onsdag 29 augusti 2012

Offentligt etos á la Odell

I november 2008 landade SOU 2008:97, Styr samverkan - för bättre service till medborgarna på regeringens bord. I den konstaterade utredare Lars Högdahl, f.d. GD på Lotteriinspektionen, att det existerade rätt ruttna myndighetskulturer ute i landet, och att servicenivå och intresse låg någonstans på östatsnivå. Högdahl utbrast synnerligen bistert att "offentlig service skall vara till för medborgarna och inte tvärt om.". Nåväl, inget jättescoop direkt, men en utredning som konstaterar vad medborgarna fått känna på, och vetat om i decennier kan väl alltid vara bra att ha. Till något i alla fall. Så här lät det i alla fall i pressmeddelandet:

- Alla aktörer i den offentliga förvaltningen, från riksdag till enskilda kommuner, måste vara beredda att ompröva och ifrågasätta invanda organisationsformer, strukturer och arbetssätt. Det är endast genom gemensamma ansträngningar som vi kan se till att alla medborgare och företag får den service de har rätt till och kan förvänta sig, säger Lars Högdahl.

Hur som helst, Lars Högdahls utredning resulterade i november 2009 i dåvarande kommun- och finansmarknadsminister Mats Odells storstilade utsvävning En kraftsamling för ett offentligt etos. Det var dags att sätta fart på bemötande- och etikfrågorna samt nykonstruktionen värdegrunder inom den offentliga sektorn. Och i vanlig ordning så startade ett klassiskt mångmiljonrally när myndigheter och verk i största samförstånd och mysiga samverkansanda skulle leta gemensamma värdegrunder, vilka skulle genomsyra verksamheterna i varenda por. Så här lät det i pressmeddelandet i november 2009:

- Jag vill stärka en god förvaltningskultur i staten och vill att projektet bidrar till en levande diskussion om värdegrunds- och etikfrågor. Jag hoppas också att projektet ska bidra till att förvaltningens bemötande av allmänheten i alla lägen kännetecknas av värdighet och respekt, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

- Wow! här talade Odell med sådan emfas så han nästan spräckte brallorna. Efter utspelet lämnade dock Odell över de mer obehagliga uppgifterna till sin civil- och bostadsminister, Stefan Attefall, som i eufemistiska ordalag tvingades tala om för 200 sammankallade myndighetschefer att de skulle se till att sköta sina jobb, uppträda hövligt samt ge fan i att slösa med skattebetalarnas pengar. Kort sagt att de skulle uppföra sig som folk, supa för sina egna pengar och ta sina jobb på allvar. Så här lät det i Attefalls tal till myndighetscheferna i november 2010:

- Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten har betydelse för förtroendet för statsförvaltningen. Varje statstjänsteman ska veta på vems uppdrag man arbetar och ha civilkurage för att stå upp för det regelverk som finns.

- Det behövs nya lösningar och tillvägagångssätt i offentlig verksamhet för att undanröja onödig byråkrati, förenkla människors vardag och för att få ännu bättre resultat och effektivare användning av skattebetalarnas pengar.

- Slutligen ska ni också beakta de ekonomiska värdena, dvs. iaktta hög effektivitet och hushålla väl med skattebetalarnas pengar.

Ansvarig myndighet för spektaklet med att utbilda giriga, partysugna, slösaktiga, inkompetenta, slappa och korruptionsbenägna myndighetschefer i sunt förnuft och vanligt hyfs var Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS), vilket startades i januari 2009 för att nu läggas ned i december 2012. F.ö. ett i mitt tycke vettigt nedläggningsbeslut, då något så naivt och löjligt som att tro att det går att yxa ihop någon slags övergripande, gemensam hyfs- och uppförandekod i kulturer som sedan decennier jobbar stenhårt utifrån egennytta istället för samhällsnytta.

Att vara statligt anställd är att vara i allmänhetens tjänst. Det är t.o.m. så att den som är statsanställd är en allmänhetens tjänare. Synd bara att så få fattat det.


DN 2 3 4 AB SvD 2 SR 2 FT DN 2 3 4 SR SvD HD GD

tisdag 28 augusti 2012

- Yo, Bengtsson!

Nu, Alex, är vi inne på ditt och Expos favoritämne (förutom Breivik och SD, alltså) - Lars Vilks. I dag pågår - som antagligen väldigt få känner till - förhandlingar i Göteborgs hovrätt angående mordplanerna på Den ondskefulle Vilks, som den yttrandefrihetsvurmande Expressen så lägligt rubriksatt artikeln. En titt på Expos hemsida ger vid handen att något stöd för Lars Vilks tillämpning av den demokratiska fri- och rättigheten - yttrandefrihet - inte står att finna ens med lupp. På hemsidan talar du istället med stora bokstäver om Expos medverkan på Transportarbetareförbundets pågående kongress, och hur man där fortsätter att utesluta sverigedemokrater. Nope, jag kan varken se ditt, Alex, eller Anna-Sofia Quensels stöd till Lars Vilks i något medium.

Hmm, låt mig tänka . . . Hur var det nu ni skrev i er, som vanligt koleriska, debattartikel i Aftonbladet för ett tag sedan? Jo! Så här skrev ni:

- Det är viktigt att fördöma såväl de hot som det våld som konstnären Vilks har utsatts för.
Vi kan dock inte erinra oss att det finns någon seriös aktör i Sverige som på något som helst sätt legitimerat dessa hot som är riktade mot så väl personen Lars Vilks som mot det demokratiska samhället.

Och jag skrev i inlägget Goddag yxskaft och en glass:

- Bästa Bengtsson och Quensel, vi är många som inte kan erinra oss att det finns någon seriös aktör i Sverige som på något som helst sätt stöttat Lars Vilks eller stått upp för de demokratiska rättigheterna. Inte heller kan vi erinra oss att det finns någon seriös aktör i Sverige som på något som helst sätt fördömt såväl de hot som det våld som konstnären Vilks utsatts för.

Glädjande nog kan man i dag i ÖP ta del av nyheten att Lars Vilks åtminstone åtnjuter ett, relativt tyst men ändock, seriöst stöd av en majoritet av medutställarna vid Jamtli. Samtliga utom fyra (4) har i nuläget hoppat av som stöd för demokrati, yttrandefrihet och frihet från censur, sedan Henrik Zipzane utestängde Lars Vilks från utställningen.

Nu väntar vi bara på att Alex Bengtsson och Expo, samt alla demokratiska svenskar sällar sig till den skara som är väktare av den demokratiska fri- och rättigheten yttrandefrihet, eller som man säger, rätten till det fria uttrycket. Den måste försvaras - ständigt.
Expressens Thomas Mattsson angående yttrandefrihet, maj 2010
Självcensur i yttrandefrihetens Sverige
Så mycket yttrandefrihet kommer du kanske att ha
Söndagskrönikan om Lars Vilks och yttrandefriheten
Tisdagskrönikan om Lars Vilks och yttrandefriheten
Fyra inlägg om yttrandefrihet räcker dessvärre inte
Onsdagskrönikan om Lars Vilks och yttrandefriheten
Onsdagskrönikan - yttrandefrihet och sovande journalister
Torsdagskrönikan om yttrandefriheten och granskningen

December 2011
Yttrandefrihet och hoten här och där


DN P1 GP SKÅ MV SKÅ LTZ GP SvDmåndag 27 augusti 2012

Elefanten växer . . .

Apropå Stefan "Bortaspelaren" Löfvens (s) sommartal i Vasaparken i går så var det inget annat än en ren upprepning av utvalda bitar ur hans första maj-tal (se: Ilmarsjuka & första maj). Löfven berörde ofarliga element som t.ex. globalisering, ungdomar, studentbostäder, högskoleplatser, T-banebygge och innovationsråd. Den overkliga verkligheten i Sverige berördes naturligtvis inte över huvud taget, vilket inte var annat än väntat.

Det här var vad som uppenbarade sig i mitt huvud när Löfven talade från sitt manus:


Den svenska elefanten växer okontrollerat och växlar emellanåt färg.
Frågan är bara när elefanten sprängs, inte om - för det gör den.
That´s for sure. 

Ett tidigare inlägg om "elefanten": Fem frågor och en elefant.

DN 2 SvD 2 SR AB 2

torsdag 23 augusti 2012

Krav eller behov?

DN:s ledarkrönikör Hanne Kjöller kommenterar i dag i ledaren Skilj på behov och begär  moderaternas Sten Nordins fiskande efter Stockholmsröster genom ett utredningslöfte om nattlig barnomsorg, s.k. "nattis". Nordin tror sig veta att betydligt fler än de som nyttjar tjänsten i dag har behov av den och kommer att välkomna nattis då många slitit med egna, ihoppusslade lösningar då de levt i tron att tjänsten inte funnits och därför inte efterfrågat den. I sak anser inte Kjöller att det är fel med nattis, men hon ondgör sig dels över att de som i tron att nattis inte funnits tidigare, utan löst det själva, kan sägas ha ett behov av en dylik tjänst och dels över var man skall dra in för att kunna finansiera kalaset. Hanne Kjöller menar att de som löst problemet tidigare då snarare skulle uttrycka ett begär och inte ett behov.

Personligen anser jag att man skall vara försiktig med att uttrycka sig som Hanne Kjöller i tider som dessa. Vi som tillhör verklighetens folk, som Göran Hägglund (kd) valt att kalla oss, lever i kommuner med grava underskott, kommunala in- och neddragningar, prishöjningar på kommunala tjänster, höjda patientavgifter, kommande skattehöjningar, bristande samhällsunderhåll, utflyttning, bostadsbrist och allvarliga försämringar i största allmänhet. Vi som tillhör verklighetens folk, skattebetalarna alltså, ifrågasätter dagligen hur krav kan gå före behov när det gäller invandrare och asylsökande. För krav går alltid före behov och allt som dessa kategorier kräver anser de vara mänskliga rättigheter.

Jag föreslår att Hanne Kjöller, som nu på ett så förtjänstfullt sätt klargjort skillnaden mellan behov och begär, fortsättningsvis fokuserar på att gräva i dylikt. Jag ser fram emot att Kjöller i sina ledarkrönikor klargör för oss som tillhör verklighetens folk varför invandrare och asylsökande bedöms ha behov, och varför deras behov hör till mänskliga rättigheter, när etniska svenskars behov och åberopande av lagstadgade mänskliga rättigheter stadigt avvisas som begär och orimliga krav.  

Vi lär dagligen få höra stridsrop om att uppfylla behov och mänskliga rättigheter, nu när invasionen är i full gång. Sanna mina ord.

- Om detta må du också berätta, Hanne. Jag väntar.

P.s. Veckans största eloge till de Katrineholmsbor som tar fullt föräldraansvar för sina barn och ser till att de kan få en ordentlig skolgång genom att ta dem ur den kommunala skolan! D.s.


DN 2 3 4 5 6 7 SvD 2 3 4 5 6 FT 2 3 AB 2 SR 2 3 4 5 6 7 GP


fredag 17 augusti 2012

Njutning, hatstämning och skatter

Under sitt möte den 11 och 12 juli i år kom Europeiska ekonomiska sociala kommitténs (EESK) ledamöter fram till följande intressanta slutsatser:

Nu fokuserar EESK i sitt yttrande bland annat på att betona betydelsen av de offentliga pensionssystemen. EESK beklagar att kommissionen lägger större vikt vid andra aspekter av pensionssystemet, och inte söker lösningar för att stärka de offentliga pensionerna.

- Varför i herrans namn skulle kommissionen ha ett intresse av att "söka lösningar" för ett stärkande av de offentliga pensionerna? Och hur skulle det rimligen gå till att stärka dem? De ständigt ökande kostnader Europas stater i princip samfällt drar på sig i rasande fart skall betalas av oss skattebetalare inkluderat de allt hårdare åderlåtna pensionärerna. EU har inga egna pengar. Svenska staten har inga egna pengar. Kommunerna har inga egna pengar. Landstingen har inga egna pengar. Det är du och jag som har pengar, och det är våra inbetalade skattepengar som används till alla andra.

Kommittén anser att medlemsstaterna bör omfördela sitt välstånd.

- Piece of cake, tycks EESK anse. Just do it, liksom. Men vilket "välstånd" är det som skall omfördelas? Och hur, till vem?

De bör inrikta sitt reformarbete på att öka inkomsterna som finansierar pensionssystemen.

- En fullkomligt strålande, nästintill genialisk slutsats, EESK. Mitt förslag är dock att minska på de för svenskarna oönskade mångmiljardutgifterna för massinvandringen och den vidhängande, synnerligen rubbade bidragscirkusen.

Sysselsättningen bör ökas,

- Huh?! Skall EESK starta en mängd företag då? Fabriker, verkstäder, snickerier och allt vad det kan vara. Eller menar de pysselsättningen? Den som kostar skattebetalarna tillräckligt mycket som det är.

och mekanismerna för inbetalning av skatter och avgifter bör förbättras.

- En orimlighet. Åtminstone i de EU-länder som enligt nyliberal modell vill skatte- och avgiftsbefria särskilt utvalda grupper.

Man måste ta itu med obeskattat arbete och skatteflykt.

- Exakt vilket obeskattat arbete syftar EESK på? Och på vilket sätt anser EESK att det obeskattade arbetet skall tas itu med?

- Gällande skatteflykt så kommer vi att se åtskilligt mer av det i hela Europa så länge den våldsamma massinvandringen pågår. Vilken förnuftig människa vill betala skatt som politikerna använder till att finansiera den av skattebetalarna högst oönskade massinvandringen?  Ingen - inte ens den mångkulturkramande extremvänstern, vilken till förfärande stor del själv lever på skattemedel -samtidigt som de förstör skattebetalares egendom samt attackerar och förföljer dem som föder dem.

Med andra ord ger jag inte ett korvöre för Skatteverkets undersökning som sägs visa att skattemoralen ökat, d.v.s. att svartarbetet minskar. Jag tror inte att benägenheten att svara ärligt på frågan om man arbetat svart är så särdeles hög. I dag vet ingen hur omfattande övervakningen och registreringen av de etniska svenskarnas eventuella förehavanden är. Få tar nog risken att svara öppenhjärtigt på dylika frågor numer.

Statens slöseri med våra pengar är absolut inget nytt, och näringsminister Annie "Frihetligheten" Lööfs utsvävningar och förlustelser är bara ytterligare en bekräftelse på med vilket oerhört lättsinne sittande och tidigare regeringar använder skattebetalarnas pengar. Det är ingenting som folk ens borde höja på ögonbrynen för. Giriga och njutningslystna isterbukar har alltid funnits, oavsett det är i regeringen, forskningsvärlden, inom myndigheter eller ungdomsförbund. Gemensamt är att de alla förlustar sig, stjäl, våra pengar. Men det som gör mig allvarligt förbannad är medias förmåga att piska upp hatstämning för Lööfs slöseri, samtidigt som mångmiljarbelopp - våra skattepengar -sprutar ut över Reinfeldts invandrade legala och illegala bidragsöverklass.  Men om det tiger de, media.

Jag förstår inte vad det är svensken inte förstår i tvåordsmeningen: du betalar.


AB 2 DN 2 3 EP SvD 2 3 4 5 6 SR 2 3 4 FT 2 RD DN 2

söndag 12 augusti 2012

Internationella ungdomsdagen 12/8

. . . har antagligen gått de allra flesta spårlöst förbi, likt de flesta andra internationella påfundsdagar och -år som kommissioner och andra byråkratorgan bestämt att vi skall fira. Ja, naturligtvis med undantag av internationella flyktingdagen, romska nationaldagen, romska kulturåret och andra mångfaldsevent. Om dessa typer av specialevent orerar Ullenhag & co till och med på regeringens hemsida, och media tapetserar såväl webb- som papperstidningar med diverse spektakulära kultur- och fattigdomsyttringar.

Varken regeringen eller media, förutom Nerikes Allehanda och tidningen Hästmagazinet tar upp att det är ungdomarnas dag i dag. Och att regeringen inte intresserar sig för ungdomar är helt normalt; får den inte skälla svenska ungdomar för att vara antisemiter, lata eller rasister så håller den tyst.

Men vad är den Internationella ungdomsdagen, och vad gör man? Well, dagen instiftades år 1995 av det synnerligen obskyra organet FN. Det var dess generalförsamling som beslöt att världens ungdomar behövde samlas för att det skulle bli enklare att kunna indoktrinera dem att tycka och tänka rätt. Bara i Europa har vi 61 miljoner ungdomar som kan påverkas att bli FN:s lydiga, rättänkande marionetter och likt forna tiders korsriddare sprida FN:s flykting-, svält-, och fattigdomspropaganda över hela världen. I år är temat Building a better world, men låt dig inte luras, man påpekar - givetvis - att majoriteten av alla ungdomar bor i utvecklingsländer, och hur modfällda de är av världens ojämlikheter.

Enligt Europaparlamentet gäller följande för den 12/8 2012:

Dagen uppmärksammar ungas ansträngningar runt om i världen för att främja ett globalt samhälle.

EU-OSHA betecknar dagen på följande sätt:

Evenemanget utgör en global plattform för arbetet med att öka medvetenheten om frågor som berör unga människor.

Svenska FN-förbundets senast inlagda "nyhet", lagom till Internationella ungdomsdagen, är följande:

62 miljoner i behov av humanitärt bistånd.

Samtliga av FN konstruerade dagar för augusti månad är följande:

09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk
12 Internationella ungdomsdagen
19 Internationella dagen för humanitärt arbete
23 Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande
26 Namibiadagen
29 Internationella dagen mot kärnvapenprov

(Se alla FN:s påfundsdagar här och notera inriktningen på majoriteten av dem)

Grattis alla ungdomar! Ni är utvalda av FN att fungera som propagerande fattigdomskorsriddare och  aktivt bidra till Europas tilltagande massinvandring.

Här är en till som har varit och är mycket aktiv i massinvasionen.


FN-flaggan.

lördag 11 augusti 2012

Goddag yxskaft och en glass

Goddag yxskaft 1 går till Alliansfritt.se:s Robin Zachari för påståendet att den verkliga skandalen med Annie "Frihetligheten" Lööfs utsvävningar inte är förfarandet eller kostnaden i sig, utan sammanblandningen mellan stat och parti. Det rör sig, enligt Zachari, om en "närmast omärklig sammansmältning mellan staten och den politiska ledningen". Med andra ord enpartistat, alltså.

Tillåt mig att gapskratta! Zachari menar på fullaste allvar att Annie "Frihetligheten" Lööfs taffliga försök att klämma Näringsdepartementet på dryga tjugotusen spänn skall ses som ett uttryck för enpartistaten. Ojojoj, skall vi tala enpartistat så skall vi definitivt tala om SAP. Sammansmältningen mellan stat, parti och näringsliv var fullständigt  t o t a l  framför allt under krigsåren och därefter; allt var  så ihoprört att ingen kunde reda ut ägarförhållanden, finanser eller vem som gjort vad eller i egenskap av vad. Framför allt var ett par herrar Wallenberg inblandade i det enpartistatliga ihopkoket med dess smutsiga affärer. Om detta vill varken SAP eller herrar Wallenberg tala, och det tror fan det.

Skall vi vidare i enpartistatens byk så måste givetvis SAP:s inoperabla siamesiska tvilling LO dras in, och det enda jag har för avsikt att yttra om den avskyvärda sammanväxningen är att LO är arbetarrörelsens Judas Iskariot.

Naturligtvis må vi ha överseende med Robin Zacharis historielöshet enär han hör till de åttiotalsprodukter som aldrig sett röken av en seriös, intelligent och avslöjande politisk mediadebatt eller -diskussion. Det är åtminstone 25 år sedan dylikt upphörde att fylla sidorna i våra stora svenska dagstidningar och vill man njuta av seriösa, politiska debatter må man söka sig till utrikes media. Ytterligare en förmildrande faktor är den rådande tystnaden; inte bara Wallenbergarna teg och tiger, utan SAP knep på klassiskt manér igen och svetsade fast det s-märkta gjutjärnslocket även över dessa skandaler.

Goddag yxskaft 2 går till de tolv kommunstyrelseordföranden som efter Rosenbads förförelsekutter om "full kostnadstäckning" upptäckt att förförelse kan sluta i s.k. olyckliga omständigheter. Nu står tolv nyvakna kommunstyrelseordföranden där med magarna putande i vädret och vet varken ut eller in. Så, vad gör man? Jo, ljushuvudena skriver en debattartikel i DN och exponerar helt på egen hand sin monumentala idioti offentligt. Well well, det gäller att tänka preventivt när man presenteras för frestelser*, men för era kommuner är det kört. Har man, som ni, hamnat omständigheten att vara på tjocken får man allt ta skeden i vacker hand. Det duger inte att grina efter mer pengar så fort det skiter sig - skattebetalarna är inga socialkontor som ni kan springa till så fort ni fuckat upp något. Det är illa nog att vi betalar era löner men inte har möjlighet att sparka er.

Goddag yxskaft 3 och 4 går till Alex Bengtsson och Anna-Sofia Quensel som i en hätsk (what else...) debattartikel i Aftonbladet går till storms mot konstnären Lars Vilks för att han valt att tala på ett möte anordnat av SION. Hatretorikerna och demokratofoberna Bengtsson och Quensel slingrar sig som maskar i sin egen text och pinsamheterna är smått ofattbara. Vad sägs om nedanstående citat av duon?

- Det är viktigt att fördöma såväl de hot som det våld som konstnären Vilks har utsatts för.
Vi kan dock inte erinra oss att det finns någon seriös aktör i Sverige som på något som helst sätt legitimerat dessa hot som är riktade mot så väl personen Lars Vilks som mot det demokratiska samhället.

Bästa Bengtsson och Quensel, vi är många som inte kan erinra oss att det finns någon seriös aktör i Sverige som på något som helst sätt stöttat Lars Vilks eller stått upp för de demokratiska rättigheterna. Inte heller kan vi erinra oss att det finns någon seriös aktör i Sverige som på något som helst sätt fördömt såväl de hot som det våld som konstnären Vilks utsatts för.

Gå och göm er, Bengtsson och Quensel, och ta EXPO med er när ni går. Bye-bye.

En glass som belöning till Jimmie Åkesson som i dag delat med sig av att han helt nyligen kommit på att han inte vill eller behöver skämmas för att vara svensk. Vad bra, Jimmie, att du kanske sällar dig till oss övriga som aldrig haft för avsikt att skämmas för vår etnicitet. Vi har däremot ofta skämts för våra enfaldiga politiker och illa fungerande demokrati, och det lär vi få fortsätta med.


* [...] och inled oss icke i frestelse [...]

DN 2 3 SR SvD AB 2 3 FT

fredag 10 augusti 2012

Zoner, imamer och habegär

Anders Borg* (m) och riksdagsledamot Johnny Munkhammar (m) påstår i dag i debattartikeln Nystartszoner kan motverka utanförskap att de konkurrenssnedvridande nystartszonerna innebär att invandrare går från bidragsförsörjning till försörjning av eget arbete. Inget kan vara mer fel; att gå från försörjning via skattemedlen socialbidrag och etableringsersättning till ett av samtliga övriga arbetsgivare och skattebetalare finansierat system är bara att byta namn på bidragsförsörjningen (se: Nystartszoner). Oavsett etikettering så gäller the same procedure as every time när invandrare är inblandat: du betalar.

Utredarnas beräknade kostnad för nystartszonernas särregler 2014 kommer att uppgå till 112 miljoner, ett belopp som vida lär understiga den faktiska kostnad vi kommer att drabbas av. Regelsystemet är nämligen utformat på så vis att det finns fullkomligt strålande möjligheter till gravt och omfattande fusk.

Det finns bara en sak att göra åt det vettlösa kaoset och det är att stoppa invandringen, returnera alla utan eget arbete och inkomst till avsändarlandet. Därefter skall nya, öppna och demokratiska tag tas för att komma till rätta med invandringshaveriet och -helvetet. Många sköna miljarder kommer därigenom per automatik att sparas inom samtliga budgetområden.

- Sschh! Hörde ni? Nej? Hm, nej, inte jag heller. Inte ett knyst från företagen som skall finansiera kalaset via en höjd allmän löneavgift.

I dag kan vi känna oss trygga - åtminstone vi som är kristna och judar. Det Saudiska Ministeriet för Islamska Frågor har skickat ut en uppmaning till imamer och moskéer att dagens fredagsbön inte skall innehålla den obligatoriska predikningen och bönen om utrotning av kristna och judar. Ministeriet ber även om en ytterst lågmäld fredagsbön utan högljudda agiteranden och oljud. Man tackar för det men ryser över tanken på vad som komma skall.

Det man vill ha - det tar man bara. Åtminstone om man är illegal invandrare från det inavlade Pakistan. På den grekiska ön Paros krossade en 21-årig vidrig pakistanier i juli i år huvudet på en 15-årig flicka. Den äcklige pakistaniern hade för avsikt att stjäla flickans mobiltelefon men när hon vägrade att lämna den i från sig krossade han hennes huvud mot klipporna så att huvudskålen sprack. Samtidigt som hon, med blottlagd hjärna, kämpade mot döden blev hon våldtagen av denne sinnesrubbade, snuskige inavelsbarbar. Artikel i Greek Reporter.

- Hallå, Ester Rogalski Åkerström! Sätt fart - det är dags för dig och dina avskyvärda kompanjoner att anordna en "antirasistisk" manifestation igen! Det finns en döende femtonåring med anhöriga och vänner att håna.


* Anders Borg uttalar sig i egenskap av nyliberal moderatpolitiker, inte i egenskap av finansminister.

onsdag 8 augusti 2012

Svensk hederskultur

Enligt Fria Tider skall Sveriges propagandaradio i morgon, torsdag, sända ett radioprogram om ungdomar som riskerar att bli bortgifta under sommarlovet. Många familjer reser, riskfritt, till sina hemländer på semester (du betalar) och passar då på att tvinga in sina barn i äktenskap som är framförhandlade sedan långt tillbaka. Tvångsäktenskapen föregås av många och långa, inte sällan komplicerade, förhandlingar och köpslåenden släkterna emellan. Processen påminner om vilken affär som helst, och det viktiga är att förhandla fram så förmånliga villkor som möjligt för alla parter.

I blogginlägget Muslimer, judar och svenskar hävdar jag att det är lögn och förbannad dikt att svenskarna är antisemiter och utövar hot och våld gentemot judarna. Vi vet att det förekommer och vi vet även att det är muslimerna som till 99% står för angreppen på judarna. Jag avslutar inlägget med att raljera över att Carin Göthblad, vår nya hedersvåldsgeneraldirektör, anser att "hedersvåldet är vårt största folkhälsoproblem", och jag hävdar att det bara är en tidsfråga innan vi kommer att få kört i halsen att det är etniska svenskar som är största utövarna av hedersvåld och -förtryck.

Så kom det då, påståendet, via en sommarsatsning i Sveriges Radio P1 som heter Barnen. Barnens röst i samhällsdebatten.  I texten inför morgondagens programsändning stod, innan raderingen, följande mening:

Tvångsgifte av barn är dessvärre inte enbart en svensk företeelse, utan förekommer även i resten av världen.

Man tackar. Ytterligare en bekräftelse på det jag hävdar i bl.a. blogginlägget Tecken i tiden angående propaganda- och åsiktsmonopolets förvrängning av verkligheten i påverkanssyfte. Man försökte här skapa och prångla ut en falsk verklighetsbild av att vi etniska svenskar gifter bort våra barn med tvång. Som sagt, genom ansvarslösa och systematiska förfalskningar av verkligheten adderar media vrångbild efter vrångbild till högriskkontot utan en tanke på konsekvenserna.

Återigen: för varje handling finns en motsatt reaktion.

Jag håller media och politiker, d.v.s. propaganda- och åsiktsmonopolisterna, till 100% ansvariga för den negativa utvecklingen i Sverige och för alla kriminella handlingar begångna av invandrare, flyktingar och vänsteraktivister. Likaså håller jag media och politiker till 100% ansvariga för all form av hat, våld och extremism riktad mot den del av befolkningen som är hederlig, tolerant, demokratisk och som vill ha en öppen debatt.

P.s. Notera att Sveriges Radio i artikeln Inget omval för Pia Kjærsgaard  refererar till Pia Kjærsgaard och Dansk Folkeparti som invandrarkritiska och inte invandringskritiska. Well, well, återigen ett exempel på förfalskning av verkligheten och ytterligare en vrångbild som adderas till högriskkontot. D.s.

DN FT SvD SR 2 3

tisdag 7 augusti 2012

Nystartszoner

Jaha, då är det förväntade utredningsresultatet angående ekonomiska frizoner för invandrare publicerat. I Nystartszoner SOU 2012:50 klargör man att en snedvriden näringspolitik är rätt väg att gå för att komma tillrätta med den invandrade bidragsöverklassens (självvalda) arbetslöshet.

Utredningen föreslår att lagen om nystartszoner träder i kraft den 1 januari 2014, och de som skall finansiera förmånskalaset är Sveriges företagare*, som skall privilegieras med en höjning av den allmänna löneavgiften med 0,01% från dagens 9,21% till 9,22%. En höjning som skulle inbringa 118 miljoner kronor netto och antas täcka den för 2014 beräknade kostnaden på 112 miljoner kronor.

Man kan lugnt utgå ifrån att den beräknade kostnaden på 112 miljoner kronor (för 2014) kommer att hålla max en kvart-tjugo minuter. Kriterierna för att komma undan skatt är nämligen formulerade på så sätt att de inbjuder till ett osannolikt fuskande.

Så här lyder utredningens förslag uttryckt på lätt svenska.

UTREDNINGENS FÖRSLAG

Utredningen tycker att Sverige ska ha ett system med nystartszoner.
Utredningen tycker att företag i nystartszoner helt ska slippa betala
sociala avgifter i fem år.
Sedan ska företagen bara betala hälften av sociala avgifter i två år efter det.

KRAV PÅ FÖRETAG FÖR ATT FÅ SÄNKT SKATT

För att ett företag ska slippa betala sociala avgifter
ska företaget följa två krav:
Verksamhetskravet och boendekravet.
Verksamhetskravet:
Företaget ska finnas vid en adress i en nystartszon.
Boendekravet:
Minst en fjärdedel av företagets arbetstimmar
ska utföras av personer
som bor på en adress i en nystartszon.

Grattis Sverige, med andra ord gäller the same procedure as every time: du betalar.

- Javisstja! Ansvarig myndighet för kalaset är det något tilltufsade Tillväxtverket!

* En höjning av den allmänna löneavgiften får givetvis (negativa) effekter på ett flertal områden som t.ex. löner, företagande och prissättning.

DN 2 3 SvD 2 3 AB SR 2 FT smp

Tecken i tiden

Den flitige nätskribenten Henrik Agerhäll publicerade härom dagen debattartikeln Hur bekämpar vi feghetskulturen på Fria Tider. Agerhäll ondgör sig i artikeln över att svenskarna inte törs uttrycka sina åsikter publikt, utan av rädsla föredrar att uppträda PK-mässigt genom att tala och agera mot sin egen övertygelse. Likaså får sig de som föredrar att uttrycka sig under pseudonym en rejäl smäll av PK-sleven. Såväl de PK-mässiga som de anonyma anklagas, på grund av sina förfaringssätt, för att vara politiskt korrekta och därigenom reproducera det Henrik Agerhäll kallar för "feghetskulturen".

Sist i debattartikeln ger Henrik Agerhäll en kort definition av två typer av politisk korrekthet: den internaliserade och den ytliga och så här lyder definitionen:

De som lider av den första formen är politiskt korrekta utan att själva begripa varför medan de senare är politiskt korrekta för att de inte törs annat. Du som läser det här och känner dig träffad lider antagligen av den senare formen (FT).

Nej, Henrik, jag känner mig inte träffad som lidande av någon sorts "andragrads-PK" av det du skriver i artikeln  på Fria Tider. Däremot har du rätt i somt du säger, men i annat saknas reflektion och analys.

Visst, den s.k. politiska korrektheten är ett problem, särskilt med tanke på att propaganda- och åsiktsmonopolet sett till att etablera en falsk verklighetsbild hos gemene man, och de som protesterar mot medias förvrängda bild etiketteras omedelbart och exponeras som onda. Och, se där, då har ytterligare en falsk verklighetsbild etablerats som sanning. Propaganda- och åsiktsmonopolets kvasirationella metoder syftar till att provocera fram det på förhand avsedda polariserade och "rätta" tänkandet. Propaganda- och åsiktsmonopolet polariserar åt dig, det är bara att svälja de färdigpaketerade uppfattningarna och löpa med. Det är bara att okritiskt och utan konsekvenstänkande anta den falska verklighetsbild som serveras. Fenomenet kallas för medielogik, och har ingenting alls med logik att göra, utan tvärtom. Det man genom systematisk förfalskning och ansvarslöshet skapat - och skapar - är situationer som sett ur både mikro- och makroperspektiv kan vara mycket farliga.

Tar vi som exempel det av propaganda- och åsiktsmonopolisterna tabuerade ämnena asyl- och  invandringspolitik -  om vilka Olof Palme (s) i 1985 års valrörelse uttalade "Vi ska inte diskutera sånt" - så kan vi konstatera att vi sedan länge har en förhärskande och en till krympling förvriden bild av företeelserna. Den "rätta" bilden, den politiskt korrekta.

Låt oss se nu, Henrik, vad händer om du öppet exponerar fakta, konstruktiv kritik och synpunkter på invandrings- och asylpolitiken, som strider mot den "rätta" bilden? D.v.s. du tillämpar de lagstadgade demokratiska rättigheterna i form av  åsikts- och yttrandefrihet. Well, förutom att du, och eventuella familjemedlemmar, riskerar att utsättas för våld, mordbränning, skadegörelse, hot och förföljelse så riskerar du att förlora ditt arbete och din inkomst. Du blir Googlad när du söker jobb och du blir med all säkerhet utesluten ur ditt fackförbund - främst Transport, och du riskerar att brännmärkas och förföljas av EXPO-LO-SAP:s nyutbildade spioner och angivare. Du blir numera även utesluten från att tävla i de politiskt styrda olympiska spelen, enbart för att ha haft samröre med en person som inte delar den "rätta" bilden av verkligheten.

Prissättningen för åsikts- och yttrandefriheten är synnerligen oskälig, och att många inte kan eller vill betala det orimliga pris rättigheterna betingar skall de inte klandras för. Det är andra, odemokratiska krafter som skall lastas för det fientliga klimat som likt en befästningsmur omger ett av Sveriges största budget- och politikområden. Propaganda- och åsiktsmonopolisterna.

Har du väl, via demokratiska metoder, lyckats forcera befästningsmuren samlar sig armén av propaganda- och åsiktmonopolister och avfyrar en gemensam korseld som pågår tills du är tillintetgjord. Tills du går undan, tiger eller gör avbön. Men tro inte att du någonsin kan sona ditt "brott" då propaganda- och åsiktsmonopolisterna aldrig kommer att låta dig eller någon annan att glömma dina brott. Du kommer för evigt att vara rasisten, den högerextreme, nazisten, islamofoben, den främlingsfientlige. Hakkorset har du en gång för alla fått inristat i pannan, och det går aldrig att få bort. Detta stigma bär du med dig så länge historien känner ditt namn.

Men hav förtröstan, Henrik. Det som började som en darrning på nedre däck har övergått till en rejäl slagsida. Aktern sjunker och snart är förlisningen ett faktum. Tecknen tyder på det.RMS Titanics förlisningJag håller media och politiker, d.v.s. propaganda- och åsiktsmonopolisterna, till 100% ansvariga för den negativa utvecklingen i Sverige och för alla kriminella handlingar begångna av invandrare, flyktingar och vänsteraktivister. Likaså håller jag media och politiker till 100% ansvariga för all form av hat, våld och extremism riktad mot den del av befolkningen som är hederlig, tolerant, demokratisk och som vill ha en öppen debatt.

DN FT 2

måndag 6 augusti 2012

Import av tuberkulos januari - juni 2012

Smittskyddsinstitutet (SMI) har i dag gått ut med ett pressmeddelande angående antalet upptäckta fall av tuberkulos (TBC) för första halvåret 2012. Antalet (308) är "i stort sett" oförändrat i jämförelse med första halvåret 2011, då antalet upptäckta fall för hela året var 595. I sig information som kan sägas vara av ringa nyhetsvärde.

Vad som däremot äger större (historiskt?) nyhetsvärde är SMI:s punktering av den s.k. "reseballongen", d.v.s. nationallögn 1 A när det gäller att förklara de lavinartade ökningarna av diverse oönskade virus, bakterier och mångbenta, blodsugande krabater i Sverige. Just det, den (lagstiftade?) nationallögnen att "svenskarna" reser så mycket.

Precis som tidigare år har fler män än kvinnor rapporterats, 175/133. Då de flesta fall av tbc i Sverige kommer ifrån högincidensländer är könsfördelningen och åldersfördelning beroende av vilka som flyttar hit och invandringen ifrån dessa länder domineras av unga män (SMI).

De allra flesta fallen i Sverige kommer ifrån Afrika (49 procent) och då framförallt från Afrikas horn som vi har en ganska stor invandring ifrån. Därefter kommer fall med ursprung i Asien (17 procent) och Östeuropa inkluderat före detta Sovjetunionen (10 procent) (SMI).

Hittills i år är 13 procent av fallen födda i Sverige vilket är aningen mer än under 2011 då den gruppen totalt utgjorde 11 procent.

Bildkälla: Smittskyddsinstitutet
2012-08-06


För de 221 fall som vi har uppgift om tidpunkt för ankomst till Sverige ses ett diagram nedan som visar att de flesta som insjuknat kommit till Sverige under de senaste fem åren. I många fall har smittan troligen skett innan ankomst till Sverige men smitta på till exempel flyktingförläggning under den första tiden i landet är också en möjlig förklaring i vissa fall (SMI).

De flesta fall rapporteras från storstadsregionerna men det förekommer fall i alla delar av landet. Under de senaste åren har antalet fall på vissa orter varierat stort och siffrorna återspeglar var man tagit emot många nyanlända flyktingar från högincidensländer men också var många invandrare väljer att bosätta sig (SMI).

Well, då var den saken avklarad och vi får bekräftat det vi alla vetat i åratal. Dock saknas en redogörelse av icke så ringa nyhetsvärde och det är hur och var de upptäckta tretton procenten svenskfödda fallen har smittats. D.v.s. har de smittats utrikes eller i Sverige? Är det anställda vid flyktingförläggningar eller vid ensamkommande farbröders boenden? Är det myndighetsanställda som dagligen har kontakt med utrikes födda som har smittats, eller?  Och, vi vill gärna veta de smittades etnicitet också, d.v.s. är det etniska svenskar eller "svenskar"?

Kan vara bra att få besked om det då somliga etniska svenskar anser det vara av stort värde för att dels kunna vidta nödvändiga, personliga skyddsåtgärder och dels för nationens överlevnad.

lördag 4 augusti 2012

Långa ledningar eller denial?

Sakine Madon, Expressens eget naiva och mångkulturella alibi, ställer i dagens ledare, Stolt parad med en intolerant svans, ett par monumentalt enfaldiga frågor som även är avsedda att mana till eftertanke hos läsaren. Madon förfasas, med all rätt, bland annat över hur människor kunde ignorera att Ofogs "fredsaktivister" helt öppet och ostört kunde trakassera och kränka en enskild homosexuell soldat i fjolårets Pridetåg. Likaså ifrågasätter Sakine Madon hur deltagare vid Anarchoprides manifestation mot tvångssteriliseringar kunde gilla och applådera Anarchoprides uppmaningar att ta till våld för att förändra lagstiftningen i önskvärd riktning.

- Men snälla Sakine, hur långa ledningar har du egentligen? Visst är du ung och visst skriver du hellre än bra, men det är inga ursäkter för att berättiga avsaknad av såväl insikt som utsikt. Eller är det så att även du befinner dig i PK-tillståndet denial?

Det du i din enfald ifrågasätter är ett politisk-medialt sanktionerat och legitimerat våld och angrepp på toleranta, demokratiska människor som gillar olika. Hur har det kunnat undgå dig att det politisk-mediala kotteriet uppviglar vänsterextremististerna till våld gentemot oliktänkande, att det utgör de mest intoleranta, de värsta hatretorikerna och de absolut värsta demokratofoberna?

- Akta dig för att ställa frågor som du i realiteten inte vill ha svar på, Sakine. Det finns alltid någon som kan och vill svara.

Jag håller media och politiker till 100% ansvariga för den negativa utvecklingen i Sverige och för alla kriminella handlingar begångna av invandrare, flyktingar och vänsteraktivister. Likaså håller jag media och politiker till 100% ansvariga för all form av hat, våld och extremism riktad mot den del av befolkningen som är hederlig, tolerant, demokratisk och som vill ha en öppen debatt.

För övrigt anser jag att riksrätten skall återinföras.


Exp DN 2 3 4 5 6 SvD 2 3 4 5 6 7 SR 2 FT 2 AB 2 3

onsdag 1 augusti 2012

Estimerad kostnad för asylsökande

Jag har kommit över uppgifter från Europeiska Migrationsnätverket, EMN, som efterfrågades från medlemsstaterna i EU-27, inkluderat Norge, i januari 2012. Uppgifterna som efterfrågades från respektive EU-land var de beräknade totala kostnaderna för asylsökande* budgetåret 2012. De siffror som inrapporterades anges här nedan. För Sveriges, och förmodligen fler länders, del är beloppen högst inaktuella i dag med tanke på Migrationsverkets samtliga revideringar under första halvåret gällande antalet asylsökande. Notera dock skrivningen på missivet till frågeformuläret.

"The highest costs of reception are reported from Sweden.".

EMN:s uppgift är tämligen skrattretande enär följande påstås (mina understrykningar):

Europeiska migrationsnätverket (EMN)

Ett europeiskt nätverk vars mål är att tillhandahålla aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migration och asyl i syfte att stödja beslutsfattande inom EU på dessa områden. Tanken är också att förse allmänheten med sådan information.
(PDF på svenska här, fr. 2012-04-11.)

Belgien: 402 501 439
Bulgarien: 1 636 134
Cypern: Blankt fält.
Danmark: Blankt fält.
Estland: 232 162
Finland: 63 627 000
Frankrike: Ej fullständiga uppgifter.
Grekland: Blankt fält.
Irland: Blankt fält.
Italien: Omöjligt beräkna kostnader för 2012.
Lettland: Omöjligt beräkna kostnader för 2012.
Litauen: Uppgifterna skall ej vara synliga för övriga EU-länder.
Luxemburg: 17 660 751
Malta: Blankt fält.
Norge: 340 385 000 € x 7,4999 NOK = 2 552 881 000 NOK.*
Nederländerna: 425 869 000
Polen: Uppgifterna skall ej vara synliga för övriga EU-länder.
Portugal: Uppgifterna skall ej vara synliga för övriga EU-länder.
Rumänien: 546 153
Slovakien: 1 273 424 € (administrativa kostnader som löner ingår ej i beloppet).
Slovenien: 662 000 € (administrativa kostnader som löner ingår ej i beloppet).
Spanien: Blankt fält.
Sverige: 554 571 150 € x 8,8417 SEK = 4 903 351 737 SEK.* Fyra miljarder niohundratre miljoner trehundrafemtioentusen sjuhundratrettiosju kronor.
Storbritannien: Budget ej färdiggranskad vid frågetillfället.
Tjeckien: Blankt fält.
Tyskland: Inte möjligt ange p.g.a. 16 delstaters individuella mottagningssystem.
Ungern: Blankt fält.
Österrike: Uppgifterna skall ej vara synliga för övriga EU-länder.


Officiell EU-sida för EMN
EMN-Sverige

* Observera att siffrorna gäller enbart asylsökande.
* Norge och Sverige har angivit den gällande kronkursen vid beräkningstillfället.