onsdag 30 april 2014

Expressen, Norrland & Barack Löfven

Expressens Niklas Svensson har i dag sin skjutjärnsspalt full med vad han betraktar som "avslöjanden" om SAP och dess ställföreträdande partiledare Stefan Löfven. Svensson låter oss få del av att Löfven, och vad jag kan förstå även partiledningen, bunkern, kritiseras internt inom SAP för att ha för stort "Stockholmsfokus". Jawell, den kritiken har stämt i sextio år, är definitivt inte ny alltså, och således alls ingen överraskning. Inget parti och ingen regering har haft annat än storstadsfokus sedan 1950-talet och senaste gången "Stockholmsperspektivet" kritiserades gick ett gäng SAP-damer till attack i DN och krävde ett "storstadsparti" som motpol till lek- och låtsasmyndigheten Glesbygdsverket:


DN DEBATT: "Skapa ett statligt storstadsverk". Storstäderna behöver en "pådrivande lobbyorganisation", skriver socialdemokrater.
    

Problemen i glesbygden är väl kända: utflyttningen, arbetslösheten, det dåligt fungerande näringslivet, kommunikationerna med mera. Dessa frågor utreds och förs fram av Glesbygdsverket.

Glesbygdsverket är i dag en kunskapsbank kring glesbygdsfrågor och
en pådrivande lobbyorganisation för glesbygdens intressen.

En jämbördig pådrivande lobbyorganisation och kunskapsbank för
storstädernas intressen saknas.

Visserligen tillsätts utredningar med jämna mellanrum för att belysa
storstädernas situation, senast storstadsutredningen. Sådana
utredningar kan dock inte på långt när jämställas med att ha ett
helt verk till sitt förfogande för att utreda glesbygdsfrågor och
driva krav. Integrationsverket, som arbetar för integration av
invandrarna i det svenska samhället, berör bara en del av
storstädernas problem.

Storstäderna genererar tillväxt vilket föranleder påståenden om att
de redan är gynnade eller till och med alltför gynnade. Men i
själva verket har storstäderna problem som saknas i resten av
landet.

När en storstad genererar tillväxt och fler arbetstillfällen
tillkommer är det inte självklart att detta ekonomiskt gynnar
storstaden. Det är vanligare att det är pendlare som bor i
kranskommunerna som får de nya jobben än att det är de boende i
storstaden. Orsaken till detta är den segregation som inte bara
finns inom storstaden utan inom regionen som sådan.

På samma sätt som glesbygden lider av problem med utflyttning lider
många större städer av motsatt problem - inflyttning.

De som flyttar in är emellertid i stor utsträckning ungdomar utan
jobb och sekundärinvandrare från den omgivande regionen och riket.
Dessa grupper har tyvärr svårt att få arbete. Det blir kommunen som
får försörjningsansvaret för alla dem som inte får jobb. Samtidigt
pendlar varje dag mängder av människor, bosatta i rika
kranskommuner, in till storstäderna för att arbeta. mI
storstädernas kranskommuner bor människor i villor. Den höga
skattekraften gör att skattesatserna kan hållas låga. Välfärden
bekostas ändå och kostsamma sociala problem saknas. Detta gör det
mer lönsamt att bosätta sig i dessa kranskommuner. Storstaden
förser hela regionen med arbetstillfällen, utan att få något
tillbaka i form av skatteintäkter från arbetskraften som bor där.

Sammanfattningsvis har storstäderna en situation där en stor del av
invånarna tillhör grupper som har svårt att ta sig in på
arbetsmarknaden: invandrare, outbildade ungdomar, missbrukare,
långtidsarbetslösa. Dessa bor i särskilda områden avskilda från
resten av stadens invånare.

Enda möjligheten för de outbildade storstadsborna att kunna
konkurrera är genom utbildning. Detta kostar dock pengar - som
kommunen saknar på grund av de kostnader som går till socialbidrag.

Skatteutjämningssystemet tar hänsyn till storstädernas speciella
problem. Dock inte tillräckligt mycket med tanke på problemens
omfattning och vikten av att värna storstäderna eftersom de fungerar
som tillväxtmotorer för hela riket.

Ett storstadsverk som samlade kunskap på området och fungerade
pådrivande för storstädernas utveckling skulle vara ett viktigt
instrument för att på sikt komma till rätta med storstädernas stora
problem. Eftersom det finns ett glesbygdsverk borde även ett
storstadsverk inrättas. Storstädernas problem är minst lika stora
och kommer att växa i takt med att befolkningen koncentreras alltmer
till storstäderna.

Hillevi Larsson, riksdagledamot (s), Malmö; Britt-Marie Lindkvist,
riksdagsledamot (s), Malmö; Nalin Pekgul, riksdagsledamot (s),
Stockholm; Siw Wittgren-Ahl, riksdagsledamot (s), Göteborg

DN DEBATT 5/10 1999
..........................................................................................................
 

De fyra SAP-damerna, förespråkarna för ett storstadsverk, var representanter för de tre största städerna i Sverige - Stockholm, Göteborg och Malmö. Samma städer som fortfarande diskuteras, hyllas, tilldelas pengar och resurser. Städer i vilka det byggs bostäder, etableras företag och skapas jobb, där infrastrukturen utvecklas och nya fräsiga myndigheter etableras, etc. Inte en kvart går utan att svenska medier nämner stockholmgöteborgmalmö, stockholmgöteborgmalmö, stockholmgöteborgmalmö. Så visst, de få som vaknat till nu inom SAP har naturligtvis alldeles rätt i att partiet är Stockholmsfokuserat, men vilket av de svenska (socialist-) partierna är inte det? Samtliga riksdagspartier och de småpartier som aspirerar på att komma in i riksdagen till hösten ser på Sverige som bestående av stockholmgöteborgmalmö, och resten som glesbygd befolkad av byfånar. Men det är helt okej, så ser många "glesbygdsbor" i t.ex. Eskilstuna, Gävle, Luleå, Lund, Västerås och Karlstad på politikerna också - som enögda, skitpratande byfånar alltså.

Under min studietid hade jag en kurskamrat från Stockholm, f.ö. från den gamla Stockholmsadeln, som huserade på 12 kvadrat i studentkorridor. Efter några månader lät det så här:

- Nu har jag varit här ett halvår, och det är fan bara stockholmstockholmstockholm i nyheterna i radio, tv och i tidningarna. Är det alltid så här?

- Nä, sade vi, ibland är det nyheter om Göteborg och Malmö också.

En talande kortis ur Hasse & Tages monolog 2:15 för en liter mjölk:

Avståndet mellan Stockholm
och Luleå är 908 km. Nästan
100 mil alltså.
 
- Ta en sån som Hadar Cars till exempel, lustigt namn, i alla fall, Hadar Cars - han heter så - han blev inbjuden till Luleå, under valturnén, och skulle snacka där.
- Kan du komma till Luleå?
- Jag kommer, sa han, tog på sig rocken och började GÅ.

- Så kom då Cars till Tensta, och då sa han:

- È detta Luleå?
- Nää, sa dom, detta é Tensta. Luleå...dé e ju HUNDRA mil dit.

- Det var det jävligaste, sa Cars, det hade jag ingen aaning om.

Hasse Alfredsson i revyn Under Dubbelgöken, Berns 1979. 

 

 
Så, att SAP skulle vara fokuserat på Stockholm är femtio år gammal skåpmat, och ingenting att skriva hem till mamma om. 

Adderat: Sextio års avfolkning Om Nils G Åslings fika-myndighet och Norrlandsförbundet
Expressen: Löfven kritiseras för Stockholmsfokus
SAP: Framtidskontrakt för Stockholmsregionen
Almedalen 2010: Socialdemokraterna- det nya storstadspartiet
Webbsida: Norrlandsförbundet
Riksdagen: Motion 2000/01:N371, av Anders Ygeman (s)
SvD: Begränsa statlig opinionsbildning (Bo Rothstein)


Nästa heta "avslöjande" av Expressens Niklas Svensson:

Socialdemokraterna har kopierat Barack Obamas valkampanj, kan Expressen i dag berätta.

Jag skrattade verkligen gott åt detta "scoop". Sorry, Expressen, men det noterade jag - och säkert många med mig - för länge, länge sedan. Kolla här:

 
Bakgrundsdekoren på plats, redo att applådera:
 

 
Uppknäppt skjorta, ingen slips, nära publiken. Löfven t.o.m. på en liten catwalk:


 

 
Nja, här måste Löfven hetta till det lite:
 

           
Klapp- och doa doa-körer igen:

                                                                    Och storbilds-TV:
 


Kom igen Svensson, vi vet ju att du t.o.m. är villig att riskera fängelse för att komma över heta nyheter. Bättre än så här kan du.

Wikipedia: Dataintrångsaffären (dagsböter för Niklas Svensson)
Webbsida: SAP
Webbsida: Barack Obama

torsdag 24 april 2014

500 miljarder, Borg och de "lönsamma"...

Jaha, då har det kommit i tryck, det alla svenska "demokratiska och transparenta" kommuner gör allt för att mörklägga. Ja, inte bara kommunerna mörklägger, även regering och riksdag undviker att ta upp ämnet och media låtsas som det regnar. Allt är med andra ord som vanligt i DDR-Sverige.

Det så kallade "ämnet" är tätt kopplat till det som vi, verklighetens folk, har sett en längre tid i våra hemkommuner. Indragningar och neddragningar på alla områden, kommundelar som förfaller, äldre som vanvårdas och svälter, bibliotek som stängs, grönytor, parker och diken som inte klipps eller städas, sönderkörda vägar, fullpackade dagis och skolor med för stora elevgrupper, men inga skolböcker. Gator och torg är skräpiga och skitiga och sopkorgarna är översvämmade. Ingen tömmer återvinningsstationerna, skatterna höjs och nya käcka avgifter uppfinns hela tiden men räcker aldrig till. Ytterligare något som inte räcker till är bostäder; det kommunala bostadsaktiebolaget här har 6 lediga hyreslägenheter och 7 000 personer i bostadskö men ingenting byggs. Det enda som kommunen  har mer än tillräckligt av, sett ur medborgarnas, skattebetalarnas, perspektiv, är invandrare och asylsökande, men politikerna fortsätter lik förbannat att släppa in fler.

Och slutligen kommer vi då till det mörklagda "ämnet" som är skuldsättning. Jag läser i Dagens Samhälle att de svenska kommunernas skulder uppgår till 500 miljarder, nästan 14% av BNP, och som i årsränta kostar oss omkring 10-12 miljarder. För att få ett hum om vilka siffror vi rör oss med så kan vi ställa den kommunala låneskulden på 500 miljarder i relation till den svenska statsskulden, vilken i mars 2014 uppgick till ca 1 247 miljarder. År 2011 uppgick den kommunala låneskulden till 336 miljarder och statsskulden till 1 056 miljarder.

De ytterligt få ställen som nämner den fruktansvärda kommunala låneskulden nämner inte invandring eller asylsökande med ett enda ord. Men däremot redovisas mycket ingående och tydligt de ökande kostnaderna för kommunernas äldre invånare och för det ökade antalet barn i grundskolan. Men tro inte att det med ett ord nämns att dessa båda grupper tillför något till samhället, ånej, det är bara invandrare och asylsökande som är lönsamma och betraktas som närande tillgångar. Aldrig med ett ord nämns att invandrare och asylsökande kostar.

Riksmeteorolog/finansminister Anders Borg höll en presskonferens den 20 februari i år i vilken han aviserade en halv liter skattehöjningar, ett par deciliter försämringar och en kopp övriga jävligheter. Allt som allt var det inga direkta överraskningar, men än är det inte val så fler lågtrycksprognoser om ytterligare skattehöjningar och försämringar lär vara att vänta.

Borg nämnde helt kort, liksom i förbigående så där, att en "kraftig ökning av asylsökande väntas", vilket icke alls var förvånande eller ens i närheten av att vara en nyhet för vaket folk. Men vad som framstod som synnerligen oklart, rent av obegripligt, och som ingen i den journalistiska måsflocken varken ifrågasatte eller bad om förklaringar till var följande:

Han [Borg] betonade dock att migrationskostnaderna inte är kopplade till svensk ekonomi, utan är en extern faktor.
           SvD: Borg förslår skattehöjning

What? De mångmiljardkostnader Sverige har för politikernas invandringsorgier skulle alltså inte belasta svensk ekonomi, utan är en "extern faktor". Vem, vilka eller vad fan belastar kostnaderna då - Finland, eller? Och vad i hela hälsingland är det för "extern faktor" Anders Borg hänvisar till? Som vanligt ramlar det bara ut fullkomligt obegripligt svammel, ludd och lögner när kalkylbladet Borg låter munnen gå. Men, varav huvudet är fullt talar munnen . . .*

Kan det möjligen vara så att Anders Borg inte betraktar kommunal ekonomi som svensk ekonomi?
Oavsett vilket så ökar både den kommunala och den statliga låneskulden - trots politikernas alla berikande, lönsamma invandrare och asylsökande. Och märk väl, inte en enda politiker, oavsett färg, nämner den kommunala låneskulden eller kostnaderna för migration. Tänka sig . . .

Regeringen: Migration - en nyckel till utveckling 
FN: Global Forum on Migration and Development vilket styrs av Storspindeln himself
FN: Global Migration Group
FN/DESA: High-level Dialogue on International Migration and Development

Dagens Samhälle: Ingen debatterar kommunernas 500 miljarder i lån
Svensk KommunRating:  Skuldbubblan i kommunsektorn växer
Dagens Industri: Grekisk fälla för svenska kommuner
SVT: Linköpings kommun: 15,2 miljarder i lån
Webbsida: Kommuninvest Sverige AB (kommunernas bankomat)
Dagens Samhälle: Sveriges fattigaste kommuner (2012)
SvD: Kommunerna skyldiga 336 miljarder (2011)
SVT: Kommunerna skyldiga 336 miljarder (2011)

Riksbanken: Den svenska statsskulden mars 2014
Riksbanken: Den svenska statsskulden juni 2011 PDF

* Eg. Varav hjärtat är fullt talar munnen, men det gäller inte i just det här fallet.

Näthat, nätstrid & SAP-elixir

RAYMAN & THENTES NÄTHATARE

Jag läste Sanna Raymans ledarblogg i SvD, Ja, det är journalisternas fel, och kan inte annat än dra på mun. Rayman diskuterar DN-skribenten och kultursnobben Jonas Thentes föraktfullt nedlåtande "kulturkrönika" i vilken han skenbart ägnar sig åt någon sorts självkritik i bästa Zbigniew Brzezinski-anda*. Jodå, det är "näthatarna" som psykoanalyseras; det, enligt Thente, "vidriga monster" som utgörs av en maktlös, obildad och felstavande underklass. Nåväl, Thente gör väl antagligen så gott han kan utifrån de få, men högfärdiga hjärnceller han har, men åstadkommer inte annat än föraktfull och förvirrad smörja. Tyvärr lär allt för många tolka Thentes text som en canossavandring och därför applådera den för att vara insiktsfull. 

Intressant vore om både Rayman och Thente definierade vilka de tycks vara helt ense om att ingå i kategorin "näthatare". Vilka är dessa "näthatare"? Är jag en "hatare" som i mina texter sänker t.ex. enfaldiga journalister, korrupta politiker, expropriationskåta mångfaldskramare, totalitarism, giriga globalister etc? Hmm, ja, antagligen är jag det, och särskilt med tanke på att Researchgruppen kartlagt mina kommentarsvanor i de fria medierna.

Well, såväl Rayman som Thente har, trots att de anser sig höra till det "mediala maktskiktet", totalt blundat för (denial?) medias allra värsta brott: att kategorisera människor, avpersonifiera dem, och sätta negativt värdeladdade etiketter på kategorierna.

Männen och kvinnorna med små påhugg, diversearbetarna, trisslottdrömmarna, långtids- och förtidspensionärerna, de arbetsmarknadspolitiskt åtgärdade med sina olönsamma företag, de lägsta tjänstemännen.
            DN: Näthatarna ger uttryck för de bortsorterades röst


Att den journalistiska måsflocken inte begriper att deras förbannade tilltag i allra högsta grad bidrar starkt till den allt mer föraktfulla människosyn som brer ut sig i Sverige - det kan jag förstå. Nyttiga idioter är just precis det - nyttiga idioter.

SvD: Ja, det är journalisternas fel
DN: Näthatarna ger uttryck för de bortsorterades röst
Adderat: Mattssons brunskjortor och Rings fittor
Adderat: Åsiktskontroll och politisk förföljelse
Adderat: Klonat mediahyckleri och avkodning


NÄTSTRID

Ett par ord som får mig att gå i spinn är de bedrägligt förtroendeskapande stakeholder och multistakeholder. Två uttryck som man möter i alla sammanhang där världens medborgare inte släpps in, och därifrån ingenting slipper ut. Symptomatiskt är också att utkomsten av alla dessa slutna och ofta globala sammanhang direkt påverkar just medborgarna, civilsamhället, vilket är en s.k. stakeholder - d.v.s. en intressent. Ett par av dessa för medborgare slutna och högst aktuella sammanhang är dels TTIP-förhandlingarna dit multistakeholders i form av regeringar, experter, multinationella företag, finansnekros, lobbyister etc. (ej medborgare) bjuds in, och kampen om makten över vår tids Jesus - Internet, dit multistakeholders (ej medborgare) bjuds in.

Well, vad som är i full gång nu är konferensen NET mundial i Brasilien, där diskussioner pågår mellan drygt 600 multistakeholders om vem som skall ha makten att kontrollera Internet, eller kanske ännu hellre: vem som skall ha den enväldiga makten att, när det behagar, korsfästa även denne Jesus. 

Sverige förespråkar en multistakeholder-modell som innebär att näringslivet (stålarna), tekniksamhället (kunnandet) och civilsamhället (fackförbund, organisationer etc.) skall vara makthavare, medan andra förespråkar stater, med det gravt inflammerade och korrupta FN som spindeln i nätet. Båda förslagen stinker och oavsett vilket av dem som segrar blir det lika illa för världens medborgare. Att det är grabbarna med stålarna som styr vet vi redan, de styr allting, och vi vet också att transparensen självfallet blir lika med noll.

Ett utdrag ur ett brev ställt till det inflammerade FN:s globala övervakningsorgan ITU:

We, the undersigned members of civil society, are deeply disappointed that at its June 2013 session, the ITU Council rejected proposals to open participation in the Council Working Group on International Internet-Related Public Policy Issues (CWG-Internet) to other stakeholders, including civil society.
Members of civil society submitted a proposal, endorsed by 41 organizations and individuals from all geographic regions that would have made possible civil society participation possible in CWG-Internet based on an improved Informal Experts Group (IEG) model, which enabled non-ITU members to contribute to the World Telecommunication Policy Forum (WTPF-13).
            Best Bits: Utdrag ur brev ställt till FN-organet ITU


 Nej, någon form av kritiskt "civilsamhälle" som åberopar demokrati, medbestämmande och transparens släpps inte in i den (snart) globala världsregeringens beslutsrum (bråttom bråttom, 2015 smäller det). Men det var det väl ingen som trodde heller, hoppas jag.

Läs det korta utdraget från Access beskrivning av ITU:
As an intergovernmental organization, decision-making at the ITU is made by governments. While there are opportunities for paid sector or associate memberships for non-governmental entities, facilitating some degree of participation including access to relevant documents, only the 193 Member States have the right to vote in all matters at the ITU. 
Because much of the ITU’s documentation is not public, it is difficult to have a full picture of where on the ITU’s agenda internet policy issues will surface, but we outline below the ITU meetings in 2014 we anticipate being most relevant to internet governance.
            Access: Mobilizing for global digital freedom


Just det, FN-inflammationen håller stilen: multistakeholders får ta del av handlingar och även delta under ITU:s slutna möten.

Här kan du läsa om hur lätt det är för lobbyisterna att köpa puckade EU-parlamentariker och -kommissionärer: Adderat: Potemkinkulisser

SR: Risk att det blir mer restriktivt och mindre öppet
Webbsida FN: International Telecommunication Union (ITU)
Webbsida: Global Commission on Internet Governance  (Calleponken Bildts baby, skapad vid WEF, Davos jan. 2014)
Webbsida: Internet Governance Forum
Webbsida: NET mundial
Webbsida: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
Webbsida: Centre for International Governance Innovation (CIGI)
Webbsida: Best Bits
Webbsida: Access

PTS ITU 2014 PDF


SAP-MÄRKT ELIXIR* IGEN

- Ånejånejånej - inte en gång till! Ytterligare ett SAP-märkt "kunskapslyft" där glada amatörer till studiecirkelledare på ABF, Vuxenskolan, NBV m.fl. och snabbuppstartade privata "kunskapsföretag" skall leka lärare och "rusta människor" till bland annat högskolebehörighet. Och gemensamt för alla dessa girigbukar, som fikar efter statliga medel, är att de säger sig "värna om människors personliga utveckling" och de "sätter individen i centrum". Jävla bedrägerier är vad det är.

Vi som fick äran att ta hand om dem som gått igenom det förra "kunskapslyftet"*, vilka på olika sätt erhållit högskole- och universitetsbehörighet, hade ingen aning om vad som väntade, men nog trodde många av oss att de "lyfta" skulle ligga åtminstone i nivå med de hel- och halvtaskigt utbildade gymnasieelever vi var vana vid, vilka, trots femmor i alla ämnen, inte visste vad statsministern hette, inte hade en aning om att SVT var statligt, som inte kunde formulera en mening, inte kunde läsa en busstidtabell och inte visste vad en fotnot var. Det blev mycket värre. Mycket, mycket, mycket värre.

Nu frestas du kanske tro att problemen berodde på de vuxna (35-55 år) som hade kunskapslyft sig, men så var inte fallet. De var utomordentligt goda och motiverade studenter som ofta fått en nytändning, och som visste att de klivit på högre studier av egen fri vilja, tog eget ansvar för studierna och kämpade på. Nej, det var de yngre kunskapslyftarna, dem som inte fostrats till att tänka självständigt vare sig hemma, på dagis eller i skolan, som var problemet.

Det är inte enbart den usla grund- och gymnasieskolan som bidragit till att högskole- och universitetsstudenters kunskapsnivåer ligger på motsvarande mellanstadienivå. SAP:s stora kunskapslyft 1997-2002 gjorde verkligen sitt till, och den i många avseenden uselt låga och sjunkande utbildnings- och kompetensnivån hos adjunkter och lektorer är förskräckande. Tyvärr logisk i och med att utbildnings- och kunskapsnivån hänger i hop, och sedan länge stadigt sjunker överlag.

SAP:s "vallöfte" om obligatorisk förskola från sex års ålder och obligatoriskt gymnasium skulle innebära att den nu nioåriga skolplikten förlängs till tolv år. Att detta knallröda, totalitära "vallöfte" hellre bör ses som ett "valhot" är förstås min personliga uppfattning. Men oavsett skolplikten förlängs till 12 år, 18 år, 25 år eller 35 år så är det innehåll, utformning och lärarkompetens som avgör - inte antalet år. Men det är logik, inte politik, och det är en jävla skillnad det.

Och du, det är ingen slump att hemundervisning är förbjudet i Sverige.

FN: Global education
AB: S miljardsatsar på vuxenutbildning
AB: Sverige är det enda landet i EU med en regeringschef som saknar akademisk utbildning och en finansminister som bara har grundskola.
AB: Alla skall med - till skolan
Webbsida: Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige (ROHUS)
Webbsida: Hemundervisning
Riksdagen: Avslag på motion 2013/14:Ub323
UR: Hemundervisning förbjudet
Adderat: Draksådd


* Skallerormen Zbigniew Brzezinskis son, Mark Brzezinski, är USA:s ambassadör i Sverige.
* SAP-elixir = en och samma patentlösning till alla problem oavsett karaktär.
* Göran Persson satsade runt 6 miljarder på det första "kunskapslyftet" 1997-2002. 

måndag 21 april 2014

Draksådd

- Tillbaka till flumskolan, skriker partiledare och utbildningsminister Jan Björklund (fp) i SvD apropå Migrationspartiet de givmildas* senaste idiotpåfund att kladda runt i läroplaner, betyg och att tidsstudera de få lärare* svensk skola har kvar.

Ursäkta mig, herr skolministern, men man kan inte gå tillbaka till det läge där man sedan decennier redan är. Om det nu inte är så att herr ministern rent av företagit sig att dryfta ett kvantmekaniskt tankeexperiment, d.v.s. huruvida det är möjligt eller ej att samtidigt både vara och återgå till att vara, och om det är möjligt att avgöra om det ena möjligen övergår till det andra och i så fall när. . . Men nej, jag håller inte för troligt att en enfaldig folkpartist med majorsgrad som gått i svensk flumskola klarar av dylika reflektioner, vilket även torde anses som bekräftat sett utifrån Björklunds karriärer: militären och politiken. Say no more . . .

I dagens SvD bjuder Cecilia Stegö Chiló, Sveriges mest kortvariga kulturminister med 10 dagar på posten, på en intervju med NATO-kramaren och utbildningsminister Barack Björkl . . . - sorry: Jan Björklund skall det vara . . . lätt att skriva fel numera, händer titt som tätt av någon anledning. Men det är väl det där papegoj-evangeliet Björklund hänvisar till i artikeln, om "frihet och demokrati"  (freedomanddemocracy freedomanddemocracy freedomanddemocracy etc.).

Nåväl, krigskramande skolmästare Björklund säger sig på 1970-talet (tänka sig . . .) ha drabbats av en uppenbarelse om att den svenska skolan körde i diket och att "kravlöshet och oordning"  gjorde sitt intåg. Tja, det är ingen hemlighet vad som hände och varför, och det är inte isolerat enbart till Sverige utan det är ett världsomspännande fenomen som började mer än hundra år tidigare*. När statsmakterna via massutbildning grep kontrollen över barnens socialisation var det kört; den globala kollektiva dumheten var målet.

Målet nåddes med råge redan för decennier sedan och den uppnådda effekten biter nu de makthungriga globalisterna hårt i stjärten enär befolkningar världen över har fördummats så ini helvete att det blivit ett globalt samhällsproblem. Förmågan att tänka nytt och innovativt är utraderad, all nyfikenhet och kreativitet är effektivt dödad och likaså människors initiativförmåga. Befolkningar som varken kan tänka brett, smalt eller ens begränsat är inte till någon nytta vare sig för egen del eller samhällets, men så blir det när högst ointelligenta men extremt manipulativa och baksluga globalister dikterar universella villkor utifrån egennytta. Den gamla, väl uttänkta planen om den kollektiva dumheten har alltså agerat bumerang och på returen smashat det globala etablissemanget rätt i plåten. Well well, som man sår får man skörda.

Över hälften av gymnasieeleverna i en svensk undersökning vet inte vad de ska betala om de får 15 procents rabatt på 720 kronor. Nu slår svenska forskare larm om dåliga matematikkunskaper.
Elevernas resultat när det gäller begrepp och enkla räkneoperationer är ungefär desamma i åttan som i sexan. Till och med under det första året på gymnasiet har hälften av eleverna problem med grundläggande beräkningar som de borde ha lärt sig under mellanstadiet.
          Hufvudstadsbladet, Finland: Svenska gymnasister kan inte 7x8+5

Nu till 10 000-kronorsfrågan: Vilka konsekvenser får det att gymnasister inte kan 7x8+5?

Svar: Att jag efter något decennium inte stod ut längre, utan sade upp min universitetstjänst*. På den nivån skall man inte lära ut småskolans ABC, och lära studenter att läsa, skriva och räkna. På den nivån skall man inte ha lärarstudenter som inte vet vad versaler, punkt- och kommatecken är eller hur de skall användas, inte heller skall man på den nivån ha journaliststudenter som aldrig läst en dagstidning. På den nivån skall man inte ha friståendekursare som ifrågasätter varför de skall begripa alla "svåra ord" i böckerna. På den nivån skall man inte heller ha "kollegor" som aldrig själva läst en bok, inte har någon akademisk examen, som inte vet vad en kursplan är. Inte heller skall man ha "kollegor" som inte vet vad en "fakultet" är, som betygsätter utifrån om de "gillar" en student eller ej, som godkänner studenter utan examination, och som struntar i att utvärdera kurser. Jag skulle kunna fortsätta att rada upp helvetiska exempel i all jävla oändlighet, men jag är övertygad om att du har fattat grejen.

Nu till 100 000-kronorsfrågan: Vet jag hur man skall lösa problemen i skolan?

Svar: Ja.

Huruvida jag ägnade mig åt samhällsnytta eller egennytta när jag för flera år sedan sade upp min tjänst kan jag inte svara på, men det var antagligen 50/50. Ingen kan vända en enorm oljetanker ensam - särskilt inte om makten inte vill ha den vänd.


HBL: Svenska gymnasister kan inte 7x8+5
SvD: Låga mattekunskaper sänker nivån på högskolan
DN: Matteras på KTH och Chalmers
SvD: MP: Nationella proven ska utvärderas
SvD: Ingen reträtt för Björklund
DN:  Gymnasister har svårt klara matematik för mellanstadiet
SvD: Lärarnas röster hörs inte i skoldebatten
Regeringen: Strategi för Sveriges samarbete med Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation 2014-2017 PDF
UN Chronicle: Vol. No 4 2013: Education
Adderat: Den globala, kollektiva dumheten
Adderat: Det stora bedrägeriet
 
 
* Yrkestiteln "lärare" är i extremt många fall en grav eufemism 
* Migrationspartiet de givmildas webbplats
* Folkskolans införande 1842
* Universitet och högskola är två skilda saker, men det har kletats ihop till en sorts kombinerad röra eftersom s.k. programstudenter (yrkesutbildningar) ger mycket mycket högre studentpeng. Fristående kurser (teoretiska) ger bara nålpengar. Men det är en del av strategin att kväva det breda tänkandet till förmån för yrkesslavar.
 
* Rent allmänt: Folkpartiet liberalerna gick år 1994 till riksdagsval på det fullständigt rubbade vanvettsförslaget att varje unge skulle ha en egen dator i skolan.


torsdag 17 april 2014

Unioner, Ukraina, och NATO

Efter en tids bortavaro kan jag konstatera att Ryssland har invaderat vare sig Sverige, Finland eller Estland, och inget annat land heller för den delen. Men det var det nog ingen vettig människa som trodde skulle ske - förutom alla de politiska och militära mörkermänniskor som önskade att just det skulle ske, och har gjort sitt bästa för att det skulle inträffa.

Det första man läser är en synnerligen rubbad ledare i SvD av ryssofoben nummer ett, neoliberalen Anders Åslund, mannen som tillsammans med Jeffrey Sachs totalhavererade och sänkte den ryska ekonomin och släppte lös IMF innanför gränserna. Chock-terapin, som den kallades, fungerade precis som vanligt; allt som gick att privatisera privatiserades, priserna flög i taket och folk svalt ihjäl - allt i syfte att skapa en stark, rysk finansnekros samt att ta kontrollen över den ryska ekonomin. Att folk svalt till döds fnös Åslund bara åt, vilket är helt normalt för sådana som han, d.v.s. vandrande kalkylblad utan förmåga till tänkande.

Nå, i ledaren spyr Anders Åslund över Putin och hävdar att hans "regim är illegitim" och att han nu svär och gnisslar tänder över Ukrainas "demokratiska genombrott". Men medge att följande uttalande av Åslund nästan är värt att rama in, hysteriskt roligt som det är:

Genom sin europeiska orientering är Ukraina förlorat för Putins neoimperialistiska älsklingsprojekt, den Euroasiatiska unionen.
            SvD: Putins val: att destabilisera eller invadera Ukraina

- Hahaha, detta sagt av en man som är fullständigt insatt i den globala unionsindelningen, av vilka den europeiska, nordamerikanska, sydamerikanska, afrikanska, euroasiatiska m.fl. dels är på plats, under formering, och dels även de i så fall bör benämnas "neoimperialistiska".


För Ukrainas del så återstår att se vad den av USA och EU installerade låtsasregeringen skall ta sig för. Efter dagens Genevesamtal lät Sergey Lavrov i en presskonferens meddela att samtliga parter skall avstå från våld, hotelser och provokationer, samt att (den av EU och fr.a. USA anstiftade) "krisen" i Ukraina måste lösas av ukrainarna själva. Nästa presskonferens hölls av USA:s affischpojke John Kerry, flankerad av en tryckt Cathy Ashton, vilken lät oss förstå att det obligatoriska evangeliet "freden och demokratin" i fortsättningen skulle råda i Ukraina. Kerry morrade också hotfullt att Ryssland skulle hålla sig på mattan och att USA och EU - via skämtorganisationen OSCE - absolut skulle hålla ögonen på den ryslige Putin så att denne uppfyllde sina åtaganden. Inte ett ord om USA och EU:s åtaganden. Tänka sig  . . .

Ironiskt nog betonade affischpojken Kerry hotfullt att överenskommelserna nedtecknats och signerats, men att ingenting var värt något om inte Ryssland följde upp det skrivna med handlingar. Gott så, då förväntar vi oss att USA omedelbart följer den internationella lag från 1947 som säger att USA inte får hindra eller på annat sätt obstruera gällande internationella FN-sändebud som skall anträda det internationella territorium, enklaven, där FN-skrapan står i New York. Alltså skall USA häva inreseförbudet för Irans FN-sändebud Hamid Aboutaleb.

Well, vad USA:s privata armé, mordmaskinen NATO:s representanter, har att säga om det nya "deal" som beslutats angående Ukraina vet jag inte. Men under gårdagen levererade NATO:s europaboss, den ständigt leende farfarstypen Philip M. Breedlove, påhejad av Anders Fogh Rasmussen, att lusa ned Europa och Medelhavet med ännu fler luft-, sjö-, och landtrupper på grund av "den ryska aggressionen".

Nej tack till fler NATO-trupper runt vår glob, och nej tack till de amerikanska trupper som härjar i 156 länder, inkluderat Sverige. Det finns banne mig inte en kvadratkilometer på jorden som är fredad från någon form av mordisk trupp, redo att skapa evangelier om "fred, frihet och demokrati" till den husse som blåser till anfall.


Map of NATO affiliations in Europe:

A map of Europe with countries in blue, cyan, orange, and yellow based on their NATO affiliation.
Wikipedia

Klickbara länkar:
   Global Partners

Map of NATO partnerships globally:

A world map with countries in blue, cyan, orange, yellow, purple, and green, based on their NATO affiliation.
Wikipedia

Klickbara länkar:
   Global Partners
Källa: Eurotrib (årtal okänt)
Källa: Ob Rag


Javisstja, FN:s vice generalsekreterare, den svenske mörkermannen Jan Eliasson är rädd för ett nytt "kalla kriget" och förespråkar "globala lösningar" (what else...) och "mer diplomati".


Telegram: NATO ups military presence amid Russian threat
SVT: John Kerry: Settlement of Ukraine in Geneva (in english)
RT: Lavrov: Russia, US, EU, Ukraine agree on de-escalation roadmap
CBS News: Diplomats agree on way to ease tensions in Ukraine
SvD: Eliasson varnar för spricka mellan öst och väst
SvD: Putins val: att destabilisera eller invadera Ukraina

NATO: NATO on duty
Wikipedia: NATO-presence worldwide
Wikipedia: Wars involving NATO
U.S. Department of defense: Joint Vision 2020 Emphasizes Full-spectrum Dominance
Wikipedia: Military operations involving NATO
Vetfriends: How many US troops are overseas? Interaktiv karta, siffror per 31/12 2012
Wikipedia:United States military deployments
Wikipedia: List of United States military bases

torsdag 3 april 2014

Organisationen Ukrainska Nationalister - OUN

Jag läste på Voice of Russia att det ryska försvarsministeriet hävt hemligstämplingen av och publicerat originaldokument rörande ukrainska nationalistorganisationer och dess verksamheter under andra världskriget. Handlingarna som omfattar en mängd olika dokument, PM, meddelanden och rapporter inkluderar även konkreta bevis om uppkomsten och utvecklingen av den nationalistiska rörelsen i Ukraina. Handlingarna redogör även för rörelsens samarbete med nazisterna, om dess väpnade grupper, taktiken mot Röda Armén, samt de grymheter som de civila utsattes för.

Dokumenten är författade bl.a. av officerare i Röda Armén och av ledare för den ukrainska partisanrörelsen och de publicerades dels som HTML, dels som PDF på ministeriets webbplats den 3 april 2014. Syftet med publiceringen är framför allt att undvika historieförfalskning. 

Den som är intresserad av dokumenten och som kan läsa ryska kan ta del av handlingarna här. Direktlänkar finns även i sammanställningen nedan.http://mil.ru/files/files/una.html
HTML
http://function.mil.ru/files/morf/una.pdf
PDF
 

VoR: Russian Defense Ministry posts declassified WWII docs on Ukrainian nationalists' activities on its website 
       
Ryska Försvarsministeriet: Nyhetssidan
Dokumenten som HTML  
Dokumenten som PDF

Försvarsministeriet har även länkat till:
Wikipedia: Организация украинских националистов
Wiki eng. version: Organization of Ukrainian Nationalists