onsdag 31 oktober 2012

Pengar och lycka . . .

Skandinavien bäst i världen, tjoar DN helt okritiskt i dag och hänvisar till "en brittisk tankesmedja" som räknat fram att Sverige ligger på tredje plats, silver alltså, i deras välståndstabell, Legatum Prosperity Index.

Nåja, det är några sanningar med viss modifikation får jag nog lov säga. För det första så är Legatum Institute en division av sammanlagt fem inom Legatum Group, ett privatägt investmentbolag som bl.a. sysslar med aggressiva investeringar på den globala kapitalmarknaden. Bolaget har sitt säte i ett av världens ledande finanscentrum - Dubais skattefria finanskvarter, och ägs av miljardären och Nya Zeeländaren Christopher Chandler. Helt nyligen genomfördes en affär av ett slag som aldrig tidigare genomförts i Förenade Arabemiratens historia, och det var Legatum Groups kontantförvärv av en niovåningsskrapa om 128 000 kvm i samma kvarter. Legatum Group residerar på två av våningsplanen och på resterande ytor återfinns hyresgäster som t.ex. The Rotschild Group. Såväl säljare som pris omgärdas givetvis av högsta diskretion. 

Angående den hejiga välståndstabellen så har Legatum Institute totat ihop hela härligheten på egen hand, de är helt ensamma om just denna ytterst säregna undersökning som mäter (det eventuella)sambandet mellan pengar och lycka. Välståndstabellen baseras på undersökningar, mätningar och fakta inhämtade från följande institutioner:

Världshandelsorganisationen WTO  (se även här)
Det globala utvecklingsforumet OECD
Konsultbolaget Gallup Organizations division för opinionsundersökningar Gallup World poll*
Globalt nätverk för samhällsforskning  World Values Survey
FN:s globala Utvecklingsprogram (UNDP) och dess Utvecklingsrapport (HDR)
FN-organet Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO)
FN-organet Världsbankens utvecklingsindikatorer (WDI)
FN-organet, och tillika den överstatliga, Världsbanken (WBG) Huserar under FN-rådet ECOSOC.
Respektive lands BNP

Legatum Institute kokar ihop en redig röra av inhämtat material och vaskar ut välståndsresultaten baserade på ett urval av hela 89 högst subjektiva variabler, vilka i sin tur är grupperade i de åtta underkategorierna ekonomi, entrepenörskap och möjligheter, säkerhet och trygghet, personlig frihet, utbildning, hälsa, socialt kapital och nationens styre. 2012 års undersökning genomfördes i 142 länder, vilket är 32 fler än i 2011 års undersökning (110).

Så, utifrån det här vansinnesihopkoket av ytterst egendomliga indikatorer hävdar Legatum Institute att de kan identifiera sambandet mellan pengar och lycka, då de menar att ekonomiskt välstånd och personlig tillfredsställelese samexisterar som två sidor av samma mynt.

Det är bara att ta sig för pannan och andas lugnt och fint. Det finns över huvud taget inte någon som helst anledning att kommentera eller diskutera denna veritabla sörja på annat sätt än att den är fullkomligt oanvändbar och skall absolut inte användas som underlag för politiska - eller några alls - överväganden what so ever. Sveriges tredjeplats kan inte kommenteras på annat sätt än att resultatet skall visa att vi har utrymme för ännu fler flyktingar och invandrare. Vi har det ju så bra, och till råga på allt så är vi lyckliga också.

Åh, javisstja, apropå Internationella Valutafondens (IMF) prognos angående Sveriges nivå i klättringsligan så bör du absolut ta den med en stor skyffel salt. För det första är IMF ett FN-organ som opererar tillsammans med Världsbanken, och även IMF huserar under ECOSOC. För det andra kan man inte med någon heder i behåll påstå att Sverige klättrar i välståndsligan, men det går ju att framställa det på det sättet eftersom det går sämre för andra länder.

That´s it folks.


* Gallup delivers forward-thinking research, analytics, and advice to help leaders solve their most pressing problems. Combining more than 75 years of experience with its global reach, Gallup knows more about the attitudes and behaviors of the world's constituents, employees, and customers than any other organization. It is the only global study of its kind in existence.
Gallup collects data on hundreds of global and region-specific issues to allow leaders to monitor key measures worldwide and across countries. Additionally, Gallup works with governments, organizations, cities, and countries.

DN, 2 FT 2

tisdag 30 oktober 2012

Svensk lekstuga


EXTRA  VIKTIGT PRESSMEDDELANDE  EXTRA  VIKTIGT PRESSMEDDELANDE

Näringsdepartementet 31 oktober 2012, Cyklingsutredningen SOU 2012:70

Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv
I sitt betänkande har Cyklingsutredningen (N 2010:08) analyserat regler inom fyra områden i syfte att öka cyklingen och göra den säkrare. Delområdena som setts över är: planering, cykelparkering, cykling och kollektivtrafiken samt trafiklagstiftningen. Översynen har resulterat i ett antal förslag.

Well, mina vänner, återigen en bekräftelse på att politiken inte förs i Sverige längre, utan annorstädes - så långt bort som möjligt ifrån svenskarna och knapptryckarkompaniet i riksdagen. Det som återstår är pseudofrågor, trams och en och annan idiotmotion om t.ex. legalisering av incest, statyer i riksdagshuset och myggplåga i Deje . . .

Och för dylikt trams höstar understimulerade knapptryckare in 57 000 pix i månaden bara i grundarvode.Click here for more graphics and gifs!
 
 

Nyliberal papegoja

Frågan är om det är Andreas Johansson Heinö eller DN som satt rubriken på Heinös debattartikel Tvinga inte invandrarna att överge sina värderingar i dagens DN. Oavsett vilket så är det ett ordentligt glapp mellan debattartikeln och rubriken, men om det har att göra med artikelns brist på stringens eller med en effektsökande rubriksättare vet jag inte. Det må i sig kvitta lika.

Vi måste också fråga oss vilken av dem det är som skriver, alltså om det är statsvetaren Andreas Johansson Heinö eller om det är opinionsbildaren och Timbro-muppen Andreas Johansson Heinö. Eller är det kanske rent av en kombination av båda? Well, i bylinen har någon i alla fall dragit in både Timbro (opinionsbildarheinö) och GU (statsvetarheinö), men tyngden i debattartikeln ligger helt klart mer på opinionsbildarheinö än på den andre. Det är möjligt att Johansson Heinö gör som många andra som använder sin statliga yrkestitel för att legitimera och ge tyngd åt ren rappakalja. Det kan också vara så att GU-titeln skall fungera som skydd; d.v.s. han gör som hatspyende åsiktsjournalister som använder redaktionsskrivborden som stridsvärn när de kräkt ur sig väl mycket ogrundat och osakligt hat. Hur som haver, det må vara vilken av Heinöarna det vill, debattartikeln talar inte om vad den vill eller så talar den om för mycket, fast den talar inte färdigt. Dock retar den mig alldeles förbannat.

Andreas Johansson Heinö refererar till resultaten av en undersökning genomförd av Demoskop* vilken gick ut på att de svarande skulle ta ställning till vilka krav invandrare* borde uppfylla för att erhålla svenskt medborgarskap. En onödig undersökning i sig, då både Sveriges, Norges, Kanadas och Europas invånare i ett flertal olika undersökningar, såväl gemensamma som var för sig, i skarpa och tydliga ordalag uttryckt exakt vilka krav som skall ställas för ett medborgarskaps beviljande. Du som hängt med på bloggen har läst om det bl.a. i inlägget Kanadensiskt sprängstoff. Det intressanta var att det som ansågs vara absolut viktigast var att invandrarna skulle ha skyldighet att anpassa sig till det nya landets kultur, sedvänjor, samhällsstruktur och lagstiftning (precis det du och jag skulle göra per automatik eftersom vi är fostrade att ta seden dit vi kommer, och ser det som helt normalt). Anpassning till det nya landet kom alltså före både egen försörjning och språkkunskaper.

Nå, för att återgå till ordningen och Demoskops undersökning så skulle informanterna ta ställning till följande tre alternativ:

• Grundläggande kunskaper i svenska
(79% svarade ja och 15% svarade nej)
• Grundläggande kunskaper om svensk historia och hur det svenska samhället är uppbyggt
(56% svarade ja och 32% svarade nej)
• Att man delar grundläggande svenska värderingar.
(57% svarade ja och 34% svarade nej)

Således svarar Demoskops undersökning väl gentemot tidigare genomförda europeiska och svenska undersökningar (se ovan). Man kan t.o.m. se en ökning av antalet svenskar som svarat "ja" på kravet om att dela grundläggande svenska värderingar, vilket ligger helt i sakens natur för den som har  grundläggande sunt förnuft i bagaget. Den siffran kommer självfallet att öka i takt med att fler och fler svenskar inser att det finns två uppsättningar av spelregler i det svenska samhället. Den ena uppsättningen innehåller dessutom inga regler eller skyldigheter, bara rättigheter. Helt enligt FN:s regelverk och lagstiftning.

Med det här i bagaget är det inte konstigt att det blev kortslutning och läsningen tog tvärstopp redan i ingressen. - Nejnej, inte för att Andreas Johansson Heinö anser att svenskheten är ett problem, för det vet vi att den inte är så det behöver vi inte alls reagera på.

Nej, däremot tar det tvärstopp för att Andreas Johansson Heinö redan i ingressen hävdar att det vore "problematiskt i ett [ny]liberalt samhälle" om ett krav på invandrare att dela svenska värderingar införs för att erhålla svenskt medborgarskap. Enligt Heinö skulle det vara ett problem om svenska myndigheter skulle kontrollera blivande medborgares värderingar. Vad fan då för? Det är ju krav och snart lag på att kontrollera och styra etniska svenskars värderingar. Det ligger helt i linje med föreliggande krav och förslag på att tvinga etniska svenskar att tycka, tänka och tala rätt.

Kontentan i Johansson Heinös debattartikel är densamma som vanligt: vi etniska svenskar skall överge våra värderingar och integrera oss i mångkulturen, annars blir vi tvingade. Men det invandrade bidragspacket skall uppmuntras och tillåtas att behålla sina värderingar som dessutom skall utgöra norm. Säger eller skriver du som svensk ordet finansjude* så åker du i fängelse och skriver du ordet negerpappa på webben åtalas du för hets mot folkgrupp. Om Reinfeldts invandrare skriker svennehora efter svenska flickor och kvinnor händer ...ingenting. Logik? Nej mina vänner, det är nyliberal globalpolitik som går ut på att skapa skarpa motsättningar och få samhället att gå runt med hjälp av hat och hungriga vargar.

Johansson Heinö är bara ytterligare en i raden av nyliberala papegojor som tränats att upprepa rätt fraser genom härmning. Duktig pippi Johansson Heinö. Vill du ha ett kex?


Click here for more graphics and gifs!
 
 
 
Några av de inlägg i vilka jag skrivit om medborgarskap, övervakning, tvångsutbildningar i rätt tänk och integration i mångkulturen.

Pukor, trumpeter & ceremonier...
Kollektiv skuldbeläggning
Statligt anbefalld gemenskap
Apropå dagen D
Integrationsskåpet
Indoktrinering
Extrem profet
Muslimer, judar och svenskar
- Vad sa du, Ullenhag?
CleanIT = FuckIT
ECRI = Europarådets egen STASI-kommission
FN:s krav på att världens alla medier skall mörka brott begångna av zigenare

* Det framgår inte på vems uppdrag Demoskop genomfört undersökningen.
* Nej, Andreas Johansson Heinö nämner inte asylsökande en enda gång i texten, utan använder sig uteslutande av begreppet invandrare.
* Ordet "finansjude" användes i Länstidningen Östersund den 4/7 2012 i artikeln Dramatiska öden i fascinerande släktkrönika. Jag har inte hört att LTZ åtalats för det.


P.s. Du har väl sett att Jasenko Selimovic (fp) lyckats få Ylva Johansson (s) att nappa på betet på DN-debatt? Kolla in Gräshoppor, inviter och hyckleri så förstår du vad jag menar. Snart börjar den riktiga skitkastningen i kammaren och i spalterna :-) D.s.


lördag 27 oktober 2012

Den svenska kyrkorötan

I dagens Expressen kan man läsa att det är Sista chansen för att lämna Svenska kyrkan, vilket inte skall tolkas som att det är kört därefter, utan det är en rent skatteteknisk fråga och ingenting annat. Går du ur Svenska kyrkan efter den sista oktober i år torskar du på att betala kyrkoskatten även för nästa år. En inte ringa anledning till att gå ur, då 3 000-4 000 kronor är väldigt mycket pengar - åtminstone för dem som fortfarande har ett begrepp om pengars värde*, och för dem som måste prioritera glasögon, mediciner eller mat på bordet före allt annat.

Men det är inte alla som lämnar Svenska kyrkan på grund av kyrkoskatten; många lämnar kyrkan av samma anledning som jag för länge sedan gjorde det, och det är sveket. Det svek som följer exakt samma mönster som socialdemokraternas och det handlar om att man vänt svenskarna ryggen, övergett dem helt enkelt. Men det ligger i sakens natur enär stat och kyrka varit ett och trots separationen år 2000 lever och agerar Svenska kyrkan fortfarande som vore de ett, vilket gör att den för allt fler svenskar ter sig som en sorts förhistorisk kuriositet, med församlingar som domineras av politiska strider och käbbel. Få eller ingen ser kyrkan som något som har med det svenska samhället att göra annat än att en (oftast) kille i vit klänning i pampig miljö förrättar vigslar, dop och begravningar.

De flesta har lärt känna Svenska kyrkan som ett bistånds- och flyktingorgan som gömmer illegala invandrare i kyrkor och källare, tar ställning för invandrare gentemot svenskar och i princip enbart opererar i tredje världen, precis som kvinnoorganisationerna också gör. Under årtiondenas lopp har fler och fler organisationer som etablerats med syfte att värna olika gruppers rättigheter i Sverige flytt för att slåss för demokrati och mänskliga rättigheter utrikes. Här finns inget kvar som kan betecknas som trygghet för svenskarna. Här finns ingen kyrka som går ut offentligt och kritiserar regering och riksdag för omänsklig behandling och exkludering av funktionshindrade, arbetslösa och sjuka. Här finns ingen kyrka som kritiserar att omsorg om svenska åldringar innebär att ligga i sin egen avföring, att svenska pensionärer inte har råd med tänder eller medicin, eller att svenska skolbarn inte har några böcker. Nej, här går Svenska kyrkan ut offentligt och kritiserar asylsystemet i kraftfulla artiklar och brev som Uttalande om religion som grund för asyl i Sverige eller hur självaste ärkemuppen i sitt tal inleder kyrkomötet med att återigen bekräfta kyrkans avståndstagande från allt svenskt och bejakandet av främmande kulturer och vikten av religionsfrihet. Naturligtvis följer Anders Wejryd, utan att fatta det, det traditionella mönstret att häva ur sig den planterade och hårt rotade fördomen att de korkade svenskarna är rädda för det som är främmande och alltför traditionella för sitt eget bästa. Mmm, jag undrar vem som är traditionellast av alla jag, om det inte är ärkemuppen själv. Tredje världens egen godhetsapostel och massinvasionens förespråkare.

Näpp, några skattepengar till Svenska kyrkan blir det aldrig mer. Inte så länge organisationen har ryggen vänd mot Sverige och svenskarna, och definitivt inte så länge den naivt ränner FN-rötans smutsiga ärenden.

I främmande land?
Var är kvittot?

*Pengar har i realiteten inget som helst värde, men ovan sagda menat i vardagligt tal om pengar. D.v.s. den verklighet som gäller för "verklighetens folk", och för vilka 3 000 kronor kan innebära t.ex. ett par nya glasögon, en halv hyra, en tandlagning eller några lokalbusskort.

* Att Radiotjänst har mage att påstå att vi genom att betala in avgiften garanteras trovärdig och oberoende radio och tv är, som var och en vet, ett lika lögnaktigt som enfaldigt påstående som att hävda att pressen är trovärdig och oberoende.

*Den senast uppdaterade informationen på Svenska kyrkans hemsidor återfinns under fliken Kyrkoavgiften (what else - det är ju oktober...) där man gör liknande reklam som Radiotjänst i Kiruna*. Man talar om allt vi får för det belopp vi betalar in. Resten underlåter man att informera om, men det räcker med att ta del av kyrkans offentliga uttalanden för att ha koll på det.

lördag 20 oktober 2012

Monetär maktkamp


I snart fyra års tid har jag envist hävdat att den så kallade ekonomiska krisen är en konstruerad historia, vilket jag hävdar att de flesta s.k. ekonomiska kriser är - konstruerade alltså. Kriser är ingenting som uppstår utan vidare, utan marknadens svängningar och rörelser är resultaten av det fåtal människor som har möjlighet att manövrera och manipulera, sänka och krossa (globala) ekonomier. De är det fåtal människor som i praktiken kan sägas äga världens ekonomier, marknaden.

Jag resonerade i blogginlägget Monetär mardröm á la Merkel det vansinniga i att i stort sett steg för steg återupprepa misstagen från 1929 års finanskris med efterföljande världesdepression. Då, som nu, handlade det om en privat finanskris som övergick till att bli en offentlig skuldkris, och det är vi, verklighetens folk, som skall stå för fiolerna genom åtstramning på åtstramning på åtstramning och skattehöjningar. Man kör samma taktik nu som man gjorde 1929, med ett undantag: den här gången skall bankerna räddas från att gå omkull. Därav ett ymnighetshorn som saknar motstycke i den grekiska mytologin, och får det svenska riksbanksemblemet att te sig som ett perverst skämt.

Mellan december 2011 och juni 2012 lånade Europeiska centralbanken (ECB) ut den svindlande summan av ettusen miljarder euro till privata banker i Europa - utan att villkora hur eller vad bankerna fick använda pengarna till. Jag ägnade icke försumbar tid på att leta mig fram till en valutaomräknare som klarade så stora tal för att kunna få fram hur mycket ettusen miljarder euro var i svenska kronor. ECB hade på mindre än sex månader lånat ut följande belopp till de europeiska bankerna:

8 467 499 999 999 SEK

Åtta biljoner fyrahundrasextiosju miljarder fyrahundranittionio miljoner niohundranittioniotusen SEK. (Kurs enligt den 27/6 2012, Swedbank.) Pengar som inte finns och inte har funnits.

Nu ikväll såg jag ett otroligt intressant nyhetsinslag på den i USA och Europa blockerade tv-kanalen Press TV, i vilket jag får expertstöd för min envishet angående falsarierna kring den s.k. krisen och agendan -orna bakom den så kallade bankunionen. I blogginlägget Bildt och Füle fläskar på tog jag upp den forne federationsmotståndaren José Manuel Barrosos helomvändning i frågan och hans argument att en federation ger mer makt. Jag ansåg att det hade varit intressant om señor Barroso även hade avslöjat mer makt för vem, och varför. Jag visste och vet, men jag var inte så säker på att han visste. Faktiskt tror jag inte att Barroso fattar något alls, utan bara gör som han blir tillsagd att göra. Hmm, en ledtråd kan jag bjussa på och det är: Bretton Woodssystemet.

Varsågod och tag del av ett ytterst intressant inslag och en professionell analys av den europeiska/globala dubbelrötan. Allt sägs inte, men jag utgår helt kallt ifrån att Paul Craig Roberts  har full koll på vad som egentligen pågår. Det syns nämligen på honom. Medverkar gör förutom Paul Craig Roberts, även Simon Dixon och Shabbir Razvi.

Och till er som tror att den s.k. krisen är över säger jag som jag sagt förut: you ain't seen nothing yet.


Via URL:  PressTV, YouTube

AB DN 2 3 4 5 SvD 2 3 4 5 6 7 8 SR 2 3

Propagandafri hemundervisning en rättighet!

Är du svensk - alltså etnisk svensk - och har barn i skolåldern? Då kanske det är dags att du, i likhet med Chabad-Lubovitch-sekten, börjar undervisa dina barn i hemmet - åtminstone om du inte vill att dina barn skall utsättas för politisk-religiös propaganda och anklagas för att vara hatiska rasister, antisemiter och islamofober. Vill du inte att ditt/dina barn skall hjärntvättas, sänkas mentalt och gå livet igenom med en känsla av att vara en ond och dålig människa är det bäst att ta dem ur vad som snart kan betraktas som statens senaste propagandaorgan: den svenska - kommunala - skolan. Den sektliknande inrättning som i högre grad ägnar sig åt mångkulturalisering och anti-vit propaganda än åt kunskapsförmedling och -utveckling.

Jodå, du anar rätt. Det kom ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet i morse som ger vid handen att det är de fundamentalistiska antisemit-jägarna som är i farten och skall infiltrera Malmös skolor genom indoktrinering av lärare. Svenska Kommittén Mot Antisemitism (SKMA) har nämligen tiggt åt sig en halv miljon spänn av regeringskansliet för att hålla kurser där de kan sprida FFLH:s och profeten Eskil Francks fundamentalistiska och anti-vita hatpropaganda.

En närmare granskning av SKMA anger att Israels utrikesdepartement betraktar föreningen som en "vänskapsorganisation", vilket torde stämma bra då dess kanslichef, tillika Expo-anhängaren, Lena Jersenius ränner dagligen och stundligen mellan Israel och Sverige och är tätt knuten till den israeliska myndigheten Yad Vashem, den israeliska motsvarigheten till den svenska myndigheten och propagandaministeriet FFLH.


Bildkälla: Expo.se 

SKMA:s ordförande behöver inte någon närmare presentation då han torde vara känd för den breda allmänheten genom sin mångåriga journalistiska gärning i dagspressen och Ekots inrikespolitiske chef - Willy Silberstein. Hans syster är den rikskända journalisten Margit Silberstein, politisk kommentator i Aktuellt och chefredaktör för Judisk Krönika.

I övrigt råder uppenbarligen strikt anonymitet, men med tanke på att föreningen synes vara vid god kassa kan man utgå ifrån att det finns en stark uppbackning såväl finansiellt som på andra sätt av namnkunniga i SKMA:s styrelse och medlemsregister. En anonymitet som för övrigt bör undanröjas omedelbart enär man nu erhåller en halv miljon spänn av skattebetalarnas pengar.

Och du, förälder, om du mot förmodan tror att det här bara gäller skolbarn i Malmö så tar du dels fel och dels kan jag hävda att du inte läst tidigare varnande inlägg på denna blogg. Vill du veta mer om vad du och ditt/dina barn utsätts och kommer att utsättas för i den svenska skolan så kan du följa länkarna här nedan. Observera att det i blogginläggen är länkat till beslut, dokument och rapporter i original.

Ullenhag följer sin Bibel
Indoktrinering
Extrem profet
Ullenhags och Europas paradox
Muslimer, judar och svenskar

- Vad sa du, Ullenhag?
Gräshoppor, inviter och hyckleri
ECRI=Europarådets egen STASI-kommission

Artiklar:
Willy Silberstein på FFLH:s hemsida om Den Mångtydiga intoleransen
Lena Jersenius intervjuas i Givat Haviva
Swedish Court Corrects National Law, Supports Religious Freedom, Human Rights
Om sekten Chabad i Menorah
Rabbi Schneur Kesselman om muslimskt judehat i Dagens Juridik

Svenske general Reinfeldt

Det är inte utan att jag mår förbannat illa efter att jag läst Reinfeldts uttalanden till media strax innan dagens toppmöte i Bryssel. Helt plötsligt har hycklaren Reinfeldt "skattebetalare" i Sverige, något som aldrig tas i beaktande när det gäller vad vi, verklighetens folk, vill ha för våra skattepengar, eller vad vi vill betala för och inte.

Givetvis är det bankunionen som är på tapeten, krislösningen som naturligtvis inte alls kommer att fungera, vare sig nu eller i framtiden. Inte som det utåt aviseras att det är tänkt att den skall fungera, men möjligen på det sätt den inre kärnan tänkt sig. Vad man säger officiellt är en sak, och vad man avser är en annan. Det har även en och annan mentalt efterbliven svensk begripit.

Sveriges farligaste man, invandringsgeneralen Reinfeldt, irriteras över att herrar van Rompuy och Barroso har jävligt bråttom med etableringen av den ofullständigt utformade och icke genomarbetade bankunionen. De vill klara av den frågan först, och diskutera EU:s budget sen, något som givetvis stöddes av bl.a. en pyrt sittande monsieur Hollande. Reinfeldts kommentarer angående brådskan kan antingen ses som ren komik eller som ren tragedi:

– Jag är svensk. Vi arbetar igenom saker. Vi förstår att det är mycket komplicerat. Gör vi inte det rätt löser vi ingenting. Vi måste ta reda på om detta är en tillsyn för de 17 euroländerna eller om det ska gälla även för de andra. Lös problemet, skynda inte för mycket.

– För mig är det viktigaste att tillvarata svenska skattebetalares intressen, att det här görs rätt än att det görs fort.

Vadan detta?! Helt plötsligt passar det kvartsfiguren och tillika generalen för den invandrade bidragsöverklassen att vara svensk. Antingen har han slagit sig i huvudet, eller så är han ute efter något alldeles särskilt. Det gäller att se upp; valrörelsen har ju pågått utan avbrott sedan den 20 september 2010 och de "överraskningar" (läs: fait accompli) vi kommer att ställas inför är såväl förödande som skrämmande många.

Värst är väl det general Reinfeldt påstår om att "arbeta igenom saker" och att inte "skynda för mycket". Jorå, vi såg ju hur genomarbetat det var gällande utförsäkringen av 50 000 sjuka människor. Då gick det bra att köra över riksdagen, börja tillämpa ett totalt obearbetat och ogenomtänkt förslag som inte ens antagits i riksdagen. Ut med skiten i kylan bara, och in med analfabeterna. Så enkelt och smärtfritt löste han problemet den gången, d.v.s. att det gjordes fort istället för rätt. För övrigt är  regeringens paradgren fort och fel, något som bort rendera i ett nobelpris för länge sedan. Utdelas därmed på ort och ställe,  här och nu.

Jodå, det går bra att stå i Bryssel och slå sig för bröstet för världskända svenska - och högt uppskattade egenskaper - men på hemmaplan pissar han på både egenskaper och svenskar och mal ner alltsammans i den neoliberala regeringens hycklande köttkvarn. Nobelpris 2 utdelas för den osmakliga egenskapen.

General Reinfeldt hävdar vidare att det största problemet EU står inför är konkurrenskraftsproblem, och en bankunion kan inte lösa de problem som EU-länderna är behäftade med. Därför vill generalen ha utrett vilka som skall rekapitalisera bankerna om de faller:

- Det vill marknaden veta och det vill mina skattebetalare veta, för de vill inte betala för andra länders banker.

Jaså, det säger du, herr general. Du anser dig alltså veta att svenska skattebetalare inte vill betala för andra länders banker, men att svenska skattebetalare vill betala för andra länders migranter som massinvaderar Sverige. Sorry, men det orakel du konsulterat var inte nyktert och profetian bör omedelbart reklameras. Jag vill nämligen inte betala för andra länders ekonomiska excesser eller för din invandrade bidragsöverklass.

Att du sedan har mage att referera till svenska skattebetalare som "mina skattebetalare" är inte bara en förolämpning utan förbannat obehagligt. I helvete heller, herr general, kommer jag någonsin att bli "din" skattebetalare. Den dagen jag eventuellt blir "någons" skattebetalare så är denne "någon" inte en neoliberal globalist som du i alla fall. Det garanterar jag att även ditt orakels invandrade och instegsjobbande bidragspraktikant kan skriva under på. Åtminstone med ett  X . . .

 

Dags att sätta stopp för en utvidgning av världens sämsta projekt
och omedelbart påbörja den livsnödvändiga nedmonteringen.EP AB SvD DN 2 3 SR

onsdag 17 oktober 2012

Nobelt EU stryper yttrandefriheten


Europeiska Unionens råd ströp i går yttrandefriheten genom att förmå satellitbolaget Eutelsat att blockera sändningarna från 19 iranska radio- och tv-stationer, inkluderat den eminenta tv-kanalen Press TV.  En fullkomligt avskyvärd handling som först och främst bryter mot artikel 19 i rötan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Artikel 19

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Huruvida dubbelrötan EU:s handling bryter mot artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna vet jag inte, då den sista raden i artikeln ter sig en aning märklig i sammanhanget.

Artikel 10

Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.

Det bästa inslaget hittar du under följande länk: Press TV taken off air over honest coverage of events: Expert, vilket tyvärr inte har en inbäddningskod som fungerar internationellt och som ännu inte har lagts ut på YouTube.

Det rimmar illa det här, med hur EU vill uppfattas - som en demokratiälskande fredsduva som vurmar för de mänskliga rättigheterna. Jawell, visst är det så, men bara när det passar. EU.

- Vad finns bakom det skenbara demokrati- och yttrandefrihetsdraperiet? Vad är det som skall undanhållas EU:s medborgare?

Västvärlden försöker i största tysthet att censurera en växande global opposition, och man börjar med iransk media. Jag undrar vad som kommer härnäst. Är det Clean IT?

- EU får Nobels fredspris 2012 för att i över sex decennier ha bidragit till fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter.

- De båda ordförandena framhåller också att EU kommer att fortsätta att arbeta för fred och säkerhet i våra grannländer och i övriga världen.   (källa)

- Really?


Fredsduvan EU...

 
BBC News: EU imposes new sanctions on Iran.

Pressmeddelande: EU strengthens sanctions over lack of progress in nuclear talks.
 

tisdag 16 oktober 2012

Rocka fett, Anders Danielsson!

Det är inte utan att det börjar klarna varför Anders Danielsson flyttades från SÄPO till Migrationsverket; han saknar kort och gott verklighetsförankring, vanligt sunt förnuft och lider av en sällsamt hög dos aningslöshet. Det är helt uppenbart. Men, ibland kan dock egenskaper av detta slag visa sig vara en guldgruva, och det är fullt möjligt att vi funnit en mycket brytvärd gruva här.

Danielsson hävdar nämligen i debattartikeln "Felaktig bild av Migrationsverket", på DN Debatt, att massmedias hulkande snyftrapportering den senaste tiden förleder "allmänheten" att tro att Migrationsverket är ett inhumant, elakt och hårdhänt verk som avslår asylansökningar i parti och minut samt att man dygnet runt tvångsavvisar människor till tortyr och en säker död.

Nu vet ju den del av Danielssons "allmänhet" - verklighetens folk alltså - att den bild som pk- eller mainstreammedia tapetserar samhället med är just felaktig, även om jag anser att "felaktig" är en grov eufemism som borde ersättas av ett mer sanningsenligt uttryck. Vi som tar del av "kompletterande" media i form av fria nättidningar, bloggar och utrikes media vet att Migrationsverket delar ut uppehållstillstånd som en dealer svischar ut spelkort på ett pokerbord och vi vet också att det är på order av regeringen. Vi må vara både barbariska och mentalt efterblivna vi svenskar, men riktigt puckade är vi inte. Inte i så hög grad som somliga vill antyda i alla fall.

Nåväl, Anders Danielsson går på i ullstrumporna och talar glatt och aningslöst om att dörrarna till Sverige är vidöppna och att verket fattar beslut om drygt 200 000 ansökningar om år, av vilka de flesta - självfallet - beviljas. Danielsson knatar vidare i texten och upplyser oss om att vi minsann är det mest generösa landet i väst när det gäller att ta emot "flyktingar" och att vi är största mottagare i hela EU. Som grädde på moset får vi också veta att vi har fått beröm av den vedervärdiga röta som kommer att bli vår framtida världsregering: globaliserings- och folkomflyttningsorganet FN.

Som sagt, om Anders Danielssons prat i kvadrat kan vi bara säga no news. Det är yesterdays nyheter för oss vakna svennar. Men det är bra att migrationskramarna får läsa annat än snyft och snörvel.

- För fan, Anders, bjud oss på lite mer rafflande grejer som vi bara anar, men inte säkert vet. Lite juicy grejer om migrationsministern, Tobias "Riksgojan" Billström, skulle sitta fint. Vi har ju fått oss riktigt ruggiga storys till livs via Merit Wagers "miggor", bland annat om avdelningen "Blunda och Bevilja", men du som gammal SÄPO-spion, typ, borde ju kunna gräva fram massor av feta och slippriga prylar om hur många krigsförbrytare, mördare och andra "vardagskriminella"* som släpps in helt utan kontroll. Jag menar, vi vet ju sedan gammalt att Sverige inte använder Europols kontrollregister och att det bara av den anledningen kommer in folkmördare, efterlysta och diverse annat oönskat avskräde.

Well, vi får hur som helst tacka för att Anders Danielsson drar ifrån mörkläggningsgardinen och släpper lite ljus över propaganda- och åsiktsmonopolets lögner och svek. Men vi må också skratta åt att Danielsson helt aningslöst skjuter både sig själv och regeringen i foten genom att öppet tillstå att det släpps in obegränsade mängder med "flyktingar" i Sverige. Tack för det, Danielsson, och återkom gärna med lite grejer som rockar fett nästa gång. Till oss som kan det här sedan gammalt.

Åh, javisstja, här kan du läsa om att Migrationsverket inte har koll på vilka som skall betraktas som "anhöriga" Extremt anhörigklimat.

 

Anders Danielsson, Migrationsverket, och Hanne Kjöller, DN,
i hemligt möte på en parkbänk i Kungsträdgården.   
* Jag har förstått att allt utom folkmord, krigsförbrytelser och mord skuffats in under "vardagsbrott", och att polisledningarna därför prioriterar som de gör.

DN 2 3 AB 2 3 FT

lördag 13 oktober 2012

Naturgas - en anledning till ett WW3?


I nyhetsinslaget nedan kan du höra analytikern Dr. W. Randy Short uttala sig om att det är USA, Europa och Israel som underblåser våldet i Syrien i syfte att plundra landets resurser. De resurser som avses är en av världens största naturgasfyndigheter, nyligen funnen i närheten av Homs i Syrien. 

Har vi lösningen på gåtan Syrien här? Jag vet inte, men det skulle inte förvåna mig det minsta.
AB 2 3 DN 2 3 4 SvD 2 3 4 SR

fredag 12 oktober 2012

Bildt och Füle fläskar på


Déjà vu, eller? Sorry, Calle & Stefan, redan sett - närmare bestämt 1993-1994, för drygt 18 år sedan. Folkomröstningen om EU-medlemskapet, oja. 

Gårdagens debattartikel i SvD, Växande EU är vägen till framgång, av Carl Bildt och Stefan Füle, är en direkt karbonkopia av den svenska propagandan och flosklerna som haglade runt öronen på oss  inför omröstningen om vi skulle släppa in de svenska politikerna på den europeiska lekplatsen eller ej. Tongångarna är desamma nu som då, förutom något adderat, något subtraherat.

Herrar Bildt och Füle pladdrar med papegojans enastående förmåga till upprepning och härmning om att utvidgning är detsamma som ekonomisk och finansiell stabilitet, att den underlättar handel och investeringar och leder till jobb och - tadaa! - tillväxt (obs! Fölster-varning).

Sedan träder Miss World in på den illuminerade scenen och berättar med darrande stämma att om vi bara utvidgar EU så får vi fred på jorden, frihet, demokrati och mat till alla barnen.

- Yes, så har det låtit var gång EU har petat in ett nytt territorium i imperiebygget som vi fascinerande nog kan åse rasa samtidigt som det byggs. Jag har bara en rekommendation till Calle och Stefan och det är att antingen a) brainstorma fram nya, fräscha klyschor  eller b) tala till vuxna på vuxnas vis.

Herrarna Bildt och Füle går ut stenhårt med att direkt göra en "Saudi-Arabien", d.v.s. att man skall "hålla ingångna avtal" (ni minns va?). Har man nu lovat Turkiet* och framför allt länderna på Balkan att få vara med och leka så måste man ju hålla vad man lovat. Annars blir dessa europeiska "demokratier" jätteledsna, och alla måste ju få vara med på lekplatsen. Ingen skall känna sig utanför, exkluderad, utan alla skall med, liksom.

Tja, mig veterligen gick Serbiens premiärminister, Ivica Dačić, rätt i taket härom dagen över att EU i utvidgningsstrategins namn tvingar Serbien att erkänna Kosovos territoriella integritet. Det är alltså bara en tidsfråga innan den redan hårt spända relationen länderna emellan brister och får den fredsälskande Miss World här ovan att brista ut i gråt. Konflikterna mellan Serbien och Kosovo är i sanning allvarliga då Serbien fortfarande anser att Kosovo är serbiskt territorium. Således finner jag det mycket tveksamt att de översta punkterna på agendan stavas "reformer och integration", några goda grannar som snackar över staketet blir de aldrig. Vad Bildt och Füle än påstår.

Vad gäller den olösliga ekvationen jobb, arbetslöshet, tillväxt och arbetskraftsimport så ser jag inte att utvidgning skulle vara lösningen. Arbetslösheten i eurozonen ligger på 11,4% och i EU-27 på 10,5%. Ungefär 26 miljoner människor är arbetslösa i EU-27, och enligt Världsbanken är det fler än 620 miljoner unga världen över som varken har ett jobb eller möjlighet att studera. Bara att hålla arbetslösheten konstant, på den nivån, skulle kräva att 600 miljoner jobb skapas under en femtonårsperiod (se även 50 miljoner jobb och en skuldkris). Men vad Världsbanken skall göra med den vetskapen begriper jag inte. Deras viktigaste mål är att utrota fattigdom och att propagera stenhårt för folkomflyttning, i globaliseringens heliga namn.

Och, ah, så kommer vi då till utmaningen, d.v.s. det herrar Bildt och Füle så vackert omnämner som det "europeiska regelverket för ekonomisk styrning" = bankunionen kallat. Alltså att eurozonens länder skall ge upp sin finanspolitik, med vissa nationellt framförhandlade (hemliga?)undantag, och att ECB tar kontrollen över zonens 6 000 banker. Ajaj, låt dig inte luras nu och i din enfald tro att Sverige "klarar" sig. Det är nämligen frivilligt (än så länge...) för länderna utanför eurozonen att gå med eller ej.  Här kan du läsa det läckta utkastet, Slutsatser, från rådsordförande Herman van Rompuy, vilket skall diskuteras av "ledarna" för EU-27 i Bryssel 18-19 oktober.

(Super) Mario Draghi, ECB-bossen är f.ö. synnerligen grinig då hela bankgrejen är pyntad som en julgran med allehanda besvärande problem. Värst just nu är kapitalflykten och den finansiella splittringen i eurozonen. En rasande Draghi kläckte ur sig att det inte går att ha en union där vissa länder är permanenta  borgenärer och vissa ständiga gäldenärer. Balans måste uppnås, och för att komma dit måste konkurrenskraften återvinnas. Draghi gick inte närmare in på vilka länder han avsåg, men han torde inte ha menat Tyskland, då deras konkurrenskraft saknar motstycke. Givetvis på andra EU-länders bekostnad, men sådana futtiliteter angår naturligtvis inte Führer Merkel.

EU-kramarna Bildt och Füle avslutar, självfallet, cirkelkompositionen på samma sätt som den började, med den totalt urvattnade topp-ett-floskeln om "öppenheten", som vi alla hör talas om men tyvärr inte fått stifta bekantskap med ännu. Det är fullständigt obegripligt att anföra "öppenhet" och "demokrati" - något som är behäftat med underskott värre än krisländernas - som något att värna om. Men vad finns att värna om? Den forne federationsmotståndaren Barroso, som på grund av just sitt motstånd erhöll Storbritanniens stöd inför (icke)valet till kommissionsordförande, pratar maniskt om federation (förstadiet till total globalisering) så saliven stänker i kammaren. Han har dessutom mage att anföra dylikt som garant för demokrati och öppenhet. I nästa andetag propagerar han även för att en federation ger mer makt, och inte mindre. Hm, aha, det hade varit intressant om kommissionsordförande Barroso samtidigt hade avslöjat mer makt för vem, och varför. Jag vet, men frågan är om han vet. Jag är inte så säker på det.

Nej, så fan heller, herrar Bildt och Füle - en fortsatt utvidgning är inte en del av lösningen på dagens problem i EU. Den kan ni dra på närmsta dagis, men jag sätter inte en spänn på att ni lyckas få ungarna att gå på den gubben de heller.

Den enda lösningen är en ordnad nedmontering av det pågående bygget av ruinen EU. Och någon globalisering vill jag inte se röken av. Det kan ni med kraft hälsa världsrötan FN.


Anders Borg i svart kostym och vid god vigör trots två veckors
oavbrutet köande. Det är han som syns i kön till höger i bild.
Borg har precis slagit ned Spaniens premiärminister Mariano Rajoy,
som obetänksamt nog försökte tränga sig före i kön. * Frågan är om Turkiet har något som helst intresse av att gå med i EU längre. Min personliga tolkning av Turkiets vinglande hållning det senaste året är snarast tvärt om.


SvD 2 3 4 Da AB 2 3 DN SvD

tisdag 9 oktober 2012

Muslimsk världsbojkott


Det var könssegregerat demonstrationskaos i Pakistan i söndags. Det största politisk-religiösa partiet Jamaat-e-Islami hade organiserat protestdemonstrationer mot västs hädelser av islam och dess profet Muhammad. Tiotusentals pakistanska män protesterade på gatorna i Karachi och lika många kvinnor och barn på gatorna i Lahore.

I en resolution som antogs i samband med protesterna krävdes en ursäkt från USA gällande upprepade hädelser av profeten Muhammed och skändningar av Koranen. Om ursäkten uteblir kommer den muslimska världen att genomföra en total ekonomisk bojkott av väst, strypa alla oljeleveranser samt dra tillbaka sina tillgångar från banker i såväl USA som övriga västvärlden.

Jamaat-e-Islamis generalsekreterare, Liaqat Baloch, anklagade USA och de europeiska länderna för att ständigt kränka en och en halv miljard muslimers känslor genom att smäda Koranen och profeten Muhammad. Baloch krävde att en sådan "satanisk praxis" i namn av yttrandefriheten måste få ett slut och krävde av USA och västländerna att omedelbart införa nödvändig lagstiftning för att stoppa framtida kränkningar. Liaqat Baloch pressade även de muslimska ledarna att kasta sina meningsskiljaktigheter överbord, enas och med en gemensam röst avisera en total bojkott.   

Liaqat Baloch hävdade att västs ständigt misslyckade försök att skapa fred och välstånd har fått människor över hela världen att söka sin trygghet i islam. Och det är därför, menade han, som en skräckslagen västvärld tar till vilka smutsiga medel som helst i syfte att stoppa den snabba utvecklingen och expansionen av islam.

Nu skall vi se vad FN-marionetten Moon tänker ta sig för. Jag tror knappast att han tänker försvara yttrandefriheten när de medeltida kulturerna hotar med bojkott.
   
Ban Ki-Moon världssamfundets egen marionett.

 


söndag 7 oktober 2012

Anne Ramberg skadlig


Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg, anser att sverigedemokratiska nämndemän skall sparkas, då hon anser att de "skadar förtroendet för domstolarna". Ramberg "tycker inte om" att demokratiskt valda politiker kan sitta som nämndemän.

Att Anne Ramberg i sin position går ut publikt och luftar sina högst personliga tyckanden angående det svenska rättssystemet är synnerligen omdömeslöst. Är det någon som skadar förtroendet för domstolarna så är det Anne Ramberg. Vem vågar nu lita på att rättsordningen följs, att rättsreglerna tillämpas som de skall? Kan vi över huvud taget tala om rättssäkerhet när Advokatsamfundets generalsekreterare riktar en bredsida mot demokratin och rättstryggheten? Nej, Anne Ramberg gör klart att rättsreglerna, normerna, medger godtycke.

Sveriges Domstolars hemsida står följande:

Domstolen är till för dig
Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet

Det, Anne Ramberg, har du just precis skjutit i sank. Vi kan aldrig veta att, när och om objektivitet och opartiskhet verkligen råder. Du har legitimerat att det är helt i sin ordning att kränka, exkludera, ringakta och visa avsky mot personer med en viss politisk uppfattning eller tillhörighet.

Jag förutsätter att Advokatsamfundets disciplinnämnd själv öppnar ett ärende mot Anne Ramberg, alternativt att justitiekanslern (JK) gör det. Allt annat är otänkbart.

EXP FT SVT UN SvD

Den svenska mörkläggningsprincipen


Åhej, Karl Sigfrid (m) är ute och ränner i spalterna på SvD Brännpunkt och offentliggör sin nyvunna insikt i att det är något visset med den svenska öppenheten. Sigfrid känner sig nödsakad att inledningsvis påpeka att "vi" i Sverige anser oss ha världens bästa lagar gällande öppenhet och insyn och hur stolta "vi" är över offentlighetsprincipen. Jawell, det är det bara sådana som Sigfrid och hans gelikar som inbillar sig, att Sverige skulle stå för öppenhet och insyn samt tillämpa offentlighetsprincipen alltså. Det är bara rena imbeciller som är stolta över något som inte existerar. Ja, okej, lagstiftningen existerar, men som all annan lagstiftning går det bra att skita i den, särskilt som den är formulerad till gagn för medborgarna. Dessutom, att överhuvud taget hitta en myndighetsperson som känner till vad offentlighetsprincipen innebär är fullkomligt omöjligt, vilket varje upplyst svensk känner till och har råkat ut för. Många har också under samtalets gång med en urbota imbecill myndighetsperson upplevt hur de liksom transformerats till fradgande varulvar som törstar efter offentliganställt blod.

Sveriges offentlighetsprincip, ja. . . Enligt Karl Sigfrid är principen totalsaggig när det gäller att "hänga med i den tekniska utvecklingen". Suck, Sigfrid är lika urblåst som vänsterns Josefin Brink när hon upptäckte att det fanns andra familjekonstellationer än den klassiska kärnfamiljen. Brink skyllde då generat på att "lagstiftningen inte hängt med". Att det i själva verket är Sigfrid, Brink & co som inte hängt med finns naturligtvis inte på kartan, utan man framställer det som att rena neutrer som "offentlighetsprincipen" och "lagstiftningen" har slappat framför brasan istället för att själva agera. Att det är den överbetalda lagstiftande församlingen som inte hänger med, och att tillämpning och uppföljning av lagstiftningen saknas har de faktiskt ingen aaaning om.

Det Karl Sigfrid däremot fått en pinsam aaaning om är att oerhört många länder för åratal sedan har sprungit förbi det malliga myndighetssverige gällande öppenhet och tillgänglighet av offentliga handlingar. Och visst har de gjort det. Jag går ofta in via webben på utrikes myndighetssajter och hämtar offentliga handlingar av alla de slag. Särskilt intressant är det att erhålla eller hämta handlingar i vilka Sverige av olika anledningar förekommer. Handlingar som inte går att få tag på i  Sverige går bra att hämta utrikes. Jag får då och då på olika språk förklara för undrande registratorer att det är tradition i DDR-Sverige att dölja så mycket som möjligt för sina medborgare, men att ta reda på så mycket som möjligt om dem. Av inte helt oförklarliga skäl väcker det en väldig vrede hos registratorer framför allt i forna östblocket, medan det i andra länder frambringar en väldig förvåning. Jag är dock glad att jag på mitt eget lilla vis kan sprida kunskap internationellt om den djupt rotade svenska mörkläggningsprincipen.

P.s. Jag undrar fortfarande vad som hände med 24-timmarsmyndigheten. D.s.

SvD

torsdag 4 oktober 2012

Gräshoppor, inviter och hyckleri

Egyptens gräshoppor

Zigenare får inte hyra bil, nej tacka fan för det. Biluthyrarna har förmodligen haft sin beskärda del av stulna bilar, för att inte tala om alla sönderkörda, nedsvinade, slaktade och förstörda kärror som på ett eller annat sätt återbördats till ledsna uthyrare. Försäkringar täcker en del issues med bilar men jag kan inte tänka mig att de täcker diverse framfarter av och med zigenare. Som uthyrare får tvingas du nog vackert använda ditt omdöme, annars lär du gå i konkurs.

Jag surnade till ordentligt på Erik Ullenhag när han höll på som värst med sin politiska kanonisering av zigenarkollektivet i Sverige och i blogginlägget Kollektiv skuldbeläggning beskriver jag zigenarnas framfart i Sverige på 1960 och 1970-talet. Till skillnad mot Katitzi-romantiken är det ingen smaklig kulturbeskrivning, men sanningen om zigenarna är allt annat än vacker, and that´s a fact. Närmast kan man likna deras förbannade framfart med Egyptens gräshoppor, och inte är det bättre nu, tvärt om.

Jag efterlyser nu, som då, en nyanserad bild av zigenarnas femhundraåriga vistelse i Sverige. Den totala tystnad som råder angående hur ovan nämnda folkslag behandlat "majoritetsbefolkningen", d.v.s. svenskarna, är kriminell. Att det inte ens sotto voce eller i en bisats någonstans talas om att det är zigenarna själva som har bidragit till de negativa attityder de möts av är en djävla praktskandal.

Förr rapporterades det i media när zigenare dragit fram på sina härjningståg, men som jag skrev i blogginlägget Wow! Grisarna flyger så körde FN för tolv år sedan fingret i ögat på världens media och påtalade att man skulle undvika att rapportera negativt om zigenare. Och det gör de nyttiga idioterna, åtminstone i Sverige. Undviker det alltså.

With regard to the media, the operative part of ECRI General Policy Recommendation No. 3 contained a section in which it called upon the media to avoid “reporting incidents involving individuals who happen to be members of the Roma/Gypsy community in a way which blames the Roma/Gypsy community as a whole”. The ECRI General Policy Recommendation also included a paragraph on the risk of double discrimination against Roma women.

När det gäller zigenarna är det inte oss det hänger på - utan dem. Zigenarna har själva valt att leva i "utanförskap", och kommer aldrig någonsin att låta sig integreras eller assimileras i något samhälle.
Det är märkligt att vissa skall ha så oerhört svårt för att fatta det.

Springer Expressens Dahlberg Reinfeldts ärenden?

- Oyoyoy. Expressens politiska chefredaktör Anna Dahlberg, som jag bl.a. skrev om i inlägget Ansvarslöst, juvenilt och passé, hördes hacka och stamma sig igenom en intervju i Studio Ett den 2 oktober. Inslaget handlade bland annat om att Fredrik Reinfeldts flyktinganalfabeter aldrig kommer att klara av att komma ut i jobb, då de varken klarar av att lära sig svenska eller att läsa och skriva. Vad klockan är, och varför man bör veta det är också rätt kärvt att greppa för kulturberikarna.

Expressens Anna Dahlberg hördes förvirrat och lätt stammande kommentera att hon inte kunde se någon politisk beredskap, någon plan, eller att regeringen tagit något helhetsgrepp över "dilemmat". Hon uttryckte även stor oro över hur vi skall klara av att hantera den här "situationen", som enligt den yrvakna Dahlberg, helt plötsligt uppstått. Att vi står mitt i skiten med näsan precis ovanför nivån har inte uppenbarats för henne ännu, och det är troligare att Jesus hinner uppenbara sig innan Dahlberg & mediaco vaknar till sans.

Lyssna: Fredrik Reinfeldt

Min korta kommentar till Anna Dahlbergs förvirring är helt enkelt denna: Det finns varken politisk beredskap eller någon plan, inte heller har regeringen tagit något helhetsgrepp över "dilemmat" och de har inte för avsikt att någonsin göra det. Så, välkommen, Anna Dahlberg & mediaco, till de etniska svenskarnas nya samhälle: Survival of the fittest, vilket går ut på att svenskarna skall utgöra de hungriga lejonen som slåss om småstycken, medan Reinfeldts invandrade bidragsöverklass vräker sig på vår bekostnad. Anna Dahlberg har inte greppat det systemskifte som snart är fullbordat: Sveriges död.

Expressens Anna Dahlberg poängterar även att det inte är invandringen som är problemet, utan flyktingarna. Strålande, Dahlberg - duktig tjej! Äntligen har du fattat att flyktingar och invandrare inte är samma sak! Media har konstant undvikit ordet invandrare till förmån för flyktingar; alla har varit flyktingar eftersom det skall göra oss välvilligt inställda till massinvasionen, som lik förbannat till absolut största delen består av invandrare. Anna Dahlberg är dessutom så monumentalt enfaldig att hon tror att alla som invandrar till Sverige är tyska gästprofessorer. Hon har inte den blekaste aning om att vi har det största antalet trädgårdsarbetare, getskötare och ickearbetare i hela världen.

I inlägget 961% - och alla behövs, Fredrik? kan du läsa om det makalösa kompetenstillskott Sverige berikats med bara första halvåret i år. Och här, i inlägget 50 miljoner jobb och en skuldkris, kan du ta del av rätt saftig information om vilka som "migrerar" och varför, till vilka länder de drar, och vad FN och ILO säger om länder som är svårt tyngda av massinvandring. Tugga på det en stund, Dahlberg.

Well, det har tagit sju månader - sånär som på några dagar - innan något medium nappade - eller ombads nappa - på Fredrik Reinfeldts första offentliga "invit" till att lyfta flykting- och invandringsfrågorna. Den första inviten tog sig uttryck i en längre intervju med Expressens Karl-Johan Karlsson den 22/2, och försatte PK-media i ett, får jag förmoda, kataleptiskt tillstånd (se: Mer av samma sak) eftersom reaktionerna uteblev. Nästa framryckning, utan att media hängde på, gjordes i statsministerns frågestund i kammaren den 29/3, då han för första gången adresserade ensamkommande flyktingbarn som "barn i övre tonåren", och dessutom talade om "problem och utmaningar som finns - kan finnas - kopplat till en del av de tonåringar som kommer.".

Fredrik Reinfeldt gav dock inte upp, utan strävade vidare med att försöka frammana mediala reaktioner i en TT-intervju den 14/5 då han tillfrågades om massarbetslösheten i Sverige, och kläckte ur sig det  ökända uttalandet "etniskt födda svenskar mitt i livet". Ett uttalande som lockade fram en och annan syrligt snäsig kommentar och ifrågasättande, men mer än så blev det inte.

Men skam den som ger sig; en närmast desperat Reinfeldt slog den 9/6 på den allra största trumman i Ekots lördagsintervju då han tacksamt nog fick frågor såväl kring svensk massarbetslöshet som kring uttalandet om oss barbariska etniska svenskar mitt i livet. Reinfeldt missade inte detta gyllene tillfälle att skjuta skulden på sina politiska motståndare och framställde sig som den absolut ende som ville göra något åt "det största samhällsproblem Sverige har". Enligt Reinfeldt blundar alla andra, skyler över, flyr, förnekar, stryker streck över allt han säger, vägrar helt enkelt i sten att diskutera att analfabeter inte får jobb i Sverige. Stackars ensam man gör så gott han kan . . .

Lyssna: Fredrik Reinfeldt
17:36 i inslaget börjar diskussionen om "problemet".

Inte heller efter detta svettiga bankande på stora bastrumman lyfte den motsträviga mediavärlden upp problemen med massinvandringen och anstormningen av flyktingar. Det skulle ta exakt på dagen tre månader till innan Anna Dahlberg skrev ledaren Vi måste välja väg i flyktingpolitiken. Naturligvis en ledare med legitim ingång via den hotfulla sverigedemokratiska dörren. SD utgjorde ett tacksamt alibi för att ta upp "dilemmat".

Etniskt svenskt journalisthyckleri

Lars Vilks har, som vi känner till, varit i New York och talat på islamkritiska SION:s konferens. Janne Josefsson och Uppdrag Granskning hade hängbiljett och hoppades fånga minsta muslimkritisk tendens hos konstnären Vilks. Det gick inte så bra, Josefsson hängde läpp och klagade bittert över att han inte begrep sig på karln. Nej, käre Janne, du hade inte behövt förklara det, vi förstår så väl att du inte förstår dig på resonemang som inte är svarta eller vita, höger eller vänster, rätt eller fel, ja eller nej.

För att förstå sig på Lars Vilks bör man ha något vidare vyer än desinformationskollegiet i mediavärlden, vilket inte direkt gjort sig känt för några högre stående resonemang eller djupare intellektuella tolkningar. Det är bara att beklaga.

Well, åter till ordningen. Det som verkligen fick mig att reagera när jag såg Aftonbladets inslag var följande resonemang mellan Vilks och Josefsson som gällde att en talare kallat muslimer för "råttor".

JJ:   Du befinner dig som konstnär i en sån församling, och du reagerar inte.

LV: Alltså, jag kan ju inte göra någonting åt det va.

JJ:   Resa sig upp och gå, till exempel, och säga att det här vill jag inte vara med om, att man pratar om människor på det här sättet.

Janne Josefsson har här, helt utan att skämmas, just kastat stenblock på hela glasindustrin. Inte en jävla ruta är hel. Så här sade hycklaren Josefsson i Helsingborgs Dagblad 2008-02-10.

-Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. Jag tillhör dem som försvarar det mångkulturella samhället. Men vi som försvarat det har ju förskönat det. Det är otroliga saker som har hänt i arbetarförorterna, där en trappuppgång på några år kunde förvandlas, medan vi stämplade rasist i pannan på de som protesterade och sedan själva förskansar oss i områden långt bort från flyktingar och invandrare, säger han.

- Jag jobbade på Sveriges Radio från mitten av 70-talet och det var fantastiskt. Men jag var med om att man svartlistade folk. De som ville föra ett resonemang om flyktingmottagning var rasister.

Se även följande inlag på YouTube
YouTube, Josefsson summerar invandringen, del 1
YouTube, Josefsson summerar invandringen, del 2

Sedan ställer vi gemensamt Janne Josefsson mot väggen och kräver svar.

- Du Janne, varför gick du med på att mörka, ljuga och försköna? Varför reagerade du inte, och varför reste du dig inte bara upp och sade att "det här vill jag inte vara med om". Varför gick du inte bara?

...och profeten Eskil Francks propaganda- och åsiktsministerium FFLH

...skall enligt Leif Pagrotsky (s) ha mer pengar, till mer propaganda, till fler tvångsutbildningar av föräldrar, till fler kartläggningar av skolelever. Leif Pagrotsky anser att FFLH skall tillåtas styra sina resurser tillbaka till "kärnuppdraget", men jag kan inte se att FFLH med dess fundamentalistiske profet har frångått det, enär han likt Simon Wiesenthal ser nazister och antisemiter i varenda buske.

Ett som är säkert är att Leif Pagrotsky har fullständigt noll koll vad gäller FFLH:s av regeringen sanktionerade STASI-uppdrag.

Här kan du läsa Profeten Francks hatbibel och här kan du läsa regeringens uppdrag till Franck.

Läs även nedanstående inlägg som beskriver FFLH:s helvetiska infiltration av samhället.

Ullenhag följer sin Bibel
-Vad sa du, Ullenhag?
Indoktrinering
Ullenhags och Europas paradox
Muslimer, judar och svenskar
Extrem profet

SvD 2 3 FT 2 AB 2 3 SR 2 3 4