lördag 31 augusti 2013

Underkänt i kemvapenhantering

. . . eller, en terrorist är skickligare på vapenhantering än en lam anka.

Terroristerna i Syrien har drabbats av synnerliga besvärligheter med utförandet av terrorismen och till råga på allt så har de orsakat besvärligheterna helt på egen hand, och medger det dessutom också. De  inhyrda terrorförbanden som härjar i Syrien är arga dels på varandra, och dels på den ytterst generöse bossen för saudiska underrättelsetjänsten, prinsen och vissa av terrororganisationernas arbetsgivare Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud - vilka de anklagar för bristande arbetsgivaransvar och pedagogiska tillkortakommanden.

Deras opedagogiske arbetsgivare prins Bandar, vars familj regerat vad han själv kallar den demokratiska monarkin sedan 1700-talet, tillhandahåller (bl.a. tyska) vapen, pengar och allehanda förnödenheter till sina anställda i Syrien, men har inte försäkrat sig om att personalen har nödiga kunskaper om hur kemvapnen skall förvaras, användas eller vilken effekt de har. Således har inte prinsen skickat  med  några bruksanvisningar, instruktioner eller instruktörer, i leveranserna av kemvapen, vilket resulterat i att de klåfingriga terroristerna bränt av vapnen rätt i plåten på sig själva.

En grinig terrorist hävde ur sig sin irritation till en reporter från Associated Press:

- När Saudis prins Bandar ger sådana vapen till folk, måste han ge dem till dem som vet hur man ska hantera och använda dem.
(When Saudi Prince Bandar gives such weapons to people, he must give them to those who know how to handle and use them.)

Well, om det inte vore för att det är så jävla tragiskt alltsammans så skulle jag skratta åt den klagande klantskallen till terrorist.

- Vi var mycket nyfikna på dessa vapen. Och tyvärr har några av kämparna hanterat vapnen felaktigt och avfyrat explosionerna.
(We were very curious about these arms. And unfortunately, some of the fighters handled the weapons improperly and set off the explosions.)

Nå, man behöver inte vara någon Einstein för att kunna konstatera att de skjutglada terroristerna inte är de skarpaste knivarna i lådan, men det ligger antagligen i sakens natur. Något militärt ledarskap att tala om tycks inte heller existera då ledarna för de olika terrororganisationerna mest är i luven på varandra.

I luven på varandra är också ledarna för Saudi och Qatar, vilka samordnar införseln av vapen och andra förnödenheter, och problemet dem emellan ligger i vilka av terrorgrupperna som skall tillhandahållas resurserna. Saudi anklagar Qatar och Turkiet - varifrån leveranserna skeppas - för att  favorisera det Muslimska Brödraskapet, vilket såväl Turkiet som Qatar ihärdigt förnekar. Saudis Prins Bandar är så förbannad på Qatar att han under ett samtal eldat upp sig så till den milda grad att han skrikit att: 

- Qatar är inget annat än 300 personer . . . och en TV-kanal. Det gör inget land!
(Qatar is nothing but 300 people…and a TV-channel. That doesn't make a country!) (Jfr. En svala gör ingen sommar.)

Det finns goda anledningar till stressen i Saudi. Oron är massiv över att farbror Newtons oomkullrunkeliga tredje rörelselag så småningom skall klippa till monarkin rätt i nyllet. För varje handling finns ju som vi vet en motsatt reaktion, och att förse de saudiska terroristerna i Syrien med vapen för med sig den överhängande risken att de så småningom istället riktas mot Riyadh.

Att de korkade terroristerna är sådana klåpare att de gasar sig själva med kemvapen rör mig inte i ryggen. Hade situationen varit en annan hade jag skrattat rått åt det, men eftersom oskyldiga civila drabbats så finns ingen plats för skratt.

Skratt fanns det dock gott om plats för när jag läste USA:s regeringsrapport angående "bevisen" som påstås bekräfta att det är Syriens regering som använt kemvapen. I den synnerligen enfaldiga s.k. "rapport" som framställts så hänvisar man till att cirka etthundra YouTube-klipp och ett antal inlägg på sociala medier bekräftar att det är den syriska regeringen som är skyldig. Well, what to say. . . antingen har USA:s regering anlitat samma rapportförfattare som vid 9-11, eller så har man använt sig av några nyttiga foliehattar till experter, som med obegränsad tillgång till gräs och glada piller satts att kolla på saftiga YouTube-klipp. Here you are!  U.S. Government Assessment... PDF

Sorry, Johnny-boy Kerry, men dina "bevis" övertygar inte ens ett blöjbarn.

Just det, apropå USA:s privatarmé NATO, så har Anders Fogh Rasmussen i tyska TV2 klart och tydligt deklarerat att

- NATO will have no role in any military action in Syria.

. . . dock under förutsättning att inget "hot" uppstår gentemot NATO-medlemmen Turkiet - världens (och NATO:s) största* omlastnings- och utskeppningshamn för illegal drog-, vapen- och människohandel, krigsmateriel, uran och allt annat illegalt gods som på ett eller annat sätt klarar av att transporteras. Det återstår att se vilka "hot" som eventuellt kan uppstå (läs: fabriceras) helt plötsligt.
 

* Kroatien har seglat upp som god tvåa, men lär inte kunna konkurrera ut Turkiet.

Reuters: U.N. has testimony that Syrian rebels used sarin gas
Haaretz: Jihadists, not Assad, apparently behind reported chemical attack in Syria
Wall Street Journal, Ya Libnan

fredag 30 augusti 2013

- Skäms, Rogozin!

Jag läste på Voice of Russia att Rysslands vice premiärminister Dmitri Rogozin sagt följande i ett uttalande på Twitter:

- Västvärlden förhåller sig till den muslimska världen som en apa med en granat.

Jag förstår av Rogozins uttalande att han måste ha fått allt om bakfoten, men det är lätt hänt om man inte är så välorienterad inom området etologi. Dock bör man som vice premiärminister vara medveten om att oförsiktiga uttalanden kan uppfattas som allvarliga förolämpningar.

För det första: Västvärldens politiker beter sig precis som . . . västpolitiker.

För det andra: En apa har betydligt högre IQ än en västpolitiker, och skulle därför aldrig bete sig lika bedrövligt som en dylik.

För det tredje: Jag ser fram emot att läsa Dmitri Rogozins innerliga ursäkt till världens alla apor på Twitter. 

Men i övrigt verkar han sannerligen ha huvudet på skaft, den där Rogozin   


- Jag skulle aldrig uppträda som en västpolitiker, än
mindre kasta handgranater, säger en ledsen fru
Elisabeth Makak.


torsdag 29 augusti 2013

Red-line-crossing eller incident?

De fem permanenta medlemmarna i FN-skämtets säkerhetsråd (alltså det internationella samfund som den bisarre John Kerry respekterar när det passar) höll under gårdagen ett entimmesmöte baserat på Storbritanniens framlagda resolution om att "respondera på" (läs: bomba skiten ur) attacken den krigskåta trojkan* hävdar att Syriens regering genomfört. Dock rubbade inte Ryssland och Kina sin hållning att säga nej, vilket fick Marie Harf*, US State Department, att fräsa om Rysslands (nej, inte ett ord om Kina, där pågår förhandlingar om handelsavtal...) "omedgörlighet" och att Syrien inte skall kunna "gömma sig" bakom Rysslands veto. Även Harf har agerat doa och sjunger refrängen om att det är "för sent" för en kemvapenundersökning.

Något som mainstreammedia förtigit är att den syriske FN-ambassadören, Bashar Jafari, förgäves i snart en vecka vädjat till marionetten Ban Ki-moon att begära förlängning och utökande av kemvapeninspektörernas utredningsuppdrag i Syrien. Ytterligare tre attacker med giftgas ägde nämligen rum den 22, 24 och 25 augusti, och attackerna drabbade enbart syriska regeringssoldater, av vilka ett dussintal befinner sig under intensivvård.

FN avfärdar dock Bashar Jafaris vädjanden och avser inte att förlänga kemvapeninspektörernas uppdrag. Åke Sellström och hans gäng kommer således att lämna Syrien under helgen. FN anser att Åke Sellströms team har förmågan att utreda andra "incidenter" - notera skillnaden mellan red-line-crossing och incident, beroende på vem som drabbats - om det "behövs", och hävdar vidare att de första tre (det är fyra!) "incidenterna" kunde undersökas "i sinom tid". Uppenbarligen kan det inte anses bli "för sent" för en utredning när regeringssoldaterna drabbats. Marie Harf å sin sida avfärdade helt kallt Bashar Jafaris vädjanden med att det enbart var frågan om att behålla undersökningsgruppen på plats för att förhala ett anfall av USA.

Marionetten himself, Ban Ki-moon, hade i går fått manus och ekade att kemvapengruppen skulle få utföra sitt arbete i lugn och ro, samt vikten av att invänta Åke Sellströms rapport. Frågan är varför just Åke Sellströms rapport är så viktig att invänta? FN: särskilda sändebud och utredare av den första attacken, Carla Ponti, lämnade in sin utredningsrapport i maj men den är mörkad.Visserligen hade Ponti kommit fram till att attacken med största sannolikhet utförts av terroristerna, och inte den syriska regeringen. Det återstår nu att se om Åke Sellström kommer att "antyda" att den syriska regeringen är skyldig, något som kommer att tolkas som ett klartecken för ett anfall på Syrien, och som så fint kommer att bekräfta de lögner som mainstreammedia så välvilligt pumpat ut.

Jag vet inte vem Åke Sellström är eller hur hans moraliska kompass fungerar. Dock vill jag en gång för alla fastslå att svenskar inte har högre moral eller är mindre mutbara än andra människor. Svenskar är precis lika benägna att sälja sina själar som vilken annan Judas som helst.

Reuters: U.N. has testimony that Syrian rebels used sarin gas
Haaretz: Jihadists, not Assad, apparently behind reported chemical attack in Syria

* USA, Storbritannien och Frankrike
* Vill bara upplysa om att "harf" är slang för att spy, kasta upp etc.

onsdag 28 augusti 2013

Cui bono?

Efter en avkopplande och nyhetsfri semester har jag nu surfat världen runt för att uppdatera mig om vad som pågår, och det första man möts av på "svenskt" surfterritorium är naturligtvis mainstreammedias a) förmedling av och hetsande kring Det Stora Lögnmaskineriet om Syrien och b) det klassiska förtigandet och mörkläggandet av riktiga nyheter. Allt är med andra ord precis som vanligt, förutom att det är mycket mer.

Angående Syrien så noterar jag att de interventionskåta krigspsykopaterna i Väst har riggat en falsk föreställning att den syriska regeringen begått en "red-line-crossing", och anklagar den för att återigen* ha använt kemiska vapen (sarin) mot civilbefolkningen. Väst är stressat eftersom det ligger efter i tidsschemat och har därför skapat en "acceptabel" anledning att med brådska kliva in och överta Syrien för att så småningom komma över Iran. Det luktar gammal klassisk krigshets; retoriken är densamma som vid tidigare interventioner och det är samma länder som alltid som står i första ledet och gapar. Vi har hört och sett det många gånger förut, Afghanistan, Irak, Jemen, Libyen etc. och vi känner också till resultaten. Vanvettiga katastrofer.

Jag såg gårdagens webbutsändning av den vedervärdige John Kerrys "krigstal" till nationen. Det var en fullkomligt bisarr upplevelse att se och höra den slipprige Kerry med darr på stämman tala om "urskillningslös slakt av oskyldiga civila", dödandet av kvinnor och barn och att kemvapenattacker är "moraliska obsceniteter". Kerry gick på om "humanitär intervention"* och fortsatte hotfullt med att varna för svåra efterräkningar för dem som använde "världens mest avskyvärda vapen mot världens mest utsatta befolkning". Som förälder, sade Kerry, berörde det honom "djupt" att se de omkomna syriska barnen.

John Kerrys scenkonster fortsatte med att han poängterade med noga koreograferad emfas att den "civiliserade världen" avstår kemvapen för att de är förbjudna, att det internationella samfundet för länge sedan gemensamt kommit överens om krigsstandarden att kemiska vapen inte skall användas vid folkmord,*och att den standarden inte får överträdas. Att överträda det internationella samfundets standard är att begå brott mot krigslagarna, och enligt Kerry har Syrien gjort just precis det.

Hyckleriet saknar gränser, såväl uppåt som nedåt. John Kerry, av alla, hänvisar alltså till brott mot det internationella samfundets krigslagstiftning när det gäller användningen av kemvapen, men inte när det gäller att fullkomligt ignorera det veto mot intervention som ligger i det internationella samfundets säkerhetsråd. Well, att John Kerry inte ser det som ett brott ligger i sakens natur eftersom USA, med dess officiellt och inofficiellt* s.k. "allierade", med jämna mellanrum och när det själva behagar dem, drar in i länder och bombar dem sönder och samman i syfte att ta kontrollen över ytterligare områden och centralbanker.

Barack Obamas f.d. rådgivare om Mellanöstern, Dennis B. Ross, sade i går i amerikansk stats-tv att

- Om presidenten vill utveckla en rättslig grund för att agera finns det massor av sätt att göra det på utanför FN:s sammanhang.

(If the president wanted to develop a legal justification for acting, there are lots of ways to do it outside the U.N. context.) 

USA-Demokraten Eliot Engel levererade under gårdagen följande rubbade uttalande i amerikansk tv:

- Världen är en bättre plats när USA tar ledningen, det är dags för oss att göra detta. Jag hoppas att vi kommer att göra det snart.

( The world is a better place when the United States takes leadership; this is time for us to do this. I hope we’ll do it soon.)

Engel fortsatte med att påtala att USA inte har tid att vänta på att FN skall attackera* eller godkänna en attack på Syrien, utan att USA måste agera kvickt och att de kunde samarbeta med (den egna privatarmén) NATO och Qatar*. Någon påpekade att den amerikanska kongressen borde ha ett ord med i laget men Engel ansåg det inte vara nödvändigt, då kongressen kunde förmås godkänna attacken i efterhand. Det ni, det är den demokrati som Barack Obama och hans kollegor världen över hänvisar till så fort de skall begå kriminella, omänskliga, psykopatiska handlingar. Det är den demokrati som de stadigt hänvisar till när de skall skylla ifrån sig redan begångna, sjuka handlingar som till deras stora förtret uppdagas med jämna mellanrum.

John Kerry påstår helt fräckt i talet att Syrien "förhalat" inträdet av giftletaren Åke Sellström och hans undersökningsgäng. Inget kan vara mer lögnaktigt enär det är FN självt som blockerat sina egna inspektörer. Det var marionetten Ban Ki-moons utsedda boss för FN:s avdelning för "Trygghet och säkerhet", f.d. marinöversten Kevin Kennedy, som i fredags, 23/8, själv uttalade att han inte godkände inspektörernas entré i Syrien. Ljushuvudet Kennedy skyllde förhalandet på att "It's an active war zone in Damascus". Trots detta faktum fortsätter mainstreammedia världen över att påstå att det är Syrien som förhalat inspektionen. Ren lögn och förbannad dikt, precis som vanligt.

USA har även krävt att FN-marionetten Ban Ki-moon skall återkalla Åke Sellström och hans gäng eftersom man anser det vara "för sent" för inspektioner, samt att USA säger sig ha alla nödvändiga "fakta" som bekräftar att det är Syriens regering som är skyldig till attacken. John Kerry säger i talet att han skall presentera "bevisen" under de närmaste dagarna - de var antagligen inte färdigfabricerade vid tillfället för hans tal, därav fördröjningen. Men tillvägagångssättet för en attack är klar; i söndags träffades militära befälhavare från USA, Storbritannien, Saudiarabien, Qatar, Turkiet, Frankrike, Italien och Canada i Amman, Jordanien, för att dra upp riktlinjerna för ett anfall mot Syrien. Samtidigt går stollen Lakhdar Brahimi ut i en presskonferens och säger sig vara övertygad om att Geneve II-konferensen kommer att ske längre fram i höst. Det återstår att se om terroristerna har tid för en konferens den här gången då. Vid förra tillfället framförde Brahimi att terroristerna låtit meddela att de inte hade tid att delta i någon fredskonferens angående Syrien. Tänka sig...busy busy.

Märkvärdigt är också att John Kerry i sitt tal bl.a. refererar till Läkare utan gränser, när det gäller "fakta" angående kemvapenattacken. Läkare utan gränser, finansierade av bl.a. Goldman Sachs och Microsoft, "opererar" nämligen enbart på territorier som kontrolleras av terroristerna, och det är dessutom där den senaste kemvapenattacken ägt rum. I och med att terroristerna smugglat mänsklig vävnad från kemvapenoffer över till Jordanien borde det naturligtvis stå absolut högst på terroristernas agenda att se till att inspektörerna släpps in och beskyddas på "deras" territorier, men istället beskjuts de. Ytterligare en märkvärdighet är att Kerry även refererar till "fakta" påpassligt inhämtad från UNESCO-organet Syriska människorättskommittén som sägs befinna sig inom terroristernas "trygga" territorier. Märkvärdigheten består i att terrorgruppen ISIS i ett uttalande redan i juli sagt att alla hjälporganisationer som befann sig i norra Syrien omedelbart skulle lämna området annars skulle de kidnappas och skjutas ihjäl. USA:s Department of State har efter påtryckningar bekräftat att uttalandet stämmer, men United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) säger sig inte ha någon som helst kännedom om detta. Tro't den som vill - jag gör det inte.

Jag väntar fortfarande på att rapporten från FN:s särskilda sändebud, Carla Ponti, skall bli åtkomlig. I den klargör hon (maj 2013) nämligen att bevisen från den första attacken pekar på att det var terroristerna som använt saringas - inte den syriska regeringen. Något som även bekräftas av Turkiets beslag av sarin i bostaden hos en syrisk islamist, samt de syriska regeringsstyrkornas fynd av bl.a. sarin i terroristernas tunnelsystem.

Och du, när du tänker på att de syriska barnen svälter, saknar sjukvård och annat som dina barn har tillgång till, tänk då på att den avskyvärda Europeiska Unionens kommission införde hårda ekonomiska sanktioner och oljeembargo mot Syrien.

Apropå rubriken, Cui bono?, så är svaret follow the money.

* Vid de första anklagelserna om att kemiska vapen använts var det enbart soldater i de syriska regeringsstyrkorna som drabbades. Men det tycks vara glömt och begravet.

* What else...Humanitära interventioner är "godkända" enligt FN-stadgan, något som givetvis är en lämpligt konstruerad lucka för psykopatiska gärningar.

* Jag betraktar alla krig som folkmord i och med att det alltid är en eller några enstaka psykopater som drar igång helvetet för sina egna syften.

* Bl.a. Sverige är "inofficiell" supporter av USA-ledda folkmord. Fråga den twittrande utrikesministern Calleponken Bildt, han vet allt om dylikt.

* Bl.a. Tyskland och Sudan har sålt stora mängder vapen till Qatar. Angela Merkel försvarade i en intervju i Der Spiegel försäljningen med att Tyskland även i fortsättningen kommer att sälja vapen till antidemokratiska länder.

* Det läckta brev från Britam Defense som cirkulerar på nätet är autentiskt. Det läckta materialet består inte enbart av brevet (vilket givetvis avfärdats som falskt) utan bland annat även av uppgifter om de ukrainska medborgare som skulle genomföra kemvapenattacken, detaljerad finansiell och operationell information, lägesbedömningar, incidentrapporter samt kontrakt med det krigsprofiterande bolaget Halliburton.

Haaretz: Jihadists, not Assad, apparently behind reported chemical attack in Syria
Reuters: U.N. has testimony that Syrian rebels used sarin gas
UNESCO:s pressmeddelande 23/11 om utnämningen av Syrian Human Rights Commission.
John Kerrys tal publicerat på US Department of State
Årsrapport 2011, Läkare utan gränser. Donationer sid. 39-63.

SvD 2 3 4 SR 2 3