Du betalar: 2015-03-01

Uppdateringar markeras via datum i bloggfliken. Senaste nytt ligger alltid placerat först under respektive huvudrubrik.

En miljon ( 1 000 000 )
En miljard ( 1 000 000 000 ) är lika med ettusen miljoner
En biljon ( 1 000 000 000 000 ) är lika med ettusen miljarder

DAGERSÄTTNING OCH BOENDE 2014:

Av Migrationsverket utbetalad kontant dagersättning till illegala och legala asylsökande samt boendekostnader:

3 287 781 304 / Tre miljarder tvåhundraåttiosju miljoner sjuhundraåttioettusen trehundrafyra kronor.

Utbetalad kontant dagersättning 2014: 974 313 726 SEK
Boendekostnader 2014: 2 313 467 578 SEK
Summa: 3 287 781 304 SEK


SOCIALBIDRAG 2014:

Av kommunerna utbetalade socialbidrag januari - december 2014:

10 837 447 000/ Tio miljarder åttahundratrettiosju miljoner fyrahundrafyrtiosjutusen kronor.

Klicka för större bild

ETABLERINGSERSÄTTNING 2014:

Av Försäkringskassan utbetalade etableringsersättningar till s.k. "nyanlända" januari-december 2014:  

2 688 166 152 / Två miljarder sexhundraåttioåtta miljoner etthundrasextiosextusen etthundrafemtiotvå kronor.

Klicka för större bild

SOCIALBIDRAG 2013:
Av kommunerna utbetalade socialbidrag januari - december 2013:

10 468 794 000 SEK / tio miljarder fyrahundrasextioåtta miljoner sjuhundranittiofyratusen kronor.


Klicka för större bild 

ETABLERINGSERSÄTTNING 2013:

Av Försäkringskassan utbetalade etableringsersättningar till s.k. "nyanlända" januari-december 2013:

1 670 905 240 SEK / en miljard sexhundrasjuttio miljoner niohundrafemtusen tvåhundrafyrtio kronor.
 Klicka för större bild

DAGERSÄTTNING & BOENDEKOSTNADER 2013:

Dagersättningen utbetalas till s.k. "asylsökande" som uppehåller sig både illegalt och legalt i Sverige. Ersättningen utbetalas av Migrationsverket.

          Dagersättning
 • 746 982 000 / sjuhundrafyrtiosex miljoner niohundraåttiotvåtusen kronor.
Boendekostnader
 • 1 160 440 000 / en miljard etthundrasextio miljoner fyrahundrafyrtiotusen kronor.

MIGRATIONSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013 PDF


SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI) 2013:
 • Kostnad för SFI år 2013: 6 100 367 000 SEK
 • Antal deltagare/inskrivna år 2013: 150 437
 • Kostnad per deltagare: 38 400 SEK


ÄLDRE UPPGIFTER:

2012
Av kommunerna utbetalade socialbidrag/försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd år 2012:

10 271 190 000 SEK
Klicka för större bild
2012
Av Försäkringskassan utbetalade etableringsersättningar till s.k. "nyanlända" år 2012:

858 616 394 SEK

Klicka för större bild


DAGERSÄTTNING & BOENDEKOSTNADER

          2012
 • Kontant utbetalad dagersättning inklusive bostadskostnader 2012: 4 320 000 000 SEK, varav 617 000 000 SEK är kontant utbetalad dagersättning.
          2011
 • Kontant utbetalad dagersättning exklusive bostadskostnader 2011: 630 000 000 SEK
          2010
 • Kontant utbetalad dagersättning exklusive bostadskostnader 2010: 652 000 000 SEK

ASYLSJUKVÅRD

          2012
 • Totalt landstingsunderskott pga asylsjukvård i Sverige 2012: 1 226 000 000 SEK
          2011
 • Asylsjukvård i Sverige 2011:  689 000 000 SEK
 • Underskott pga asylsjukvården 2011: 106 000 000 SEK

          2010
 • Asylsjukvård i Sverige år 2010: 676 000 000 SEK
 • Underskott pga asylsjukvården 2010: 91 000 000 SEK

  SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI)

            2012
  • Kostnad för SFI år 2012: 6 100 367 000 SEK
  • Antal deltagare/inskrivna år 2012: 141 869
  • Kostnad per deltagare: 43 000 SEK

            2011
  • Kostnad för SFI år 2011:  4 055 040 000 SEK
  • Antal deltagare/inskrivna år 2011: 102 400 
  • Kostnad per deltagare: 39 600 SEK

            2010
  • Kostnad för SFI år 2010:  3 565 310 000 SEK  
  • Antal deltagare/inskrivna år 2010: 96 100
  • Kostnad per deltagare: 37 100 SEK