sak- och faktadiskussion bemöts med fientlighet, hot, våld, förtal och kränkande förolämpningar istället för med civiliserad debatt.

Favoritgreppen sedan en tid tillbaka är att trycka den nationalsocialiska historien i halsen på alla demokratiska, icke-fientliga, seriösa debattörer, för att sedan avsluta med osmakligheten att hälla norskt blod över allesammans.

Jag vidhåller det jag hävdade i inlägget Demokratofobi och hatretorik att demokratofoberna lider av svåra förnufts- och kunskapsluckor, men att det inte berättigar dem till att fylla dem med stereotyper och fördomar. Det är inte de demokratiskt lagda som har fördomar och hatar, det är  demokratofoberna.

Jag håller för övrigt svenska politiker och media ansvariga för alla kriminella handlingar begångna av invandrare och flyktingar. Likaså håller jag dem ansvariga för all form av hat och extremism riktad mot den del av befolkningen som är hederlig, demokratisk och som vill ha en öppen debatt.


SvD 2 3 4 DN 2 3 4 5 FT SVT 2 3 4 AP SR PDK

tisdag 14 februari 2012

Asyl asyl, SKL . . .

.
Jag läste i Dagens Opinion att Arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting  (SKL) är rejält sura på finansminister Anders "Godisskålen"* Borg, och kräver honom på ett helt lass med stålar. En miljard* etthundratjugo miljoner kronor (1 120 000 000 mdkr) närmare bestämt.

SKL:s VD Håkan Sörman och Avdelningschef Göran Stiernstedt har efter idogt räknande kommit fram till att asylsjukvården orsakar att debet och kredit inte blir noll. Ingen direkt överraskning om man frågar mig, eftersom det regeringen kallar för "full kostnadstäckning" gällande kommunernas utgifter för asyl och invandring är en fet "Ullenhagsk" myt.

Vi kan börja med klargörandet att kostnaden för asylsjukvården i Sverige år 2010 uppgick till hissnande Sexhundrasjuttiosex miljoner kronor (676 000 000 mnkr). Vilket är 26 miljoner mer än vad regeringen budgeterat för skolhälsa och elevvård under de kommande fyra åren. Det är 176 miljoner mer än vad regeringen avsätter i bostadstillägg till de fattigaste pensionärerna för år 2012. Den s.k. "fulla kostnadstäckningen" uppgår till femhundrasextio miljoner kronor (560 000 000 mnkr), och då behöver vi icke alls vara någon Einstein för att konstatera att det blir ett underskott på etthundrasexton miljoner kronor (116 000 000 mnkr). För 2010.

Den en miljard etthundratjugo miljoner kronor som herrarna Sörman och Stiernstedt kräver av Borg är ett retroaktivt belopp på 960 miljoner kronor för åren 1997-2010, 69 miljoner kronor för år 2009 och 91 miljoner kronor för år 2010.

Herr Stiernstedt säger att asylsökande får allt mer av sjukhusvård och tandvård samt att de besöker vårdcentralerna i allt högre grad. Och det område som ökat mest är den slutna barn- och ungdomspsykiatriska vården där antalet vårddagar ökat med trettiofem procent (35%).

– Det är en stor ökning och kan bero på att vi tar emot många ensamkommande asylsökande barn och unga, säger Göran Stiernstedt.

Well well, SKL, hoppas kan ni ju alltid. Men i fortsättningen bör ni agera återhållsamt om någon från Rosenbad andas "full kostnadtäckning" i örat på er. Det har i alla fall många svenska kommunalråd blivit varse.

Sveriges farligaste man, Fredrik Reinfeldt, och Migrationspartiets Maria "Spårbytet" Ferm arbetar sannerligen likt "Maudska" bävrar för att gnaga köttet av benen på de allt färre svenska skattebetalarna.

- Du, Ullenhag, hur var det med myten om asyl- och invandringskostnaderna? Har du adderat kostnaderna från alla utgiftsområden nu då? I inlägget Avdragsjudas resonerade jag ju kring mångmiljardindustrin och uppmanade dig att lära dig att addera.


* Anspelar på när Anders Borg fräste att bankerna inte skulle "talla ur godisskålen".
* En miljard är ettusen miljoner.


SKL:Uttalande angående rapporten

Rapport: Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2010 och tillhörande tabeller här.

SKL: Begäran om ersättning till kommuner som bedriver etableringsinsatser för nyanlända i anläggningsboende 2011-11-25

SKL: Asylsökande ensamkommande barn och unga, en översyn av mottagandet (SOU 2011:64) 2012-01-20

SKL: Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagandet av ensamkommande barn (Ds 2011:34) 2012-01-20

DN 2 3 4 5 SvD 2 3 4 5 SR 2 3 4 5 M FT RoD SVT 2 FP

lördag 11 februari 2012

Demokratofobi och hatretorik

.
Nog är det bra märkligt att Aftonbladets skribent Anders Lindberg, är så enögd att han på ledarplats i dagens AB skjuter sig själv i bägge fötterna utan att begripa att han gör det. Den enfaldige Lindberg tar tillfället i akt att angöra och förtöja vid Maria Svelands närmast psykotiska artikel (DN-kultur 8/2) i syfte att backa upp den klassiska hatstormen gentemot demokratin. Ingen av dem inser dock att det är själva demokratin de attackerar.

Lindberg gör en "Sveland" och går till våldsamt angrepp mot samhällets högerglidning, och det hat de båda anser vara riktat mot "politiskt korrekta", de s.k. PK. Nervositeten är uppenbar; de båda går formligen bärsärk över att den spirande demokratin - efter fyrtio års förtryck - slutligen kommer att leda till en öppning av debatt och kritik av invandringsfrågan - det enda område i svensk politik som aldrig tillåtits komma upp på den politiska dagordningen. Det enda område som betecknats som fullständigt untouchable. En vansinnighet utan motstycke; ett budget- och politikområde som varit helt tabu att vidröra i ett land som kallar sig demokratiskt.

Demokratofoberna Lindberg och Sveland tar i sina ångestladdade tillstånd till det allt svagare artilleriet i sina hatkrönikor. De lösa skotten skjuts som vanligt mot dem som gör sitt bästa för att, via öppen debatt, vidga det sprickande höljet över den tabuerade och havererade invandringspolitiken. De gör det lätt för sig, de hatande demokratofoberna. De avfärdar alla kritiker och debattörer som extremister, rasister, fördomsfulla, främlingsfientliga och islamofober. Utan att inse det vidgar de successivt begreppen till att innefatta högre och högre andel av befolkningen. Snart står media och politiker ensamma med sina maktlösa megafoner.

Förutom att vara slavar under sin egen konfirmeringsbias väljer demokratofoberna ensidigt att tolka och bemöta försök till seriös debatt, kritik och diskussion om invandringen som fientlighet och hat. Man tar sig tolkningsföreträde i alla frågor som rör invandring, idkar självcensur, och kräver lagstiftning mot minsta detalj som går att definiera som "hat".

Att ni demokratofober har grava förnufts- och kunskapsluckor är både uppenbart och förståeligt, men det berättigar er banne mig inte att fylla ut dem med stereotyper.


AB  SvD DN 2 AP DN


fredag 10 februari 2012

Nationell härdsmälta...

.
- Är ni rädda för att det skall uppfattas som nationalistiskt?

Frågar Cecilia Tiberg, SVT:s största ljushuvud till reporter, sångaren Joakim Brodén i metalbandet Sabaton. Tiberg har lyckats landa det feta kulturscoopet att Sabaton skall spela nationalsången den sjätte juni, på självaste nationaldagen alltså!

Kulturscoopet sändes i gårdagens Kulturnyheterna i SVT och inslaget är lämpligtvis redigerat i dag, den 10/2. Men tursamt nog så finns inslaget i oredigerat skick att se just precis här. Hör när Cecilia Tiberg ställer frågan :-D 

- Sätta några spänn på att Cecilia Tiberg blir nästa guldspadevinnare? Nähä, inte det . . .

Och apropå nationaldagen så kan du läsa mer i detta inlägg.


Rikskommittén Sveriges Nationaldag
FT EK GD

Pensionärerna dyrare än krisen

.
Jag har funderat en hel del på varför Sveriges farligaste man, Fredrik Reinfeldt, lanserar sitt pensionsutspel som "sina" funderingar. Det finns inget som är hemligt eller dolt med det faktum att det är krav från OECD och EU att pensionsreformer är av yttersta nöd och borde ha införts för länge sedan.

Månne Reinfeldt hellre drar ilskan till sig själv och hamnar i fokus, än att riskera att svenskarna riktar ilskan mot det avlägsna "EU" och blir än mer avogt inställda till hela EU-haveriet?

De nuvarande och kommande pensionärerna har skapat en formlig hysteri i EU, och under 2009 skapades ett särskilt krisutskott i EU, vilka knappt pratade om annat än pensionärer och pensioner. 

Enligt Europaparlamentets särskilda krisutskott i februari 2010 trodde man sig se en successiv återhämtning angående världens ekonomi, men att arbetslösheten var i fortsatt oroväckande "tillväxt". Nivån hade då passerat tio procent i Europa och man befarade att en ljusning var långt borta. Patentlösningen för bibehållande av välfärden tycktes enligt krisutskottet vara "högre och mer progressiva skatter" - vilket i sin tur skulle leda till en "harmonisering av skattepolitiken för att undvika skattekonkurrens" (t.ex. jobbskatteavdragen, de sänkta arbetsgivaravgifterna etc?).

Utskottsordförande Wolf Klintz ville se "långsiktiga reformer" i och med att kommunernas plånböcker snart skulle gapa tomma. Kommunerna är som bekant dem som står för stora delar av de sociala stöden och för att finansiera de ökade stödutbetalningarna föreslog Oxfordprofessorn Tony Atkinson en extra skatt för pensionärerna. I utskottet efterlystes möjligheten att kunna jämföra ländernas olika pensionssystem och krav restes  även för en gemensam europeisk pensionsmodell. Krisutskottet
krisade även ihop över att pensionssystemen stapplar i takt med Europas åldrande befolkning samt att det brådskade med pensionsreformer. Och så här uppskattande uttalade sig OECD:s chefsekonom och pensionsguru Edward Whitehouse om våra äldre:

 - Europas äldre kommer att bli tio gånger dyrare än krisen.

Inte särskilt charmant eller uppskattande om våra grå pantrar vill jag påstå, men pensionärer har alltid setts som en tärande kategori som inte gör annat än överbelastar ekonomin. Vi minns väl alla vilket ramaskri det blev när f.d. finansminister Pär "Korridorsmygaren" Nuder (s) kallade fyrtiotalistgenerationen för "köttberg". Kungen själv, Göran Persson - född 1949 - surnade till rejält och tog Nuder i örat. Man fick inte sådär öppet jämställa den stora efterkrigsgenerationen med osäljbara överskott av jordbruksprodukter, s.k. "dökött".

Att ingen skriker när pensionärerna anklagas för att kosta tio gånger mer än krisen beror på att ingen skrev om det då, och nu när det brinner i de ekonomiska knutarna och i de ursvenska humören så var det dags att kasta fram det hela för få fokus att landa på annat, än t.ex. den stadigt invällande bidragsöverklassen. D.v.s. de som utgör den svårt tärande kategori som skall se till att Sverige hamnar på jämförbar nivå med övriga europeiska länders haveri. Det slutgiltiga resultatet är givetvis Ett Enhetligt Helveteseuropa utan fristäder och andningshål.

Som du med all sannolikhet inte känner till så är år 2012 utropat till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Europaårets tjusiga syfte är att:

...underlätta skapandet av en kultur för aktivt åldrande i Europa som grundar sig på ett samhälle för alla åldrar.

...åldrandet upplevs ofta som ett problem i stället för något positivt för både individen och samhället. Äldreåret vill bidra till en ny syn och en kultur där äldre män och kvinnor allt mer kan ta en aktiv del i samhället.

Well, man får applådera denna storartade gallimatias som parlamentsledamöterna under ångest och stora vedermödor knåpat samman i EU-bunkern i Bryssel, i syfte att få äldre att känna att de utgör ett viktigt kapital och en väldig resurs. Helt plötsligt har pensionärerna övergått från att vara ett dökött som är tio gånger dyrare än krisen till att vara tillgångar, erfarna, kunniga, och i besittning av kraft och förmåga. Lögn- och bedrägerimaskinerna går varma.

Okej, Fredrik, media såg till att allt ljus hamnade på dig för tillfället, men fler och fler svenskar har förstått vad och vilka det är som kostar i Sverige (och Europa), och vilka det är som orsakar de politiska dreven och hetsjakten mot nuvarande och kommande pensionärer. Mot sjuka, arbetslösa, funktionshindrade och sjukpensionärer. Och sedan är det ju det där med beständiga värden, Fredrik. Du gillar ju det du.

När får vi läsa att invandringen orsakar kriser - såväl ekonomiska och sociala som kulturella? När får vi läsa att invandrarna kostar tio, hundra eller tusen gånger mer än någonting?

Äldreårets hemsida

Grönbok: Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU (2010/2239(INI)) 2010-07-07  (pdf)

Förslag till betänkande om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU 2010-10-29 

Resolution Strasbourg 16/2 2011

Europa 2020

SvD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M DN 2 3 4 5 6 7 8 DN 2 3 4 SvD 2 3

tisdag 7 februari 2012

Avdragsjudas

.
Pensionsräddarland

Partiledare och näringsminister Annie "Frihetligheten" Lööf (c) samt partiets förste och andre vice ordförande, Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt, publicerade den 3/2 debattartikeln Sverige måste byggas vidare, i ett antal centerpartistiska dagstidningar. Artikeln går i vanlig Lööfsk anda ensidigt ut på att vi snabbt måste öka antalet invandrare, eller "nybyggare" som centern föredrar att kalla dem, annars kommer Sverige i princip att gå under.

Centertrion påstår vidare att "konkurrensen om migranterna hårdnar", utan att ens sotto voce nämna att den rör sig om högutbildade och/eller dem med specialistkompetenser. Må vara, varje normalt begåvad individ begriper - centerpropagandan till trots - att det knappast råder någon konkurrens om invandrare med låg eller ingen skolutbildning alls. Om konkurrens över huvud taget skulle råda om analfabetiska diskare, städare, bärplockare m.m. så finns det bara en anledning, och det är att hela Europas privata och offentliga sektor samfällt kommit överens om kollektiv lönedumpning, arbetsmarknadspolitisk anarki, med efterföljande total arbetsmarknadskollaps. Lööf kan försöka inbilla någon annan att länder börjat slåss om något som, per se, leder till skyhög arbetslöshet, lönedumpning, social utslagning, kriminalitet och nationell bankrutt. Riktigt så mentalt efterblivna är inte svenskarna även om det är vad Alliansens ledarhund vill göra gällande.

Det är så att varken Sverige eller Europa behöver några fler "nybyggare" - snarare behöver vi bli av med det vansinniga människöverskott som inte på några vis bidrar till samhället. Sverige lider av en arbetslöshet, inkluderat alla syssel- och pysselsatta, på omkring en och en halv miljon (1 500 000) människor, och antalet ökar. Arbetslösheten i EU27 var i december 2011 23,8 miljoner människor (9,9%), och i åtta av medlemsländerna är arbetslösheten för unga vuxna* över trettio procent. Notera  att syssel- och pysselsatta då inte är inkluderade i dessa siffror.

En miljard är lika med ettusen miljoner

År 2010 betalades i Sverige ut sju och en halv miljard kronor (7 500 000 000 mdkr) i "ekonomiskt bistånd", d.v.s. det som i dagligt tal heter socialbidrag och/eller försörjningsstöd, enbart till utrikes födda. Av det resterande utbetalda beloppet på fyra komma åtta miljarder kronor (4 800 000 000 mdkr) finns inga uppgifter om hur stor del som gått till födda i Sverige, av utrikes födda föräldrar.

Svenska kommuner betalade år 2010 alltså ut nästan tolv miljarder kronor (12 000 000 000 mdkr) i "ekonomiskt bistånd". Av dessa tolv miljarder utbetalades drygt 60% till utrikes födda, vilka utgjorde drygt 14% av det totala antalet "biståndstagare".

Redovisningen av 2011 års utbetalningar finns inte tillgänglig förrän i början av mars, men totalen för de tre första kvartalen uppgår till ca åtta komma sju miljarder kronor (8 700 000 000 mdkr). Hur många utrikes födda som uppburit "ekonomiskt bistånd" framgår ej då det av uppenbara skäl inte skall särredovisas längre. Däremot redovisas "ekonomiskt bistånd" och introduktionsersättning till flyktingar, dock med en minskning på 28% då det under 2011 omvandlades till ett "statligt bidrag", övergick till att kallas "etableringsersättning" och knuffades in under utgiftsområde 13: Integration och jämställdhet. Budgeterad summa utg13 2012: åtta komma fyra miljarder kronor (8 400 000 000 mdkr).

För utgiftsområde 8: Migration är nio komma en miljarder kronor (9 100 000 000 mdkr) budgeterat för 2012. Motsvarande område 2011 var budgeterat med fem komma sju miljarder kronor (5 700 000 000 mdkr). En nätt liten höjning på 3,4 miljarder kronor alltså.

Årlig mångmiljardindustri

På regeringens hemsida hittar du här en översikt på budgetens samtliga utgiftsområden 2012. Fundera på hur mycket av respektive utgiftsområde, förutom 8 och 13 vilka nämnts här ovan, som går till flyktingar och invandrare- såväl legala som illegala. T.ex. så kan det vara intressant att reflektera över hur stor del av de trettioåtta miljarder som är budgeterat för utgiftsområde 4, rättsväsendet, som är öronmärkt för ovan nämnda kategorier.

Så, integrationsminister Erik "Myten" Ullenhags påstående att det är en myt att "invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år" - det hävdar jag med bestämdhet är värre än en myt - det är ren och skär lögn och förbannad dikt. Hela denna industri går på betydligt mer än så varje år, vilket bekräftas av min ytterst modesta exposé här ovan.

Sätt fingret på varje siffra och fråga hur den kom dit och vart den är på väg.

Ställ dig sedan bara två enkla frågor: varför skall vi jobba till 75? Hur kommer det sig att statsskulden skenar?

Du avdragsjudas, som sålde din själ, din integritet och ditt land för några hundra jobbskatteavdragsspänn mer i månaden - känns det bra? Om inte - njut för fan, det är en order!

En biljon är ettusen miljarder

Den officiella svenska statsskulden var 2012-01-31: 1 134 536 886 451 SEK

En biljon etthundratrettiofyra miljarder femhundratrettiosex miljoner åttahundraåttiosextusen fyrahundrafemtioen kronor.

* Unga vuxna = upp till 25 år.

EXP, DN 2 3 4 5 6 7 SvD 2 3 4 5 6 7 8 SVT 2 NI SR FT AP DN 2 SvD 2 3 DN 2 3 SvD

Källor: SCB, IAF, Socialstyrelsen, Regeringen, Affes, Eurostat,

fredag 3 februari 2012

Ullenhag stal ackja - flydde

.

EXTRA

Enligt uppgifter inkomna till Adderatredaktionen orsakade integrationsminister Erik "Myten" Ullenhags kungörande i Jokkmokk nu på förmiddagen ett fullkomligt kaos. Ministern framförde regeringens senaste satsning på integration av gnuer, vattenbufflar, giraffer, kängurur, kameler och sandgaseller i Sameland. Uttalandet fick samtliga medlemmar i föreningen Rangifer att gå till våldsam attack och upploppet var ett faktum. I tumultet som uppstod lyckades Ullenhag komma över och fly med ett av de selade ekipage som stod uppställt i väntan på den kommande renkapplöpningen.

Integrationen av de exotiska grupperna är ett led i näringsminister Annie "Frihetligheten" Lööfs satsning på att utöka den svenska befolkningen till 40 miljoner under sin mandatperiod.

Adderatredaktionen har talat med ett flertal chockade marknadsbesökare som konstaterat att Ullenhags besöksprogram var lurendrejeri, att det enbart varit en förevändning för att bli insläppt i Jokkmokk.

- Enligt det senaste sms:et jag fick hade Ullenhags ekipage passerat i full fart strax utanför Murmansk, säger Jokkmokksbon Boatsoj Dálvvadis och skrattar gott.

Jokkmokksbon Boatsoj Dálvvadis är på gott humör
under marknadsdagarna.


SMHI:s senaste väderrapport visar blidväder i ministerns trakter, enbart -31 grader, så några långkalsonger behövs inte i dag.

- Ja, öhm, Adderatredaktionen kan bara hälsa till integrationsministern att passa på att njuta av de vackra, vita snövidderna. Glöm inte att andas in och känna den friska, bitande vinden som river så härligt i luftrören.


DN 2 3 SvD 2 3 4 SVT SR

torsdag 2 februari 2012

I arbetslinjens spår?


Februari 2012
September 2010
.Justitieminister Beatrice "Kulören" Ask är sant solidarisk och förfaller i samma takt som fosterlandet Sverige. Och se så kraftfullt arbetslinjen präglat, grävt djupa spår i,  ministerns utseende och hela uppenbarelse.

I sanning en ansvarsfull, plikttrogen och självuppoffrande representant för svenskt rättsväsende och för de Nya Moderaterna.

Ja minsann, Beatrice Ask är en utomordentlig symbol för Nya Moderaternas New Look!

En gnutta Botox, maybe?


SvD SVT DN 2 3 SvD

Hot, urholkning och försvagning

.
Nu tycks vi äntligen vara framme, d.v.s. när det slutligen kan ha gått upp för de styrande att saker och ting, åtminstone i Malmö, inte är försvagade, urholkade, hotade, försämrade, olyckliga eller beklagliga utan att de de facto är rent åt helvete.

Det är fullkomligt obegripligt att svenskar tycks vara totalt oförmögna att ta till sig att något är ett faktum, d.v.s. att saker och ting är och inte kommer att eller kan bli, och att företeelser som är rent åt helvete betecknas i ordalag som olyckligt och beklagligt.

Yttrandefrihet, demokrati, trygghet, välfärd, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, arbetsmarknad, medborgerliga fri- och rättigheter, pensionssystem, jämställdhet, arbetsmiljö, folkhälsa, integritet, kvalitet, jämlikhet och öppenhet m.fl. är fenomen som konstant anses vara utsatta för hot, urholkning, försvagning och försämring.

Det stämmer inte, det är helt fel. Man fortsätter envist att blint förneka, förneka, förneka. Man föser gränsen framåt, framåt, framåt istället för att fejsa faktum att gränsen är passerad för länge, länge sedan.

Sverige är åt helvete.

- Inse fakta, svensk! Se för fan till att ta tillbaka landet för allas vår skull.


Från en Malmöbo: Öppet brev till Malmös politiker, polis och myndigheter

 DN 2 3 4 5 6 7 8 FT SvD 2 3 4 5 6 DN SVT 2 FT SR 2 3 4 AP

onsdag 1 februari 2012

Indoktrinering

.
År 2012 tar Sverige helt öppet steget att från och med årskurs 9 införa ideologiskt påverkade skolämnen i syfte att föra ut den förhärskande maktens åsikter. Profeten Eskil Franck har lyckats i sitt uppsåt att infiltrera den svenska skolan med propagandamaterial baserat på den hatiska så kallade "rapport" som sedan publiceringen utgör integrationsminister Erik Ullenhags navelsträng (se äv. detta inlägg). Nytt för denna gamla skoltradition är som sagt att man denna gång aviserar sitt uppsåt, men inte går allt för nära inpå hur man skall gå till väga. Inte heller beskrivs någonstans huruvida barnens och deras föräldrars åsikter skall registreras eller ej, men jag håller det för troligt att så kommer att ske. Den version av styrdokumentet som är offentlig ger vid handen att såväl utvärdering som uppföljning av barnen kommer att ske.

Detta är alltså första steget av femton (15) i profeten Eskil Francks tvångsideologi som går ut på att beröva svenska barn - och deras föräldrar - möjligheten till fritt, självständigt och kritiskt tänkande.

Eskil Francks fundamentalistiska Bibel - som varje förälder i Sverige skall läsa för sin egen och sina barns skull - som propagandamaterialet grundar sig på fokuserar till ungefär 80% antisemitism och runt 20%islamofobi och det förpackas som UPPDRAG: DEMOKRATI.

Profeten Franck, överintendenten på det av dåvarande statsminister Göran Persson (s) inrättade svenska propagandaministeriet Forum för levande historia, en ideologiskt styrande, statlig institution vars syfte är att vilseleda befolkningen genom totalt ovetenskaplig men högst politisk historierevisionism, men - framför allt - att propagera, att skapa opinion.

Agendan är politisk, mina vänner. Tro inte annat. En djävulsk agenda, planerad och igångsatt av socialdemokraterna, väl förvaltad, uppgraderad och underhållen av Alliansen, och alltsammans underblåst och mörkat av "den tredje statsmakten", media, vars uppgift är att granska de två första: regering och riksdag.


Det är ditt Sverige, svensk! Se för fan till att ta tillbaka landet för allas vår skull.SR DN 2 FP DN 2 3 4 5 6 SvD FT SvD 2 3 4 5 6 SR AP DN 2 SvD