onsdag 25 juni 2014

Nanopartiklar och metalloxider

Så ja, nu har EU-kommissionen fått det alibi man behövde för att i tysthet ändra på lagstiftningen gällande solskyddsprodukter, nanopartiklar och metalloxider. Det gäller att anpassa lagstiftningen efter storfinansens krav för att TTIP (Transatlantiska investerings- och partnerskapsavtalet) skall bli vattentätt.

Under gårdagen tapetserades svensk media med en ytterst lögnaktig TT-artikel i vilken det påstods att det nu finns bevis för att solskyddskrämer som kletas på barn ger dem skydd mot hudcancer längre fram i livet. Så är icke fallet, och om man som jag har tagit del av den artikel som beskriver studien, Modeling sunscreen mediated melanoma prevention in the laboratory opossum, som publicerats i tidskriften Pigment Cell & Melanoma, så skriver författarna att studien visar lovande resultat - vilket i sig är synnerligen anmärkningsvärt på grund av att det är en (extrem)kort studie - men inte mer.

Jag ifrågasätter givetvis hela studien, vilken utförts på tre grupper helt nyfödda opossum (en liten sydamerikansk pungråtta utan pung), vilka utsatts för 3 strålningsdoser (UVB) per vecka om 175 Joule per kvadratcentimeter* i 3 veckor (totalt 9 doser). Grupp 1 (174 st) utsattes för doserna helt utan kräm, grupp 2 (289 st) hade smorts in med 1 mg/cm2 Pond´s replenishing moisturizing lotion utan solskyddsfaktor och grupp 3 (325 st) med 1 mg/cm2 Pond´s replenishing moisturizing lotion solskyddsfaktor 15. Vid fyra månaders ålder rakades opossum-ungarna och i grupp 1 hade 14/174 (8%) ett antal s.k. nevi ("leverfläckar/födelsemärken"), i grupp 2 hade nevi utvecklats hos 16/289 (5,5%) och i grupp 3 hade 2/325 (0,6%) utvecklat nevi. Ytterligare en faktor att ta i beaktande är att människor har en "inbyggd" mekanism som reparerar skadade molekyler i DNA:t, medan opossum saknar densamma.

Med andra ord vare sig kan eller bör man dra några slutsatser av studien, särskilt med tanke på att de hud- och DNA-skador som orsakas av bl.a. metalloxider visar sig först efter en längre tid. Att blåsa upp studien i media som ett "bevis" för solskyddsprodukters effektivitet är att direkt orsaka människor skada. Om det görs på grund av monumental enfald eller ren illvillighet kan kvitta.

Förvånande är också att det "helt plötsligt" även dykt upp rapporter som tar upp att s.k. "solsprayer" innehåller nanopartiklar av titandioxid, vilka om de inhaleras kan orsaka lungskador. Detta har konstaterats för flera år sedan och man kan t.o.m. läsa några föråldrade, tveksamma rader om det på Läkemedelsverkets hemsida:
Djurstudier med livslång exponering av djuren har aktualiserat frågan om det finns risk för att titandioxid, speciellt i form av mycket små så kallade nanopartiklar, kan ge cancer. I studierna har tumörer uppstått när djuren fick andas in titandioxid.
Läkemedelsverket har tagit del av en kortfattad rapport från The International Agency for Research on Cancer (IARC) som är del av WHO, där titandioxid klassas som en potentiell carcinogen för människor.       
Eventuella hälsorisker med nanopartiklar, däribland titandioxid, i kosmetika utreds för närvarande av en vetenskaplig kommitté på EU-nivå. Kommittén förväntas komma med ett yttrande senare i år. Vad gäller läkemedel för utvärtes bruk inväntar Läkemedelsverket kommitténs yttrande innan en förnyad bedömning görs.           
Källa: Läkemedelsverket: Titandioxid och risk för cancer 

"Senare i år" betyder enligt Läkemedelsverket någon gång under 2007 . . . Sidan uppdaterades 2007-09-20.

Så, då kan ju jag komplettera Läkemedelsverkets bristande vakenhet med ett citat ur studien Nanoparticles – known and unknown health risks:
It has been shown that nanomaterials can enter the human body through several ports. Accidental or involuntary contact during production or use is most likely to happen via the lungs from where a rapid translocation through the blood stream is possible to other vital organs. On the cellular level an ability to act as a gene vector has been demonstrated for nanoparticles.
Källa: Journal of Nanobiotechnology: Hoet, Brüske-Hohlfeld, Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks

Vi fortsätter med det eminenta Läkemedelsverkets amatörmässiga "fakta":
Zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter är inte tillåtet inom EU, men används i produkter avsedda för andra marknader. En regeländring att tillåta zinkoxid som UV-filter är föreslagen men ännu inte genomförd.
Det är inte förbjudet att använda zinkoxid i kosmetiska produkter, men det är däremot ännu inte tillåtet att använda med funktion som UV-filter i solskyddsprodukter enligt EU:s regelverk för kosmetiska produkter.
EU:s vetenskapliga kommitté SCCS har gjort utlåtanden om säkerheten för alla partikelstorlekar av zinkoxid använt som UV-filter (se länkar till höger).  De konstaterar att zinkoxid i nanoform eller icke-nanoform är säkert att använda i halt upp till 25% förutsatt att produkten inte riskerar att inhaleras. En regeländring är föreslagen enligt SCCS uttalande.
Regeländringen är dock inte genomförd, och kommer förmodligen inte att träda i kraft förrän i årsskiftet 2014/2015. Man får alltså inte använda zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter.
Källa: Läkemedelsverket: Särskilda innehållsämnen, zinkoxid  
Nej, man får inte använda zinkoxid som UV-filter, men det går utmärkt att tillsätta den cancerogena nanopartikelsmörjan i andra produkter.

Läkemedelsverket igen:

Vilka typer av nanomaterial finns det i kosmetiska produkter?

Det är huvudsakligen nanomaterial av metalloxider (titandioxid och zinkoxid) som förekommer i kosmetiska produkter.
Det finns ett flertal andra typer av nanomaterial som skulle kunna komma att användas i kosmetiska produkter (exempelvis metallpartiklar, kolnanostrukturer). 
Källa: Läkemedelsverket: Nanomaterial
Läkemedelsverket glömde f.ö. att tala om att även aluminiumoxid kan ingå i kosmetiska produkter, inkluderat solskyddsprodukter.

Vi irrar vidare i Läkemedelsverkets korridorer:
Förra året stoppade Läkemedelsverket 23 solkrämer som innehöll zinkoxid. Flera av dem marknadsfördes som solskydd för barn. Förbudet beror på att zinkoxid inte är godkänt som uv-filter inom EU, och att forskarna än så länge inte vet om små zinkoxidpartiklar tränger in i huden. Det kan finnas en risk att små partiklar i värsta fall kan klumpa ihop sig blodet och orsaka blodpropp.
Källa: Testfakta, juni 2010: Stora brister i solskyddskrämer
Jag vet inte om metalloxider eller nanopartiklar kan orsaka blodpropp, men det jag vet är att vi i dessa sammanhang bl.a. talar om cancerogena ämnen, fertilitetsproblem, neurologiska skador och förändringar i DNA.
Between 1% and 10% of some sunscreen ingredients are absorbed into the body through the skin.The absorption of the sunscreen ingredients into the skin does not occur instantaneously, but the sunscreen concentration in the deeper levels of the skin increases over time. For this reason the amount of time between the topical application of sunscreen and the end of the illumination period is an important parameter in experimental studies. Illumination of those sunscreen chromophores which have penetrated the stratum corneum amplifies the generation of ROS. 
          Wikpedia: Sunscreen ingredients penetrate the skin

 Och slutligen några rader om aluminiumoxid:
Being fairly chemically inert and white, aluminium oxide is a favored filler for plastics. Aluminium oxide is a common ingredient in sunscreen and is sometimes present in cosmetics such as blush, lipstick, and nail polish.  
Källa: Wikipedia, Aluminium oxide
 Och i länksamlingen nedan återfinner du som vanligt material av olika innehåll och svårighetsgrad.

* I en studie som utförts vid en förskola i Stockholm anges att gränsen för att undvika cellskador hos barn i förskoleåldern går vid 200 Joule per kvadratmeter.

Journal of Nanobiotechnology: Hoet, Brüske-Hohlfeld, Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks Open access
Läkemedelsverket: Nanomaterial
Wikipedia: Aluminium oxide
Livsmedelsverket: EU-kommissionens förordning (115/2010) om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten PDF

torsdag 12 juni 2014

Bankomatkonster

TESTBALLONGER?

Bankomater nere vid lunchtid igen. Minsann, och inte bara i Sverige, utan även i Norge. Igen.

Sedan år 2010 finns ett företag i Sverige som heter Bankomat AB, och som ägs gemensamt av Swedbank, Handelsbanken, Nordea*, Danske Bank, SEB och Sparbankerna. Ungefär som att tryckerier, nyhetsbyråer (TT) och distributionscentraler ägs gemensamt av pressen. Inget konstigt med det, vi svenskar är ju vana vid monopol, karteller och diverse andra ekonomisk- finansiella akrobatkonster så få torde ha reagerat över bankernas bankomatmonopol.

Bankomat AB har valt IT-distributören Evry, ett bolag som "föddes" i sin nuvarande form år 2010 via en sammanslagning av två norska och ett svenskt IT-bolag. Evry ASA är moderbolag och största ägare är Posten Norge och Telenor. Koncernstrukturen kan ses på Alla Bolag/Evry ASA. Evry opererar såväl i Norden som internationellt (Indien, USA, UK, Ukraina etc.).

I sammanhang som dessa talar man ofta om systemens "sårbarhet", men efter Cypern-rånet bör man nog tänka på sin egen sårbarhet i första hand, och inte systemens. Tänk på med vilken lätthet de under obegränsad tid kan utestänga dig helt från att komma åt dina pengar för det mest basala, som att betala hyra, el och handla mat.


SvD: Bankomater utslagna
DI: Nytt stopp i bankomater
Nordlys: Nettbanker og minibanker er nede
Downdetector.UK: Problems nationwide (7/6)
VG: Minibanker over hele landet var ute av funksjon (2/6)
AB: Landets bankomater ur funktion (28/5)
SvD: Över 2 000 bankomater slutade fungera
Herald Scotland: RBS bank app problems on pay day (24/5)
DB.no: Död nett - og minibank for over en million kunder
Dagens Näringsliv: Minibankene i drift igjen
Aftenbladet: Halvparten av alle minibanker er ustabile
Reuters: First phase of cost reduction program to be carried out
DR: Bankomater och TV-stationer slogs ut i Sydkorea, vid lunchtid

Adderat: EU, CFR och Putin

* Nordea ingår i BIS, något som vårdslöst och nonchalant kallas "centralbankernas centralbank". Det är fullt möjligt att Nordea utgör någon obskyr form av "centralbank".

onsdag 11 juni 2014

FAS 3, Brasilien och flödande cash

Jag läste för ett tag sedan att f.d. arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) uttalat att han, nu så här i efterhand, ansåg att Eva Uddén Sonnegårds* förnedrande och sjuka skapelse FAS 3 var rena smörjan. Och visst var det så, det var det många som fattade redan innan det drog i gång, men herr Littorin hade inget val än att sjösätta den hjärndöda skiten, då den s.k. "politiken" fungerar så.

I dag kan vi läsa att riksmeteorologen och tillika finansministern Anders Borg i en SVT-dokumentär som sänds i kväll, uttalat sig på ett likartat sätt om FAS 3. Dock, i egenskap av en av  upphovsmännen till de Nya Moderaternas neoliberala agenda vet - i motsats till Littorin - Anders Borg varför regeringen driver på om mångmiljardprojekt som massinvandring, meningslösa arbetslöshetsprojekt, avregleringar och privatiseringar av t.ex. vård, utbildning och omsorg, asylboenden etc. etc. - alla är de verksamheter som erhåller biljoner av skattebetalarnas pengar.

Så här säger Borg, finansernas häxmästare, i dokumentären:
När finansminister Anders Borg får frågan om vad han tycker om Fas 3, den så kallade sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin, skräder han inte orden:

– Man måste göra det, man måste lägga pengar på det och det är bättre än att inte göra någonting, men man ska inte ha någon överdriven föreställning om att det fungerar speciellt bra, säger han till SVT.
          Aftonbladet: Anders Borg sänker FAS 3

Ja, om den neoliberala agendan skall hålla så måste "man" lägga pengar på meningslösa, kränkande och hjärndöda projekt som FAS 3. Alldeles riktigt, herr Borg.

Det rinner fullkomligt osannolika belopp från såväl de svenska som EU-28:s stats- och kommunkassor till multinationella, privata koncerner; biljoner som i princip helt opåverkade bara passerar förbi Skatteverkets kontor, och vinkar bye-bye till tjänstemännen. Intrikata ägarförhållanden, stiftelser och virtuella huvudkontor gör att mångbiljonbelopp drar till skatteparadis som t.ex. Schweiz, Liechtenstein och Gibraltar.

Inte nog med det - fenomenet med de flödande stålarna är globalt. Fenomenet började ungefär samtidigt, och det kommer att sluta ungefär samtidigt. Vad syftet är? Att tömma länderna på stålar såklart, vad annars? Vad tror du bedrägeriet med "klimatförändringen" handlar om? Tror du att koldioxidskatter, pålagor och klimatavgifter handlar om att rädda klimat och miljö så har du inte fattat någonting.

Titta på vad som händer i de länder som intervenerats av det inflammerade FN:s privata organ IMF och Världsbanken. De verksamheter som går att privatisera privatiseras och de som rimligen inte borde gå att privatisera privatiseras också, som regnvattenpölar och badstränder. Titta noga på vad som kommer att hända i det ännu så länge resursrika Ukraina. Det kommer inte att ta lång tid innan Ukraina spelar i samma liga som t.ex. Grekland, Spanien och Portugal. Storbritannien är snart där också, och Sverige. Barnfattigdomen ökar med rekordfart och t.o.m. ungarna i Storbritannen har börjat bli undernärda.

Som ett högst aktuellt exempel på ett land som snart är framme vid målsnöret när det gäller total utarmning och folkutrotning kan vi ta Brasilien, vilket jag skrev om i inlägget - Hyckleri, Expressen.
Varför bygga en svettigt dyr arena på en ö i regnskogsbältet, som kommer att börja förfalla dagen efter VM är avslutat? Ja, anledningen är att pengarna för bygget går rätt in i de multinationella koncernernas intrikata strukturer för att sedan landa i paradisen.

Varför lägga miljarder på arenor när skolan och hälsovården fungerar så dåligt? Varför byggs inte vägar, järnvägar och flygplatser ut som tidigare presidenten Luiz Inácio Lula da Silva lovade? Och vart tar alla pengar vägen som regeringen säger sig investera i just infrastruktur?
            DN: Landslaget i bättre form än den korrupta ekonomin


Well, svaret på frågorna om varför är som ovan: för att tömma landet på stålar. Alla länder skall tömmas på stålar, and that's a fact. Om detta råder även politisk koncensus.

SvD:  Borg: Nya tag mot skatteflykten
UNT: Stora välfärdsbolag undviker skatt
DN: S vill skärpa krav på välfärdsbolag

ETC: Sveriges bidragskung har blivit miljonär på Fas 3
SVT: Borg sågar egna jobbåtgärderna
AB: Anders Borg sänker FAS 3
AB: Littorin: Ingen gillar väl FAS 3?
SVT: FAS 3 - en miljardindustri
Fria Tider: Bidragskung tjänade 14,7 miljoner på FAS 3
Alliansfritt: FAS 3 har gjort honom till mångmiljonär
SR: TEMA: FAS 3
SVT: Jobbfabriken försvarar miljonvinst
Arbetet: Jobbfabriken nära döden
Webbsida: Jobbfabriken
SVT: Sverige - det nya skatteparadiset

DN: Här bor förlorarna i spelet om miljarderna
DN: Landslaget i bättre form än den korrupta ekonomin

Observera att fliken Du betalar är uppdaterad

* Uddén Sonnegård är även skapare av den nya a-kassan. Återfinns numera inom OECD i Paris.
Wikipedia: Uddén Sonnegård

P.s. Ta dig en funderare på varför SIDA slösar pengar på att bygga "kulturhus" och stora, dyra busstationer i Afrikas öken där inga vägar, hus eller människor finns. D.s.

lördag 31 maj 2014

Slum, derivat & kungligt förräderi

BRIST PÅ SLUM

Jag läste på SR att några logiskt tänkande och förnuftiga KTH-forskare anser att kostnaderna för renovering av miljonprogrammet bör ses över då det finns en massa sköna slantar att spara. De vänder sig emot att byggbolagen och fastighetsägarna resonerar blint enligt principen "riv ut skiten", trots att stora delar av interiören är fullt funktionsduglig och absolut helt felfri. Dock lär det inte bli någon diskussion eller ändring på det planerade och huvudlösa slöseriet då det inflammerade organet FN "deltar" med sitt vettlösa program Agenda 21. Ytterligare en faktor som torde vara starkt bidragande till de hysteriska kostnaderna är den enligt lag beordrade, och omfattande, saneringen av Monsantos helvetesprodukt PCB som kletades fast överallt i miljonprogrammet.

1962: Monsanto's European expansion continued, with Brussels becoming the permanent overseas headquarters.
1965: The evidence of widespread contamination from PCBs and related chemicals has been accumulating and internal Monsanto papers show that Monsanto knew about the PCB dangers from early on.
1968: With experts at Monsanto in no doubt that Monsanto's PCBs were responsible for contamination, Monsanto set up a committee to assess its options. In a paper distributed to only 12 people but which surfaced at the trial in 2002, Monsanto admitted "that the evidence proving the persistence of these compounds and their universal presence as residues in the environment is beyond question ... the public and legal pressures to eliminate them to prevent global contamination are inevitable". Monsanto papers seen by The Guardian newspaper reveal near panic. "The subject is snowballing. Where do we go from here? The alternatives: go out of business; sell the hell out of them as long as we can and do nothing else; try to stay in business; have alternative products", wrote the recipient of one paper.

Utdrag ur bevisföremål 422: Monsantos PCB Pollution Abatement Plan, 1969:
Monsanto wrote a confidential PCB Pollution Abatement Plan which admitted that "the problem involves the entire United States, Canada and sections of Europe, especially the UK and Sweden".

Sanering anbefalld i det särskilt nedskitade Sverige alltså, men inga hyresgäster får bo i lägenheterna under tiden PCB-saneringen utförs, utan de måste evakueras. Frågan är vart fan alla dessa människor skall ta vägen, eftersom det inte finns några lediga bostäder att evakuera dem till? Eller fel av mig - det finns inga lediga utrymmen att evakuera människor till, ty varje upptänklig yta på äldreboenden campingplatser, äldreboenden, vandrarhem, skolor, slott, herrgårdar och av kommuner inköpta villor är bebodd av ej inviterade, bidragsmottagande individer från fjärran länder. Och fler är på väg, ty det har samtliga av våra socialistiska riksdags- och regeringspartier på hedersord försäkrat oss.

Well, det största problemet är och blir ändock detsamma som i övriga Europa; när slumområdena renoverats har inte de med låga inkomster råd att bo kvar, utan de har tvingats ännu längre ut i samhällets marginaler till rejäl slum, rivningsområden och plåtskjul. Men vart fan skall fattiga svenskar ta vägen? På sextiotalet rev ju betongsocialisterna allt som i dag kunde ha varit lämpligt  nedgångna slumområden med kontinental touch. Inga kåkstäder, rivningsområden eller plåtskjul för de fattigaste fattiga alltså.

Jag utgår helt kallt ifrån att Monsanto ersatt Sverige för att deras dödliga och cancerogena PCB  fortfarande förgiftar folk, fä och miljö - allt annat vore otänkbart. Men jag utgår tyvärr lika kallt ifrån att Sverige inte har en enda krona kvar till sanering av skiten.

KTH: Miljonprogrammets stora miljöutmaning
SR: Miljarder att spara på billigare renovering
SR: Bostadsbolag ber regeringen om hjälp
SR: Renovering av de så kallade miljonprogrammen
SR: text och grafik: Därför blir miljonprogramshusen så dyra att renovera
Ekobyggportalen: PCB
Miljökonsultgruppen i Stockholm: Allt om PCB
Svenska Fogbranschens Riksförbund: Sanering av PCB-haltiga fogar
Fastighetsvärlden: Miljonprogrammet läcker PCB
Adderat: Kontaminerat käk i PCB-kåk
SvD: Tusentals i kö till äldreboende
Fria Tider: S-politiker: invandringens kostnader en tickande bomb


RISKABLA NOLLOR OCH SKULDSÄTTNINGEN

Som du säkert noterat har de finansiella häxmästarna växlat upp när det gäller att uttrycka oro över hushållens höga skuldsättning. Det är nästan lite sött att dessa grånande herrar ömmar så för landets medborgare...Okej, nu är det inte riktigt vad det är frågan om, att ömma för medborgarna alltså, utan det är som vanligt frågan om att Inte Tala Tydligt.

Något lite tydligare blir det kanske om man tar en titt utanför Sveriges mörkläggningsgardiner. Enligt den högst obskyra inrättningen Bank For International Settlements (BIS) så har det sammanlagda nominella värdet av derivatkontrakt uppnått den icke facila summan av sjuhundratio biljoner U$D = 710 000 000 000 000 = 710¹². Enligt Swedbanks valutaomräknare blir det
4 740 528 000 000 000 000 SEK, med en växelkurs på 6,6768. Andra experter på området uppskattar däremot totalsumman till omkring en kvadriljon U$D = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 U$D.

Dagsläget gör gällande att den globala derivatbubblan i dag är 20% mer uppblåst än strax innan det small år 2008, och man kan utgå ifrån att nästa smäll kommer att få den konstruerade kraschen år 2008 att te sig som ett teparty. Frågan är var det kommer att smälla först? Härom dagen spekulerade vi om i vilket land det kommer att smälla först och ett land som snabbt kom upp var Tyskland. Inte alldeles omöjligt skulle jag vilja påstå, i och med att Deutsche Banks  derivat uppgår till hiskeliga sjuttiofem biljoner U$D = 75 000 000 000 000 = 75¹².

En sak kan jag fortfarande lova: You ain´t seen nothing yet.

Affärsvärlden: Regeringen: tydliga risker i det finansiella systemet
BIS: OTC derivatives market activity in the second half of 2013
NYT: Derivatives Markets Growing Again, With Few New Protections
ZeroHedge: The Elephant In The Room: Deutsche Bank's $75 Trillion In Derivatives Is 20 Times Greater Than German GDP
SvD: Christine Lagarde sågar finanssektorns agerande
The Guardian: Inclusive Capitalism Initiative is Trojan Horse to quell coming global revolt
Hemsida: Inclusive Capitalism, City of London & E.L. Rotschild
SvD: Vi fortsätter att se över skuldsättningen
DN: Skärp den demokratiska kontrollen av Riksbanken
SvD: Ingves pläderar för amorteringskrav
Adderat: Fattigt och rörigt Europa

KUNGLIG MEDALJ

Du har väl noterat att bankhaveristen, WTO:aren och Bilderbergaren m.m. Peter D. Sutherland, världsinflammationen FN:s särskilde överbefälhavare för migration, gavs särskild audiens och förlänades Nordstjärneorden av den svenska Disney-Familjens överhuvud, Carl XVI Gustaf?


Bildkälla: Kungahuset

Synnerligen makabert att belöna en av dem som agerar hårt för Europas förstörelse. Not my cup of tea.

Kungahuset: Kungen gav företräde för Peter Sutherland, FN:s särskilda sändebud för migration och utveckling


torsdag 15 maj 2014

Husbys nyttiga idioter?

Okej, då var det dags för Husby-upploppet igen då, eller "nästan-upploppet" - beroende på vad man jämför med. Det jag helt ogenerat kallar för "prov- eller nästan-upploppet" tilldrog sig medias uppmärksamhet världen över; trots förödelsens ringa storlek var rapporterna nästan i klass med rapporteringen om upploppen i Tottenham 2011. Men, det var manistreammedias jobb, via Reuters, att sprida bevisen globalt så att det nu står klart att även Sverige berikas med upplopp. Orsaken tvistar man självfallet om; vänstersociologerna hävdar att det handlar om klassklyftor, andra hävdar ras, somliga att det är avsaknaden av fritidsgårdar.

Well well, syftet är uppnått. Med mainstreammedias hjälp har nyheten spridit sig vidare i världen och fungerar som ett globalt visuellt kvitto på att vår neoliberala regering har lyckats väl med att skärpa inkomstklyftorna, skapa och befästa vi och dom-mentaliteten samt starta och underblåsa socialistiska protester och upplopp. De ickeoppositionella socialistpartierna får sitt kvitto på att orättvisorna, fattigdomen och utanförskapet har ökat i Sverige och därigenom får Socialistinternationalen sitt. 
[...] 
Vi kräver social rättvisa, de svarar med batonger och hundar. De säger ”Gå hem”. Det här ÄR vårt hem. Och vi försvarar det. Så länge våra gator fylls av adrenalinfyllda poliser med laddade vapen, går vi ingenstans. Vi står upp för vår ort.
- De sa till oss: varför går ni inte bara hem?

- Det här är vårt hem, gawat*.
          Adderat: Kravaller, morsknullare & hallickar

Själv hävdar jag att det handlar om något helt annat än de vridna förklaringsmodeller som basuneras ut över nationen i varje upptänkligt sammanhang där invandrare eller vänsterextremister ingår. Det är som jag brukar säga: högst ointelligenta men extremt manipulativa och baksluga globalister dikterar universella villkor utifrån egennytta, och de nyttiga idioterna - inkluderat media - rusar huvudstupa in i händelserna utan att fatta någonting.

Vi tar en titt på några klassiska upplopp, och ser vad som förenar dem:

To the sound of broken glass, Gilligan ran to the apartment building holding his badge and gun. He first yelled, "I'm a police lieutenant. Come out and drop it." He then fired the warning shot as he saw Powell raising the knife. With his gun, Gilligan blocked Powell's second attack deflecting the knife to his arm. The apparent attack led Gilligan to fire a third round that killed the young Powell.
- Go home, go home!
- We are home, Baby.
Wikipedia: Harlem Riot in 1964
The immediate cause of the riots was anger at the unexplained death in custody of a local man of Moroccan origin, Fayçal Chaaban.
Wikipedia: Upplopp i Bryssel 2006
On July 9, many youths started a protest in Firminy near Saint-Étienne, after the death of a young Algerian man, Mohamed Benmouna, in police custody.
Wikipedia: Upplopp i Frankrike 2009          
On Thursday 4 August 2011, a police officer shot and killed 29-year-old Mark Duggan during a traffic stop on the Ferry Lane bridge next to Tottenham Hale station.
Wikipedia: Upplopp i England 2011
The riots were reportedly a response to the shooting and killing by police of an elderly man, allegedly a Portuguese expatriate.
Wikipedia: Upplopp i Husby 2013

Vi tar en titt på en av dem som frihetsberövades efter upploppet i Harlem 1964, Arthur Harris:


arthur harris pic.tiff
Arthur Harris

South Jamaica CORE member Arthur Harris*. He was one of the original group of Queens CORE members to secede and form South Jamaica CORE. Harris was also one of the six CORE members arrested at the start of the Harlem riots in 1964.
Harris, a Queens College student, was later set up by the FBI’s Counterintelligence Program (COINTELPRO) in one of the best known cases of COINTELPRO outside of the Black Panthers. His co-defendant was Herman Ferguson, the education chairman under Stanley Hamilton.
Ferguson, 46 years old, and Harris, 22, were convicted and sentenced to 3 1/2 – 7 years. Out on bail, both escaped to Guyana. Ferguson continued as an educator in Guyana and also became a lieutenant colonel in the Guyana Defense Force. Harris left Guyana at some point and was believed to be living in Europe.
Ferguson returned to the United States in 1989 to answer the charges, a move that was instigated by long time supporter Sonny Carson of Brooklyn CORE. The resulting trial uncovered documents from the FBI proving that he had been a victim of COINTELPRO in regards to his conviction. He still wound up serving time was not released until 1996 when Judge Bruce Wright intervened. 
            CORE NYC: South Jamaica Core sid.1; sid. 2

Vi tar en titt på vart Arthur Harrison tog vägen:

Kort utdrag:
HARRIS' APPLICATION FOR POLITICAL ASYLUM IN SWEDEN WAS BASED ON HIS ALLEGATIONS THAT CRIME FOR WHICH HE CONVICTED IN U. S. WAS A " TRUMPED UP CHARGE", MOTIVATED BY " POLITICAL AND RACIAL PREJUDICE", THAT CONVICTION WAS BASED ON " WEAK EVIDENCE" IN- CLUDING USE OF POLICE UNDERCOVER AGENT DURING " LONG HOT SUMMER IN U. S.", ETC., ETC.
            Wikileaks, Kissinger Cables: 1973-03-16, SWEDISH IMMIGRATION BOARD GRANTS HARRIS RESIDENCE             
            STATUS


Ser man på, "upploppsmakaren" Arthur Harris fick arbets- och uppehållstillstånd i Sverige, trots att han avvikit från landet under borgenstiden . . . Hmm, HUR kunde det gå till?

Enkelt, men uppenbarligen svårt att fatta.


DN: Husby - ett år efter kravallerna
Aftonbladet: De får skulden för upploppen i Husby
Avpixlat: Uppdrag Granskning granskar Husby-upploppen
SvD: Våldsamt upplopp skakade London
Wikipedia: Congress of Racial Equality (CORE)
Webbsida: CORE NYC
Wikipedia: COINTELPRO
Wikpedia: COINTELPRO targets
Peter Louis Goldman: The Death and Life of Malcolm X

* Under upploppet i Harlem år 1928 sägs en afroamerikansk man vid namn "Arthur Harris" ha knivskurit en polis till döds. 


tisdag 13 maj 2014

Medialt genombrott - i Sverige!

I dag kan vi tala om ett medialt genombrott av allra största kaliber - SvD har som första svenska tidning tagit upp att Sverige inte har något formellt undantag från införandet av €uron. För första gången sedan omröstningen år 2003 har en svensk tidning slutligen, efter elva (11) år, med ynka tre rader medgett att Sverige inte har något val gällande €uron.

Adderat 2012:
Värst av allt är att varken Mellin eller Bergström efter nio år har begripit att resultatet av den folkomröstning som hölls i Sverige 2003, om eurons införande, inte är relevant. Euron kommer att införas i Sverige, vare sig vi vill det eller inte, när vi så uppfyller konvergenskriterierna. D.v.s. när politikerna väljer att knyta kronan till mekanismen ERM2, alltså euron.
Att Sverige inte ingår i valutaunionen innebär dock inte att vi styr över den ekonomiska politiken; valutaunionen är bara en del av det som ingår i EMU, och Sverige är med i de övriga delarna som ingår, som t.ex. stabilitets- och tillväxtpakten samt att följa EU:s direktiv om koordination av den ekonomiska politiken i EU-länderna. Med andra ord förstår du då att den folkomröstning som ffr.a. folkpartiet ropar efter enbart syftar till att känna åt vilket håll vinden blåser; alltså om det är läge för politikerna att knyta kronan till euron eller om de skall vänta ett tag till.
När dagen E(uro) infaller kommer antagligen våra svenska politiker att göra som vanligt, skylla på att "EU" tvingar oss, men då vet du, folkomröstning(ar) och andra skendemokratiska akrobatkonster till trots, att det redan var bestämt i och med att Sverige inte begärde något undantag i EU-fördraget.
            Adderat 2012: EU, Mellin, Bergström och förtroendet

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Adderat 2013:
KRITERIER 4 +1
Goda statsfinanser   Prisstabilitet  
Låga räntor 
ECB-anpassad lagstiftning  Stabil växelkurs (ERM2) 

= 4/5 kriterier uppfyllda.................................................................

ÖVRIGA KRAV OCH ÖNSKEMÅL FRÅN ECB
Ökad transparens Riksbanken  
Minskade offentliga utgifter  
Höjda bostadspriser  
Sänkta inkomstskatter  
Låg till måttlig löneutveckling  
Ökad flexibilitet gällande anställningsskyddet 

            Adderat 2013: Den förbannade €uron

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Sverige deltar inte i ERM2. Sverige är en medlemsstat med undantag men har inte någon särskild ställning när det gäller deltagande i etapp tre av EMU. Sverige är därmed skyldigt enligt fördraget att införa euron, vilket innebär att landet måste sträva efter att uppfylla samtliga konvergenskriterier, inklusive växelkurskriteriet.
          ECB: Konvergensrapport 2012

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Så, nu väntar vi bara ivrigt på att den övriga mediala måsflocken och de svenska politikerna skall medge att de ljugit för medborgarna - i elva (11) år.

Den måsflock som utgör svensk media.


ECB: Konvergensrapport 2012
SvD: Elefanten i rummet som ingen vill prata om
SvD: Björklund tror Sverige slopar kronan inom tio år
ECB: Konvergensrapport 2012
Adderat 2012: EU, Mellin, Bergström och förtroendet
Adderat 2013: Den förbannade €uron

fredag 9 maj 2014

EU, OSCE, skulder & Mr X

HURRA HURRA HURRA

- Nämen, vet du inte vad "vi" firar i dag? Skäms på dig, det är ju Europadagen i dag! Vi skall ju fira "fred och sammanhållning" och omöjliggörandet av krig i Europa.

2014
PDF För större bild

Det jag verkligen beklagar är att jesuiten Robert Schuman är död, annars skulle jag ha sparkat monstret i ändan så han flugit ända in i evigheten.

EU Sweden events: Program
Europeiska Unionen: Europadagen


VALTRAMS

Jag skummade igenom SvD:s direktrapportering från den s.k. "EU-debatten" i riksdagen och kan konstatera att det i sedvanlig ordning rör sig om kvalificerat trams. Ingen debatt what so ever pågår i plenisalen, bara det sedvanliga gnället. Men inget annat var att vänta då all politik sedan länge är  privatiserad och förs på annat håll - långt ifrån medborgarna.

Det kostsamma skådespelet gick ut på att leverera repliker om EU-skatter, kollektivavtal och EU-kommissionens kritik av den svenska staplingen av visstidskontrakt. Tja, vad gäller staplingen av korttidskontrakt så tror jag det var någon gång 2006-2007 den första salvan med kritik avfyrades från EU-kommissionen, men då hänvisade man till en sorts "rapport" fullmatad med propaganda om den sagolika framgång korttidsanställningarna hade haft i Nederländerna. Tyvärr har jag inte kvar propagandarapporten, men det var som sagt propaganda och ingenting att ha.

Trots att Sverige varit EU-medlem i snart tjugo år är det ytterst få, i genomsnitt bara 12 procent, som känner sig välinformerade om de beslut som Sverige är med och fattar i EU. Värst är det bland de yngre där endast sex procent av alla under 40 år anser sig ha koll. 
[...]
Trots idoga försök från de som är kritiska till Sveriges medlemskap i EU att få till stånd en debatt om aktuella EU-frågor så driver en överväldigande majoritet, oftast bestående av högeralliansens fyra partier tillsammans med Socialdemokraterna, igenom beslut på löpande band i riksdagen under största möjliga tystnad.
         Folkrörelsen Nej till EU: Makteliten undviker EU-debatt


INTE OSSE-OBSERVATÖRER

Enligt OSSE:s Twitter den 25/4, vilket du kan se en skärmdump av nedan, var de sju tillfångatagna "OSSE-observatörerna" inte alls några OSSE-observatörer, utan agerade under Wien-överenskommelsen VIENNA DOCUMENT 2011, On Confidence - And Security-Building Measures. Trots denna Twitter-avisering envisades världens media med att ändock kalla militärerna för "OSSE-observatörer", och USA:s låtsaspresident Barack Obama avfärdade motsatsen med att det var "falskt".

Det faktum att "observatörerna" inte var OSSE:s är alltså inte trams, och inte heller är det trams att  teamet inte agerade i enlighet med ovan nämnda dokument. I dokumentet stipuleras dels att inför en ev. inspektion skall fullständig information utgå till samtliga medlemmar och mottagandeland, vilket inte skett, och dels att gästerna icke får vara beväpnade. Herrarna förde med sig, i strid med avtalet, olagligheter i form av vapen och vissa explosiva varor, och man kan fråga sig vad avsikten var med det bagaget.

Källa: OSCE:s Twitter


I YouTube-inslaget här nedan kan du lyssna till biträdande chef för OSSE:s konfliktförebyggande centrum, Claus Neukirch, när han intervjuas i Österreichischer Rundfunk:Ukraine: Festgehaltene keine Mitglieder der OSZE-Mission
 
 

 
MOTSTRIDIGT

I fjol sommar läste jag i någon av de tyska dagstidningarna, minns ej vilken, om hushållens höga skuldsättning i flera av EU-länderna. Analyserna av skuldsättningen hade kommit till stånd genom att samtliga centralbanker i EU-28 givits i uppdrag (minns ej av vem/vilka. ECB?) att inhämta aktuella kunduppgifter från bankerna. Sverige fanns inte med i sammanställningen, vilket inte alls förvånade mig, så jag gjorde en sökning inne på Riksbankens sidor där jag inte fann vare sig uppdraget eller någon sammanställning.

Det som presenteras av Riksbanken angående hushållens skulder kan möjligen vara resultatet av just ovan nämnda uppdrag, och att presentationen inte kommer förrän nu kan förstås ha sin grund i att det år 2014 är dubbelt valår.

Riksbankens nya analys av hushållens skulder visar att låg- och medelinkomsttagare har högst skulder i förhållande till inkomsten. Detta går stick i stäv med slutsatserna från Anna Hedborgs utredning "Överskuldsättning i kreditsamhället?", som i stället visade att det är personer med högst inkomster som har de största lånen.
            SvD: Ny uträkning visar varför Riksbanken är så orolig

Att analysen går stick i stäv med pensionshaveristen Anna Hedborgs "utredning" är inte alls förvånande; det mesta av det material som finns framtaget om skuldsättningen är, i princip, samtligt beräknat på samma sätt, och därför har floskeln om att de mest utsatta hushållen är skuldfria repeterats många, många gånger förut.

One important conclusion is that the majority of housing loans are held by high-income households, which also own the bulk of real and financial assets. The most vulnerable households – those that have no financial cushion for unexpected expenses – are largely debt-free.
         BIS/Mattias Persson: BIS papers No 46

Den som är intresserad av svensk ekonomi bör ta del av utrikes media, vilken dagligen publicerar intressant och viktig information.


Bloomberg:  Swedish Housing Surges to Unsafe Value as Debt Soars
Reuters: UPDATE 1-Sweden's central bank says household debt greater than previously estimated
Reuters:  Swedish c.bank chief wants end to rising household debt
Adderat: Global skuldkris
SvD: Politisk ovilja låser Riksbanken
SvD: Ny uträkning visar varför Riksbanken är så orolig
SvD Väntad skuldkaboom från Riksbanken
SvD: SEB:s chefekonom: Skulderna här hemma historiskt höga
DI:  INDIVIDDATA FÖRKLARAR SKILLNAD MOT HEDBORG
Riksdagen: SOU 2013:78. Överskuldsättning i kreditsamhället? PDF
Credit Writedowns: On Sweden’s household debt problem
Bank For International Settlements: BIS Paper No 46


"HEN", ELLER MR X WAS HERE (again)

. . . eller: in i dimman.

Vi är åtskilliga världen över som noterat att det dagligen och stundligen genomförs "konstflygningar" som lämnar intressanta spår efter sig i luftrummen. Många är dem som filmat och fotograferat de spår som "hen" lämnat efter sig, men jag brukar vanligen ha ett tomt kamerabatteri och har därför inte lyckats föreviga fenomenet tidigare. Den här gången var dock kamerabatteriet laddat:

Bildkälla: Egen


World Economic Forum pekade i sin riskrapport i januari ut geoengineering i fel händer som en av de 50 största globala riskerna. Om stater eller privata intressen på eget bevåg drar igång stora ingenjörsprojekt för att minska effekterna av klimatförändringarna kan det få ödesdigra konsekvenser, menar man.
          Ny Teknik:  Linköping tar geoengineering på allvarNy Teknik: Linköping tar geoengineering på allvar
Webbsida: The Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) 
The Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC): Rapport Climate Change Reconsidered II PDF.
Rapporten i kapitel här
World Economic Forum: Global Risks 2013 8th edition PDF
Wikipedia: Geoengineering

Adderat: Filippinernas folk, FN och miljarderna
Adderat: Klimatterrorism och syndapengar
Adderat: Fan vad det läcker numera


måndag 5 maj 2014

Politisk cirkus eller sunt förnuft?

Det är alltid roligt att svara på frågor i mediernas s.k. "valkompasser" för att se hur man definieras utifrån sina svar. Men än roligare är det att läsa folks hysteriska kommentarer och ångestfyllda frågor när de sett resultatet av sina svar.

Vi tittar på fyra olika valkompasser som jag besvarat och ser hur jag kan definieras:


Aftonbladets valkompass 2014


Enligt Aftonbladets valkompass är jag vänsterpartist, eller "vänster", vilket i Sverige betraktas som politiskt korrekt och socialt accepterat. I nuläget kan det förstås vara lite småkärvt att sympatisera med vänstern då ett flertal vänsterextrema ägnat sig åt tämligen utomparlamentariska aktiviteter som t.ex. mordförsök och en hel del andra slafsigheter. Dock lär den som är "vänster" inte råka ut för att bli knivskuren i ansiktet, få hundbajs i brevlådan, bli avskedad från jobbet, utesluten ur facket eller få molotovcocktails inslängda i bostäderna. Sådant drabbar ju bara de "högerextrema", typ Henrik Arnstads fascister, eller?

Vi vandrar till nästa kompass:The Political Compass 2014
I The Political Compass återfinns jag i kvadrant 3 och definieras återigen som en liberal vänster, d.v.s. en person som anser att individen är viktigare än ett avpersonifierat, ansiktslöst kollektiv, men som uppmuntrar och gillar frivillig kollektivism - ej tvångs-, eller s.k. auktoritär statskollektivism. Frivillig kollektivism är det som en gång byggde upp världens samhällen. Politiskt korrekt? Ja och nej, vilket innebär att det är PK att vara vänster men inte att vara icke-kollektivist.

Nästa valkompass:

Sveriges Televisions (SVT) valkompass 2014


I SVT:s kompass är jag "sverigedemokrat", vilka i Sverige betecknas som rasistiska, xenofoba, nazistiska "högerfascister". Hoppsansa, här klev jag raskt över från "vänster" till "höger" utan att ha passerat "gå", d.v.s. inte har ändrat grunduppfattning i någon fråga. Och det är ungefär här det börjar krångla till sig för PK-kollektivet och den skräniga, mediala måsflocken.

Något lättas jag antagligen upp i och med att jag i andra hand tycks vara "piratpartist". Jodå, jag läser ofta vad Amelia Andersdotter skriver på sin blogg, i och med att hon är den enda svenska parlamentariker som fattat att hon sitter på väljarnas uppdrag och därför håller dem informerade. Jättecred till Andersdotter för det.

Är jag politiskt korrekt? Skulle inte tro det, nej. Högerfascister är aldrig PK i Sverige, men de är bra att ha ibland, om man frågar SAP. De vet allt om högerfascister och vad man kan använda dem till.

Vi knallar vidare till den fjärde och sista kompassen:

Svenska Dagbladets valkompass 2014

I SvD:s kompass är jag återigen "sverigedemokrat" (alltså "högerfascist"), men vänstern hänger i hasorna och som god tvåa kommer Migrationspartiet de gröna och Vänsterpartiet.

Gemensamt för de tre svenska kompasserna är att Folkpartiet kommer absolut sist, vilket givetvis har med mitt NJET till NATO att göra. Visst, vi är redan med i det förbannade NATO, men inte rent "formellt", vilket skallerormen Brzezinski Junior gjorde sitt bästa för att gnugga in i svenskarnas medvetande. Något som Sveriges representant i NATO, SAP:s internationelle mörkerman Urban Ahlin, för syns skull avfärdade med den magnifika lögnen att Sverige är alliansfritt och skall så förbli.

Well, hur skall man nu tolka detta? Hur skall man tolka mig? Vad "är" jag? Tja, vad jag "är" eller "inte är", är fullkomligt irrelevant för jag "är" ingenting, och man skall inte tolka resultaten utifrån politisk hållning, för det jag angett i undersökningarna är mina personliga, individuella uppfattningar och åsikter. Det existerar faktiskt ingen höger, vänster eller mitt, och det är fullkomligt ointressant att diskutera personliga uppfattningar i termer av färgade riktningsanvisningar eller lägesbeskrivningar.

Den uppfattningen illustreras också av vad Jimmie Åkesson i förra veckan skrev i SvD, att Rött eller blått i EU spelar ingen roll, vilket de facto är helt korrekt. Dock glömmer eller medvetet undertrycker Åkesson att påpeka att det inte spelar någon roll om du röstar blått eller rött i Sverige heller. Det totalitära samhällssystem som gradvis och under lång tid implementerats i Sverige är alla politiska partier ense om är det rätta, alla är ense om det slutgiltiga målet, så det är bara vägen dit som sker med olika hastighet och med någon viss variation i utformningen. Den verkliga kampen om makten - som man gömmer bakom sina respektive "partipolitiska" plattformar - har vi inget som helst inflytande över, oavsett det gäller Sverige eller EU. Riksdags- och EU-parlamentsvalen kan läggas ned omgående då de bara är kostsamma skådespel för folken; alla beslut fattas och all "politik" förs annorstädes, utom räckhåll för medborgarna.

Ett talande exempel på att "politikerna" agerar utifrån andra agendor och medborgarna ställs helt enkelt bara inför fullbordat faktum:
Har Europas politiker sprungit före medborgarna?
- Det är en intressant fråga. Politikernas jobb är att springa före medborgarna, att leda. Men politikerna är inte ense om vart folket ska ledas. De har också varit dåliga på att visa varför alla förändringar är bra.
          SvD:s intervju med SPP:s chef Sarah McPhee om att EU bör bli mer likt USA


I demokratier är det inte politikernas jobb att leda medborgarna. Politikerna skall utföra det medborgarna uppdrar åt dem att utföra. Men, som jag envist hävdat och fortsätter att hävda så finns det inga demokratier - bara skendemokratier, skådespel. Allt är cirkusföreställningar som ger sken av att medborgare kan påverka. Glöm det, att rösta påverkar ingenting.

Jag deltar inte i skådespel och jag gillar inte cirkus, så därför är det många, många år sedan jag slutade rösta.


SvD: Sverige bör gå med i NATO
SvD: USA skall inte ägna tid åt vårt försvar
SvD: Rött eller blått i EU spelar ingen roll
SvD: EU borde bli mer likt USA
Webbsida: The Political Compass

Angående (det globala) bildnings- och utbildningshaveriet som jag skrivit om i tidigare inlägg, så kan jag bara applådera debattartikeln om inavel och urlakning i DN av Bo Rothstein och Mats Alvesson.    

DN: Universiteten hotar bli Sveriges nästa Pisa-haveri
UNT: Inavel kan skapa högskolehaveri
Rektors blogg: Kvalitetskris i högskolan
Adderat: Draksådd
Adderat: Näthat, nätstrid och SAP-elixir


Anm: Europaparlamentets talman, Martin Schulz, är "socialdemokrat"; EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, är "maoist"; Europeiska rådets ordförande, Herman van Rompuy är "katolsk krist-mitten-höger". Det är i rådet det är viktigt att placera "rätt" person. Gemensamt för samtliga är att ingen av dem är vald av det europeiska folket, samt att de alla är ense om det slutgiltiga målet. Oenigheten ligger i vem som skall äga makten.

onsdag 30 april 2014

Expressen, Norrland & Barack Löfven

Expressens Niklas Svensson har i dag sin skjutjärnsspalt full med vad han betraktar som "avslöjanden" om SAP och dess ställföreträdande partiledare Stefan Löfven. Svensson låter oss få del av att Löfven, och vad jag kan förstå även partiledningen, bunkern, kritiseras internt inom SAP för att ha för stort "Stockholmsfokus". Jawell, den kritiken har stämt i sextio år, är definitivt inte ny alltså, och således alls ingen överraskning. Inget parti och ingen regering har haft annat än storstadsfokus sedan 1950-talet och senaste gången "Stockholmsperspektivet" kritiserades gick ett gäng SAP-damer till attack i DN och krävde ett "storstadsparti" som motpol till lek- och låtsasmyndigheten Glesbygdsverket:


DN DEBATT: "Skapa ett statligt storstadsverk". Storstäderna behöver en "pådrivande lobbyorganisation", skriver socialdemokrater.
    

Problemen i glesbygden är väl kända: utflyttningen, arbetslösheten, det dåligt fungerande näringslivet, kommunikationerna med mera. Dessa frågor utreds och förs fram av Glesbygdsverket.

Glesbygdsverket är i dag en kunskapsbank kring glesbygdsfrågor och
en pådrivande lobbyorganisation för glesbygdens intressen.

En jämbördig pådrivande lobbyorganisation och kunskapsbank för
storstädernas intressen saknas.

Visserligen tillsätts utredningar med jämna mellanrum för att belysa
storstädernas situation, senast storstadsutredningen. Sådana
utredningar kan dock inte på långt när jämställas med att ha ett
helt verk till sitt förfogande för att utreda glesbygdsfrågor och
driva krav. Integrationsverket, som arbetar för integration av
invandrarna i det svenska samhället, berör bara en del av
storstädernas problem.

Storstäderna genererar tillväxt vilket föranleder påståenden om att
de redan är gynnade eller till och med alltför gynnade. Men i
själva verket har storstäderna problem som saknas i resten av
landet.

När en storstad genererar tillväxt och fler arbetstillfällen
tillkommer är det inte självklart att detta ekonomiskt gynnar
storstaden. Det är vanligare att det är pendlare som bor i
kranskommunerna som får de nya jobben än att det är de boende i
storstaden. Orsaken till detta är den segregation som inte bara
finns inom storstaden utan inom regionen som sådan.

På samma sätt som glesbygden lider av problem med utflyttning lider
många större städer av motsatt problem - inflyttning.

De som flyttar in är emellertid i stor utsträckning ungdomar utan
jobb och sekundärinvandrare från den omgivande regionen och riket.
Dessa grupper har tyvärr svårt att få arbete. Det blir kommunen som
får försörjningsansvaret för alla dem som inte får jobb. Samtidigt
pendlar varje dag mängder av människor, bosatta i rika
kranskommuner, in till storstäderna för att arbeta. mI
storstädernas kranskommuner bor människor i villor. Den höga
skattekraften gör att skattesatserna kan hållas låga. Välfärden
bekostas ändå och kostsamma sociala problem saknas. Detta gör det
mer lönsamt att bosätta sig i dessa kranskommuner. Storstaden
förser hela regionen med arbetstillfällen, utan att få något
tillbaka i form av skatteintäkter från arbetskraften som bor där.

Sammanfattningsvis har storstäderna en situation där en stor del av
invånarna tillhör grupper som har svårt att ta sig in på
arbetsmarknaden: invandrare, outbildade ungdomar, missbrukare,
långtidsarbetslösa. Dessa bor i särskilda områden avskilda från
resten av stadens invånare.

Enda möjligheten för de outbildade storstadsborna att kunna
konkurrera är genom utbildning. Detta kostar dock pengar - som
kommunen saknar på grund av de kostnader som går till socialbidrag.

Skatteutjämningssystemet tar hänsyn till storstädernas speciella
problem. Dock inte tillräckligt mycket med tanke på problemens
omfattning och vikten av att värna storstäderna eftersom de fungerar
som tillväxtmotorer för hela riket.

Ett storstadsverk som samlade kunskap på området och fungerade
pådrivande för storstädernas utveckling skulle vara ett viktigt
instrument för att på sikt komma till rätta med storstädernas stora
problem. Eftersom det finns ett glesbygdsverk borde även ett
storstadsverk inrättas. Storstädernas problem är minst lika stora
och kommer att växa i takt med att befolkningen koncentreras alltmer
till storstäderna.

Hillevi Larsson, riksdagledamot (s), Malmö; Britt-Marie Lindkvist,
riksdagsledamot (s), Malmö; Nalin Pekgul, riksdagsledamot (s),
Stockholm; Siw Wittgren-Ahl, riksdagsledamot (s), Göteborg

DN DEBATT 5/10 1999
..........................................................................................................
 

De fyra SAP-damerna, förespråkarna för ett storstadsverk, var representanter för de tre största städerna i Sverige - Stockholm, Göteborg och Malmö. Samma städer som fortfarande diskuteras, hyllas, tilldelas pengar och resurser. Städer i vilka det byggs bostäder, etableras företag och skapas jobb, där infrastrukturen utvecklas och nya fräsiga myndigheter etableras, etc. Inte en kvart går utan att svenska medier nämner stockholmgöteborgmalmö, stockholmgöteborgmalmö, stockholmgöteborgmalmö. Så visst, de få som vaknat till nu inom SAP har naturligtvis alldeles rätt i att partiet är Stockholmsfokuserat, men vilket av de svenska (socialist-) partierna är inte det? Samtliga riksdagspartier och de småpartier som aspirerar på att komma in i riksdagen till hösten ser på Sverige som bestående av stockholmgöteborgmalmö, och resten som glesbygd befolkad av byfånar. Men det är helt okej, så ser många "glesbygdsbor" i t.ex. Eskilstuna, Gävle, Luleå, Lund, Västerås och Karlstad på politikerna också - som enögda, skitpratande byfånar alltså.

Under min studietid hade jag en kurskamrat från Stockholm, f.ö. från den gamla Stockholmsadeln, som huserade på 12 kvadrat i studentkorridor. Efter några månader lät det så här:

- Nu har jag varit här ett halvår, och det är fan bara stockholmstockholmstockholm i nyheterna i radio, tv och i tidningarna. Är det alltid så här?

- Nä, sade vi, ibland är det nyheter om Göteborg och Malmö också.

En talande kortis ur Hasse & Tages monolog 2:15 för en liter mjölk:

Avståndet mellan Stockholm
och Luleå är 908 km. Nästan
100 mil alltså.
 
- Ta en sån som Hadar Cars till exempel, lustigt namn, i alla fall, Hadar Cars - han heter så - han blev inbjuden till Luleå, under valturnén, och skulle snacka där.
- Kan du komma till Luleå?
- Jag kommer, sa han, tog på sig rocken och började GÅ.

- Så kom då Cars till Tensta, och då sa han:

- È detta Luleå?
- Nää, sa dom, detta é Tensta. Luleå...dé e ju HUNDRA mil dit.

- Det var det jävligaste, sa Cars, det hade jag ingen aaning om.

Hasse Alfredsson i revyn Under Dubbelgöken, Berns 1979. 

 

 
Så, att SAP skulle vara fokuserat på Stockholm är femtio år gammal skåpmat, och ingenting att skriva hem till mamma om. 

Adderat: Sextio års avfolkning Om Nils G Åslings fika-myndighet och Norrlandsförbundet
Expressen: Löfven kritiseras för Stockholmsfokus
SAP: Framtidskontrakt för Stockholmsregionen
Almedalen 2010: Socialdemokraterna- det nya storstadspartiet
Webbsida: Norrlandsförbundet
Riksdagen: Motion 2000/01:N371, av Anders Ygeman (s)
SvD: Begränsa statlig opinionsbildning (Bo Rothstein)


Nästa heta "avslöjande" av Expressens Niklas Svensson:

Socialdemokraterna har kopierat Barack Obamas valkampanj, kan Expressen i dag berätta.

Jag skrattade verkligen gott åt detta "scoop". Sorry, Expressen, men det noterade jag - och säkert många med mig - för länge, länge sedan. Kolla här:

 
Bakgrundsdekoren på plats, redo att applådera:
 

 
Uppknäppt skjorta, ingen slips, nära publiken. Löfven t.o.m. på en liten catwalk:


 

 
Nja, här måste Löfven hetta till det lite:
 

           
Klapp- och doa doa-körer igen:

                                                                    Och storbilds-TV:
 


Kom igen Svensson, vi vet ju att du t.o.m. är villig att riskera fängelse för att komma över heta nyheter. Bättre än så här kan du.

Wikipedia: Dataintrångsaffären (dagsböter för Niklas Svensson)
Webbsida: SAP
Webbsida: Barack Obama