Storspindeln

Storspindeln i nätet gällande den framtida världsregeringen FN

Peter Sutherland
Peter Denis Sutherland (25/4 1946-). Dublin, Irland, bor i London.
Barrister of law, politiker, internationell bank- och affärsman, mm.
Utbildad vid Gonzaga College, University College Dublin och King’s Inns.  Fil.dr. civilrätt. Rätt att utöva ämbetet i USA:s högsta domstol.
1973 försökte han bli invald i det irländska parlamentet men fick bara 6,24% av rösterna och kom på plats tio, sist, av tio kandiderande.
Anses vara globalisationens fader, hatar protektionism samt förespråkar starkt en (1) värld och ett (1) världsstyre. Anses vara en av de sex mest centrala medlemmarna i den transnationella eliten. Han är sedan trettio år den mest inflytelserika personen inom den globala politiken.
Utsågs 23/1 2006 av Kofi Annan till FN:s särskilda representant för migration.
Grundare av och chef för FN-organet Global Forum on Migration and Development (GFMD). Ledamot i Bilderberggruppens styrgrupp.

Peter D. Sutherlands blogg

Peter D. Sutherland gjorde sig känd i Sverige för att han den 20/6 2012 inför House of Lords kommitté för inrikes frågor, hälsa och utbildning uttalade följande:

- We still nurse a sense of our homogeniety and difference from others which is precisely what the European Union, in my view, should do it´s best to undermine.

- The world in which we are going to move, and increasingly are moving, is a multicultural world.


Se utfrågningen i sin helhet nedan.

Observera att klippet börjar med en testbild med pipljud men videon startar efter några sekunder. Ljudåtergivningen är låg så för att få en tillfredsställande ljudnivå fick jag ha högtalarvolymen på max. Vid ett par ställen blir det tyst en kort stund och det är stycken som censurerats.
Transkribering av utfrågningen som PDF

Har även uttalat följande i The Guardian:

"The thing I've wanted to run all my life was Europe but I don't think that will happen.".

Engagemang:

* En "Non executive director/icke verkställande direktör" är inte anställd i företaget, han eller hon tillåts att äga aktier, har vissa ledande funktioner och ansvar i bolaget. En NED/NXD ansvarar för:
Strategi: Bör konstruktivt utmana och bidra till utvecklingen av bolagets strategi.
Prestanda: Bör granska ledningens prestationer att uppfylla överenskomna mål och syften samt övervakning och vid behov avskeda ledande befattningshavare och utse efterträdare.
Risk: Bör försäkra sig om att den finansiella informationen är korrekt och att finansiella kontroller och system för riskhantering är robusta och försvarbara.
Människor: Skall fastställa lämpliga nivåer för ersättning till styrelseledamöterna och har en framträdande roll i att utse och vid behov avskeda ledande befattningshavare och utse efterträdare.
En NED/NXD har en övervakande roll gällande bolagets styrning samt övervaka den verkställande makten. (Se även Financial Times NED-klubb)

Särskild konsult till Vatikanens "finansministerium" 2013-
Ekonomisk rådgivare åt påvens biskopssäte, Heliga stolen. 2006-
Honorary Knights Commander of the Order of St Michael and St George
Justitieminister irländska regeringen (1981-1984).
EU-kommissionär med ansvar för den europeiska konkurrenspolitiken, utbildning, socialpolitik samt avregleringar inom energisektorn, flyget och telekomsektorn (1985-1989).
Ordförande i European Institute of Public Administration (EIPA), (1991-1996).
Ordförande i EU-kommittén för fullbordandet av EEC:s inre marknad vilket resulterade i Sutherland-rapporten 1992.
Ledamot i FN:s Commission on Human Security (UNTFHS) 2003-?
Ledamot i rådgivande kommittén för Business for New Europe. Globalisering.
Ledamot i Bilderberggruppens styrgrupp. Globalisering.
   Se bilden: Bilderbergkartan
Rådgivare Council on Foreign Relations. Globalisering.
Ordförande i Trilateral Group, Europa (2001-2010).
Hedersordförande i Trilateral Group Europa, 2010-
... ang. Trilateral Group: privat organisation bildad på initiativ av personer i Bilderberggruppen och i Council of Foreign Relations. Verkar för att FN skall fungera som global centralregering.
Ledamot i Foundation Board of World Economic Forum. Globalisering.
FN:s särskilda representant för migration.
Grundare av och chef för FN-organet Global Forum on Migration and Development, 2006-
Styrelseledamot i Center for Migration Studies.
Goodwillambassadör för FN-organet Industrial Development Organization. Globalisering.
Generaldirektör för General Agreement of tariffs and Trade (GATT), (1993-1995). Föregångaren till WTO.
Vice ordförande i högnivågruppen för Doha-rundan. Globalisering.
Styrelseledamot Berggruen Institute on Governance. Global Governance.
Medverkan i Global Policy Forum. Kopplingar till FN:s säkerhetsråd. Globalisering.
Grundare av, och generaldirektör för WTO, (1995). Globalisering.
Ordförande för den rådgivande kommittén WTO, 1995-
Ordförande i Federal Trust. Globalisering.
Styrelseledamot i Centre for European Reform (CER). Globalisering.
Vice ordförande of the European Round Table of Industrialists. Globalisering.
Medlem i Institute of European Affairs (IIEA) Comite d'Honneur. Globalisering.
Hedersordförande i European Movement Ireland.
Hedersordförande i European Policy Centre. Globalisering.
Styrelseledamot European Institute USA. Globalisering.
Expert i "högnivågruppen" för handelns expertgrupp, Departement for Business, innovation and Skills. Motverkande av protektionism och främjande av global styrning.
Ordförande och verkställande direktör Goldman Sachs International 1995-
Rådgivande direktör (NED?) Goldman Sachs Group, Inc.
Styrelseledamot ABB.
Icke verkställande direktör Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1996-
Icke verkställande direktör Ericsson SPA, 1996-
Icke verkställande direktör/kompensationsutskottet Investor AB (1995-2005).
Styrelseledamot Investor AB (?-2005).
Styrelseledamot Delta Airlines (1992-
Ordförande för Allied Irish Banks (1989-1993 alt. 1990-1995).
Ledamot av överstyrelsen för Risk Committee  Allianz SE, 2010 -
Medlem av den internationella rådgivande kommittén för Allianz SE.
Styrelseledamot i Turkiets största industrikonglomerat, Koc Holding.
Icke verkställande direktör Allianz, Koc Holding A.S. 2009-
Styrelseordförande för BP (1997-2009).
Ordförande British Petroleum, BP Amoco PLC and United Kingdom.
Icke verkställande direktör BP Plc (1995-07 - 2009-12).
Icke verkställande direktör BP PLC from (1990 - 1993).
Ordförande BP Trinidad & Tobago LLC, 1995 -
BP Solar International Inc. 1995 -
Icke verkställande direktör National Westminster Bank PLC, 2001 -
Ledamot av den rådgivande styrelsen för IESE Business school.
Ledamot av den internationella rådgivande styrelsen för CNOOC limited, 2003 -
Ledamot av överstyrelsen, för det multinationella läkemedelsbolaget Eli Lilly.
Icke verkställande direktör Yorktown Virginia Refinery.
Styrelseledamot i British American Business.
Medlem av det rådgivande utskottet, TechnoServe, Inc.
Icke verkställande direktör Royal Bank of Scotland Group plc (2001-2009). RBS hade vid kraschen år 2008  80 miljarder USD i lån hos Federal Reserve Bank, USA:s privatägda riksbank.
Ledamot i det rådgivande organet för den kinesiska oljegiganten CNOOC Ltd. 2003-
Styrelseledamot i den maritima koncernen Bergesen Worldwide Limited, BW Group, 2009-
The Chief Executive's Council of International Advisers (CECIA), Hong Kong.
Ordförande i Internationella rådgivande konciliet, ICC Research Foundation (ICCRF). Globalisering.
Hedersmedlem i OXONIA, The Oxford Institute for Economic Policy.
Medlem i Royal Irish Academy. 2002-
Senior ledamot (Bencher) av Middle Temple, London. Wiki.
Senior ledamot (Bencher) the King’s Inns. Wiki.
Senior rådgivare åt The Bar Council of Ireland. Wiki.
Ordförande i London School of Economics and Political Science.
Medlem i kommittén för Bretton Woods. Globalisering.
Ledamot i The British American Chamber of Commerce.
Medlem i Hederslegionen.
Medlem i en av maktelitens många sammanslutningar vid namn The Pilgrims Society. Globalisering.
Flitig skribent i Project Syndicate. Globalisering.

Brittiska parlamentet, Lords hear from UN migration expert.
Artikel samt nyhetsinslag angående Peter D. Sutherlands uttalande om globalisering samt att EU:s medlemsstater skall tvingas att bli multikulturella. Daily Mail 24/6 2012. BBC 21/6 2012. Daily Mail 27/6 2012.
Artikel angående att Peter D. Sutherland och Donald Rumsfeld medverkar i vapenaffär med Nordkorea.

Peter D. Sutherland var Göran Perssons (s) förslag till ny ordförande i EU-kommissionen.

Peter D. Sutherland, artikel Internationella Valutafonden Why We Should Embrace Globalization.
Peter D. Sutherland talar om europeisk ekonomisk integration i en global värld. FN:s Ekonomiska kommission för Europa (UNECE).
Peter D. Sutherlands och Cecilia Malmströms gemensamma artikel Invandring, en utmaning för Europa. Publicerad världen över, juni - september 2012. Axplock:
The Prague Post
Sydsvenskan
The Australian
The Guardian
Twitter
Gulf Times, Qatar

Inslag: A constructive attitude toward migration is a moral issue. IEC 2012-06-15.Inslag på YouTube om och med Peter D. Sutherland.

FN: International Organization for Migration, IOM.
FN: Global Forum on Migration and Development, GFMD. P.D. Sutherland.
FN: Global Migration Group, GMG.
Samtliga medlemmar i GMG är FN-organ.
Handlingar från FN: International Migration
Krav från FN-organet Global Migration Group om säkerställande av illegala invandrares rättigheter.
Krav från FN-organet International Organization for Migration om tillgång till vård för migranter.

Inga kommentarer: